لوله و اتصالات پوش فیت

درپوش تست پوش فیت

لطفا توجه کنید

لیست قیمت درپوش تست پوش فیت

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت درپوش تست پوش فیت به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
درپوش تست پوش فیت پروتکت پلیران
درپوش تست پوش فیت پروتکت پلیران
نوع(تایپ): تست نوع پوشش: پروتکت
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۵۸،۸۷۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش تست پوش فیت پروتکت پلیران
درپوش تست پوش فیت پروتکت پلیران
نوع(تایپ): تست نوع پوشش: پروتکت
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۵۹،۹۳۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش تست پوش فیت پروتکت پلیران
درپوش تست پوش فیت پروتکت پلیران
نوع(تایپ): تست نوع پوشش: پروتکت
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۱۲۸،۳۷۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش تست پوش فیت پروتکت پلیران
درپوش تست پوش فیت پروتکت پلیران
نوع(تایپ): تست نوع پوشش: پروتکت
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۲۲۲،۳۹۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش تست پوش فیت پروتکت پلیران
درپوش تست پوش فیت پروتکت پلیران
نوع(تایپ): تست نوع پوشش: پروتکت
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۲۶۶،۳۶۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش تست پوش فیت پروتکت پلیران
درپوش تست پوش فیت پروتکت پلیران
نوع(تایپ): تست نوع پوشش: پروتکت
سایز
۱۶۰
قیمت (ریال)
۴۵۴،۲۳۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش تست پوش فیت پروتکت پلیران
درپوش تست پوش فیت پروتکت پلیران
نوع(تایپ): تست نوع پوشش: پروتکت
سایز
۲۰۰
قیمت (ریال)
۱،۳۸۱،۶۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش تست پوش فیت سایلنت پلیران
درپوش تست پوش فیت سایلنت پلیران
نوع(تایپ): تست نوع پوشش: سایلنت
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۸۰،۸۲۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش تست پوش فیت سایلنت پلیران
درپوش تست پوش فیت سایلنت پلیران
نوع(تایپ): تست نوع پوشش: سایلنت
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۱۷۳،۱۹۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش تست پوش فیت سایلنت پلیران
درپوش تست پوش فیت سایلنت پلیران
نوع(تایپ): تست نوع پوشش: سایلنت
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۲۹۷،۷۱۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا