لوله و اتصالات پوش فیت

دریچه بازدید پوش فیت

لطفا توجه کنید

لیست قیمت دریچه بازدید پوش فیت

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت دریچه بازدید پوش فیت همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
دریچه بازدید پوش فیت پروتکت پلیران
دریچه بازدید پوش فیت پروتکت پلیران
نوع(تایپ): بازدید نوع پوشش: پروتکت
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۲۴۷،۴۴۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
دریچه بازدید پوش فیت پروتکت پلیران
دریچه بازدید پوش فیت پروتکت پلیران
نوع(تایپ): بازدید نوع پوشش: پروتکت
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۳۱۰،۴۱۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
دریچه بازدید پوش فیت پروتکت پلیران
دریچه بازدید پوش فیت پروتکت پلیران
نوع(تایپ): بازدید نوع پوشش: پروتکت
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۴۹۴،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
دریچه بازدید پوش فیت پروتکت پلیران
دریچه بازدید پوش فیت پروتکت پلیران
نوع(تایپ): بازدید نوع پوشش: پروتکت
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۹۱۵،۱۲۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
دریچه بازدید پوش فیت پروتکت پلیران
دریچه بازدید پوش فیت پروتکت پلیران
نوع(تایپ): بازدید نوع پوشش: پروتکت
سایز
۱۶۰
قیمت (ریال)
۱،۱۵۰،۰۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
دریچه بازدید پوش فیت پروتکت پلیران
دریچه بازدید پوش فیت پروتکت پلیران
نوع(تایپ): بازدید نوع پوشش: پروتکت
سایز
۲۰۰
قیمت (ریال)
۱،۳۵۷،۳۹۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران
دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران
نوع(تایپ): بازدید نوع پوشش: سایلنت
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۲۴۷،۴۴۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران
دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران
نوع(تایپ): بازدید نوع پوشش: سایلنت
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۳۱۰،۴۱۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران
دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران
نوع(تایپ): بازدید نوع پوشش: سایلنت
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۴۹۴،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران
دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران
نوع(تایپ): بازدید نوع پوشش: سایلنت
سایز
۱۱۰*۱۲۵
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا