لوله و اتصالات پوش فیت

رابط پوش فیت

لطفا توجه کنید

لیست قیمت رابط پوش فیت

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت رابط پوش فیت به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
رابط پوش فیت پروتکت پلیران
رابط پوش فیت پروتکت پلیران
نوع پوشش: پروتکت
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۲۳۹،۹۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
رابط پوش فیت پروتکت پلیران
رابط پوش فیت پروتکت پلیران
نوع پوشش: پروتکت
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۲۷۴،۱۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
رابط پوش فیت پروتکت پلیران
رابط پوش فیت پروتکت پلیران
نوع پوشش: پروتکت
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۴۳۱،۹۴۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
رابط پوش فیت پروتکت پلیران
رابط پوش فیت پروتکت پلیران
نوع پوشش: پروتکت
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۹۰۹،۲۷۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
رابط پوش فیت پروتکت پلیران
رابط پوش فیت پروتکت پلیران
نوع پوشش: پروتکت
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۱،۲۲۵،۸۴۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
رابط پوش فیت پروتکت پلیران
رابط پوش فیت پروتکت پلیران
نوع پوشش: پروتکت
سایز
۱۶۰
قیمت (ریال)
۱،۷۸۲،۷۶۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
رابط پوش فیت سایلنت پلیران
رابط پوش فیت سایلنت پلیران
نوع پوشش: سایلنت
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۳۶۸،۲۲۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
رابط پوش فیت سایلنت پلیران
رابط پوش فیت سایلنت پلیران
نوع پوشش: سایلنت
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۵۹۱،۴۷۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
رابط پوش فیت سایلنت پلیران
رابط پوش فیت سایلنت پلیران
نوع پوشش: سایلنت
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۱،۲۳۵،۱۴۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
رابط پوش فیت سایلنت پلیران
رابط پوش فیت سایلنت پلیران
نوع پوشش: سایلنت
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۱،۷۲۱،۱۶۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا