لوله و اتصالات پوش فیت

زانو 15 درجه پوش فیت

لطفا توجه کنید

لیست قیمت زانو 15 درجه پوش فیت

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت زانو 15 درجه پوش فیت به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
زانو 15 درجه پوش فیت پروتکت پلیران
زانو 15 درجه پوش فیت پروتکت پلیران
درجه: 15 نوع پوشش: پروتکت
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۷۵۱،۴۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 15 درجه پوش فیت معمولی وحید
زانو 15 درجه پوش فیت معمولی وحید
درجه: 15 نوع پوشش: معمولی
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۴۷۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 15 درجه پوش فیت سایلنت وحید
زانو 15 درجه پوش فیت سایلنت وحید
درجه: 15 نوع پوشش: سایلنت
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۵۰۷،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 15 درجه پوش فیت سوپردرین
زانو 15 درجه پوش فیت سوپردرین
درجه: 15
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۱۷۶،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 15 درجه پوش فیت سوپردرین
زانو 15 درجه پوش فیت سوپردرین
درجه: 15
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۲۲۸،۹۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 15 درجه پوش فیت سوپردرین
زانو 15 درجه پوش فیت سوپردرین
درجه: 15
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۴۰۸،۸۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 15 درجه پوش فیت سوپردرین
زانو 15 درجه پوش فیت سوپردرین
درجه: 15
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۸۴۱،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 15 درجه پوش فیت سوپردرین
زانو 15 درجه پوش فیت سوپردرین
درجه: 15
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۱،۳۶۵،۸۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 15 درجه پوش فیت سوپردرین
زانو 15 درجه پوش فیت سوپردرین
درجه: 15
سایز
۱۶۰
قیمت (ریال)
۲،۸۱۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا