لوله و اتصالات پوش فیت

زانو 30 درجه پوش فیت

لطفا توجه کنید

لیست قیمت زانو 30 درجه پوش فیت

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت زانو 30 درجه پوش فیت به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
زانو 30 درجه پوش فیت سایلنت پلیران
زانو 30 درجه پوش فیت سایلنت پلیران
درجه: 30 نوع پوشش: سایلنت
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۱،۴۰۶،۶۳۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 30 درجه پوش فیت پروتکت پلیران
زانو 30 درجه پوش فیت پروتکت پلیران
درجه: 30 نوع پوشش: پروتکت
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۲۳۳،۶۸۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 30 درجه پوش فیت پروتکت پلیران
زانو 30 درجه پوش فیت پروتکت پلیران
درجه: 30 نوع پوشش: پروتکت
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۴۰۰،۹۱۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 30 درجه پوش فیت معمولی وحید
زانو 30 درجه پوش فیت معمولی وحید
درجه: 30 نوع پوشش: معمولی
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۱۵۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 30 درجه پوش فیت معمولی وحید
زانو 30 درجه پوش فیت معمولی وحید
درجه: 30 نوع پوشش: معمولی
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۲۳۹،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 30 درجه پوش فیت معمولی وحید
زانو 30 درجه پوش فیت معمولی وحید
درجه: 30 نوع پوشش: معمولی
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۵۳۴،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 30 درجه پوش فیت سایلنت وحید
زانو 30 درجه پوش فیت سایلنت وحید
درجه: 30 نوع پوشش: سایلنت
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۱۵۶،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 30 درجه پوش فیت سایلنت وحید
زانو 30 درجه پوش فیت سایلنت وحید
درجه: 30 نوع پوشش: سایلنت
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۲۵۳،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 30 درجه پوش فیت سایلنت وحید
زانو 30 درجه پوش فیت سایلنت وحید
درجه: 30 نوع پوشش: سایلنت
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۵۵۳،۲۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 30 درجه پوش فیت سوپردرین
زانو 30 درجه پوش فیت سوپردرین
درجه: 30
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۱۷۶،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا