لوله و اتصالات پوش فیت

زانو 45 درجه پوش فیت

لطفا توجه کنید

لیست قیمت زانو 45 درجه پوش فیت

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت  زانو 45 درجه پوش فیت به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
زانو 45 درجه پوش فیت پروتکت پلیران
زانو 45 درجه پوش فیت پروتکت پلیران
درجه: 45 نوع پوشش: پروتکت
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۲۰۱،۷۴۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 45 درجه پوش فیت پروتکت پلیران
زانو 45 درجه پوش فیت پروتکت پلیران
درجه: 45 نوع پوشش: پروتکت
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۲۵۳،۶۳۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 45 درجه پوش فیت پروتکت پلیران
زانو 45 درجه پوش فیت پروتکت پلیران
درجه: 45 نوع پوشش: پروتکت
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۳۹۲،۹۷۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 45 درجه پوش فیت پروتکت پلیران
زانو 45 درجه پوش فیت پروتکت پلیران
درجه: 45 نوع پوشش: پروتکت
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۸۶۳،۱۹۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 45 درجه پوش فیت پروتکت پلیران
زانو 45 درجه پوش فیت پروتکت پلیران
درجه: 45 نوع پوشش: پروتکت
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۱،۱۶۶،۳۹۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 45 درجه پوش فیت پروتکت پلیران
زانو 45 درجه پوش فیت پروتکت پلیران
درجه: 45 نوع پوشش: پروتکت
سایز
۱۶۰
قیمت (ریال)
۲،۳۹۱،۷۴۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 45 درجه دست ساز پوش فیت پروتکت پلیران
زانو 45 درجه دست ساز پوش فیت پروتکت پلیران
نوع(تایپ): دست ساز درجه: 45 نوع پوشش: پروتکت
سایز
۲۰۰
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 45 درجه بست خور پوش فیت پروتکت پلیران
زانو 45 درجه بست خور پوش فیت پروتکت پلیران
نوع(تایپ): بست خور درجه: 45 نوع پوشش: پروتکت
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۱،۵۴۱،۲۶۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 45 درجه بست خور پوش فیت سایلنت پلیران
زانو 45 درجه بست خور پوش فیت سایلنت پلیران
نوع(تایپ): بست خور درجه: 45 نوع پوشش: سایلنت
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۲،۲۱۹،۰۱۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران
زانو 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران
درجه: 45 نوع پوشش: سایلنت
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۴۱۴،۶۴۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا