لوله و اتصالات پوش فیت

زانو 87 درجه پوش فیت

لطفا توجه کنید

لیست قیمت زانو 87 درجه پوش فیت

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت زانو 87 درجه پوش فیت به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
زانو 87 درجه بلند پوش فیت پروتکت پلیران
زانو 87 درجه بلند پوش فیت پروتکت پلیران
درجه: 87 طول: بلند نوع پوشش: پروتکت
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۳۲۹،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 87 درجه بلند پوش فیت پروتکت پلیران
زانو 87 درجه بلند پوش فیت پروتکت پلیران
درجه: 87 طول: بلند نوع پوشش: پروتکت
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۶۱۶،۵۱۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 87 درجه بلند پوش فیت پروتکت پلیران
زانو 87 درجه بلند پوش فیت پروتکت پلیران
درجه: 87 طول: بلند نوع پوشش: پروتکت
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۱،۴۲۸،۳۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 87 درجه بلند پوش فیت پروتکت پلیران
زانو 87 درجه بلند پوش فیت پروتکت پلیران
درجه: 87 طول: بلند نوع پوشش: پروتکت
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۲،۰۷۰،۶۷۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 87 درجه کوتاه پوش فیت پروتکت پلیران
زانو 87 درجه کوتاه پوش فیت پروتکت پلیران
درجه: 87 طول: کوتاه نوع پوشش: پروتکت
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۲۱۷،۷۳۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 87 درجه کوتاه پوش فیت پروتکت پلیران
زانو 87 درجه کوتاه پوش فیت پروتکت پلیران
درجه: 87 طول: کوتاه نوع پوشش: پروتکت
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۲۶۹،۵۹۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 87 درجه کوتاه پوش فیت پروتکت پلیران
زانو 87 درجه کوتاه پوش فیت پروتکت پلیران
درجه: 87 طول: کوتاه نوع پوشش: پروتکت
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۴۴۰،۸۸۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 87 درجه کوتاه پوش فیت پروتکت پلیران
زانو 87 درجه کوتاه پوش فیت پروتکت پلیران
درجه: 87 طول: کوتاه نوع پوشش: پروتکت
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۱،۰۷۸،۷۶۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 87 درجه کوتاه پوش فیت پروتکت پلیران
زانو 87 درجه کوتاه پوش فیت پروتکت پلیران
درجه: 87 طول: کوتاه نوع پوشش: پروتکت
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۱،۴۸۰،۹۷۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 87 درجه بلند پوش فیت سایلنت پلیران
زانو 87 درجه بلند پوش فیت سایلنت پلیران
درجه: 87 طول: بلند نوع پوشش: سایلنت
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۵۲۹،۱۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا