لوله و اتصالات پوش فیت

سه راهی بازدید 90 درجه پوش فیت

لطفا توجه کنید

لیست قیمت سه راهی بازدید 90 درجه پوش فیت

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت سه راهی بازدید 90 درجه پوش فیت  به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
سه راه 90 درجه بازدید پوش فیت پروتکت پلیران
سه راه 90 درجه بازدید پوش فیت پروتکت پلیران
نوع(تایپ): بازدید درجه: 90 نوع پوشش: پروتکت
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۸۱۰،۰۸۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه 90 درجه بازدید پوش فیت پروتکت پلیران
سه راه 90 درجه بازدید پوش فیت پروتکت پلیران
نوع(تایپ): بازدید درجه: 90 نوع پوشش: پروتکت
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه 90 درجه بازدید پوش فیت پروتکت پلیران
سه راه 90 درجه بازدید پوش فیت پروتکت پلیران
نوع(تایپ): بازدید درجه: 90 نوع پوشش: پروتکت
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۱،۴۷۸،۹۷۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه 90 درجه بازدید پوش فیت پروتکت پلیران
سه راه 90 درجه بازدید پوش فیت پروتکت پلیران
نوع(تایپ): بازدید درجه: 90 نوع پوشش: پروتکت
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۲،۳۳۴،۷۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه 90 درجه بازدید پوش فیت پروتکت پلیران
سه راه 90 درجه بازدید پوش فیت پروتکت پلیران
نوع(تایپ): بازدید درجه: 90 نوع پوشش: پروتکت
سایز
۲۰۰
قیمت (ریال)
۱۰،۳۷۵،۹۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه 90 درجه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران
سه راه 90 درجه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران
نوع(تایپ): بازدید درجه: 90 نوع پوشش: سایلنت
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۱،۲۶۲،۱۱۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه 90 درجه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران
سه راه 90 درجه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران
نوع(تایپ): بازدید درجه: 90 نوع پوشش: سایلنت
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۲،۳۷۳،۴۷۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه 90 درجه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران
سه راه 90 درجه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران
نوع(تایپ): بازدید درجه: 90 نوع پوشش: سایلنت
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۳،۳۸۸،۶۶۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه 90 درجه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران
سه راه 90 درجه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران
نوع(تایپ): بازدید درجه: 90 نوع پوشش: سایلنت
سایز
۱۶۰
قیمت (ریال)
۱۰،۳۷۵،۹۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه 87 درجه دریچه بازدید پوش فیت معمولی وحید
سه راه 87 درجه دریچه بازدید پوش فیت معمولی وحید
نوع(تایپ): دریچه بازدید درجه: 87 نوع پوشش: معمولی
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۵۳۶،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا