لوله و اتصالات پوش فیت

سه راهی 45 درجه تبدیلی پوش فیت

لطفا توجه کنید

لیست قیمت سه راهی 45 درجه تبدیلی پوش فیت

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت سه راهی 45 درجه تبدیلی پوش فیت به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت پروتکت پلیران
سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت پروتکت پلیران
درجه: 45 نوع پوشش: پروتکت
سایز
۷۵*۵۰
قیمت (ریال)
۶۴۲،۴۹۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت پروتکت پلیران
سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت پروتکت پلیران
درجه: 45 نوع پوشش: پروتکت
سایز
۱۱۰*۵۰
قیمت (ریال)
۱،۰۸۸،۷۴۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت پروتکت پلیران
سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت پروتکت پلیران
درجه: 45 نوع پوشش: پروتکت
سایز
۱۱۰*۷۵
قیمت (ریال)
۱،۳۱۱،۹۴۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت پروتکت پلیران
سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت پروتکت پلیران
درجه: 45 نوع پوشش: پروتکت
سایز
۱۲۵*۱۱۰
قیمت (ریال)
۲،۲۰۹،۷۶۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت پروتکت پلیران
سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت پروتکت پلیران
درجه: 45 نوع پوشش: پروتکت
سایز
۱۶۰*۱۱۰
قیمت (ریال)
۳،۵۰۲،۳۷۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت پروتکت پلیران
سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت پروتکت پلیران
درجه: 45 نوع پوشش: پروتکت
سایز
۲۰۰*۱۶۰
قیمت (ریال)
۲۵،۳۶۱،۲۱۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران
سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران
درجه: 45 نوع پوشش: سایلنت
سایز
۷۵*۵۰
قیمت (ریال)
۱،۰۳۷،۲۸۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران
سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران
درجه: 45 نوع پوشش: سایلنت
سایز
۱۱۰*۵۰
قیمت (ریال)
۱،۹۳۶،۵۲۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران
سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران
درجه: 45 نوع پوشش: سایلنت
سایز
۱۱۰*۷۵
قیمت (ریال)
۲،۲۶۷،۵۳۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران
سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران
درجه: 45 نوع پوشش: سایلنت
سایز
۱۲۵*۱۱۰
قیمت (ریال)
۳،۷۹۴،۵۴۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا