لوله و اتصالات پوش فیت

سه راهی 45 درجه مساوی پوش فیت

لطفا توجه کنید

لیست قیمت سه راهی 45 درجه مساوی پوش فیت

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت سه راهی 45 درجه مساوی پوش فیت به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
سه راه 45 درجه مساوی پوش فیت سایلنت پلیران
سه راه 45 درجه مساوی پوش فیت سایلنت پلیران
نوع(تایپ): مساوی درجه: 45 نوع پوشش: سایلنت
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۶۵۲،۲۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه 45 درجه مساوی پوش فیت سایلنت پلیران
سه راه 45 درجه مساوی پوش فیت سایلنت پلیران
نوع(تایپ): مساوی درجه: 45 نوع پوشش: سایلنت
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۱،۴۰۸،۵۷۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه 45 درجه مساوی پوش فیت سایلنت پلیران
سه راه 45 درجه مساوی پوش فیت سایلنت پلیران
نوع(تایپ): مساوی درجه: 45 نوع پوشش: سایلنت
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۳،۱۷۹،۶۱۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه 45 درجه مساوی پوش فیت سایلنت پلیران
سه راه 45 درجه مساوی پوش فیت سایلنت پلیران
نوع(تایپ): مساوی درجه: 45 نوع پوشش: سایلنت
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۴،۵۰۳،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه 45 درجه مساوی پوش فیت سایلنت پلیران
سه راه 45 درجه مساوی پوش فیت سایلنت پلیران
نوع(تایپ): مساوی درجه: 45 نوع پوشش: سایلنت
سایز
۱۶۰
قیمت (ریال)
۹،۵۸۶،۴۹۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه 45 درجه مساوی پوش فیت سایلنت پلیران
سه راه 45 درجه مساوی پوش فیت سایلنت پلیران
نوع(تایپ): مساوی درجه: 45 نوع پوشش: سایلنت
سایز
۲۰۰
قیمت (ریال)
۳۱،۳۵۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه 45 درجه مساوی پوش فیت پروتکت پلیران
سه راه 45 درجه مساوی پوش فیت پروتکت پلیران
نوع(تایپ): مساوی درجه: 45 نوع پوشش: پروتکت
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۳۸۷،۴۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه 45 درجه مساوی پوش فیت پروتکت پلیران
سه راه 45 درجه مساوی پوش فیت پروتکت پلیران
نوع(تایپ): مساوی درجه: 45 نوع پوشش: پروتکت
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۴۷۱،۲۷۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه 45 درجه مساوی پوش فیت پروتکت پلیران
سه راه 45 درجه مساوی پوش فیت پروتکت پلیران
نوع(تایپ): مساوی درجه: 45 نوع پوشش: پروتکت
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۸۱۳،۷۱۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه 45 درجه مساوی پوش فیت پروتکت پلیران
سه راه 45 درجه مساوی پوش فیت پروتکت پلیران
نوع(تایپ): مساوی درجه: 45 نوع پوشش: پروتکت
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۱،۷۵۴،۱۸۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا