لوله و اتصالات پوش فیت

سه راهی 90 درجه مساوی پوش فیت

لطفا توجه کنید

لیست قیمت سه راهی 90 درجه مساوی پوش فیت

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت سه راهی 90 درجه مساوی پوش فیت به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

 

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
سه راه 87 درجه مساوی پوش فیت پروتکت پلیران
سه راه 87 درجه مساوی پوش فیت پروتکت پلیران
نوع(تایپ): مساوی درجه: 87 نوع پوشش: پروتکت
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۴۳۱،۳۳۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه 87 درجه مساوی پوش فیت پروتکت پلیران
سه راه 87 درجه مساوی پوش فیت پروتکت پلیران
نوع(تایپ): مساوی درجه: 87 نوع پوشش: پروتکت
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۷۱۳،۹۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه 87 درجه مساوی پوش فیت پروتکت پلیران
سه راه 87 درجه مساوی پوش فیت پروتکت پلیران
نوع(تایپ): مساوی درجه: 87 نوع پوشش: پروتکت
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۱،۴۵۰،۸۱۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه 87 درجه مساوی پوش فیت سایلنت پلیران
سه راه 87 درجه مساوی پوش فیت سایلنت پلیران
نوع(تایپ): مساوی درجه: 87 نوع پوشش: سایلنت
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۸۲۰،۶۱۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه 87 درجه مساوی پوش فیت سایلنت پلیران
سه راه 87 درجه مساوی پوش فیت سایلنت پلیران
نوع(تایپ): مساوی درجه: 87 نوع پوشش: سایلنت
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۲،۵۴۸،۸۹۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه 87 درجه مساوی پوش فیت معمولی نیوفلکس
سه راه 87 درجه مساوی پوش فیت معمولی نیوفلکس
نوع(تایپ): مساوی درجه: 87 نوع پوشش: معمولی
سایز
۵۰*۵۰
قیمت (ریال)
۲۲۹،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه 87 درجه مساوی پوش فیت معمولی نیوفلکس
سه راه 87 درجه مساوی پوش فیت معمولی نیوفلکس
نوع(تایپ): مساوی درجه: 87 نوع پوشش: معمولی
سایز
۶۳*۶۳
قیمت (ریال)
۳۱۴،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه 87 درجه مساوی پوش فیت معمولی نیوفلکس
سه راه 87 درجه مساوی پوش فیت معمولی نیوفلکس
نوع(تایپ): مساوی درجه: 87 نوع پوشش: معمولی
سایز
۷۵*۷۵
قیمت (ریال)
۳۵۷،۱۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه 87 درجه مساوی پوش فیت معمولی نیوفلکس
سه راه 87 درجه مساوی پوش فیت معمولی نیوفلکس
نوع(تایپ): مساوی درجه: 87 نوع پوشش: معمولی
سایز
۹۰*۹۰
قیمت (ریال)
۴۷۲،۴۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه 87 درجه مساوی پوش فیت معمولی نیوفلکس
سه راه 87 درجه مساوی پوش فیت معمولی نیوفلکس
نوع(تایپ): مساوی درجه: 87 نوع پوشش: معمولی
سایز
۱۱۰*۱۱۰
قیمت (ریال)
۸۸۰،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا