لوله و اتصالات پوش فیت

سه راهی 90 درجه تبدیلی پوش فیت

لطفا توجه کنید

لیست قیمت سه راهی 90 درجه تبدیلی پوش فیت

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت سه راهی 90 درجه  تبدیلی پوش فیت به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت پروتکت پلیران
سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت پروتکت پلیران
درجه: 87 نوع پوشش: پروتکت
سایز
۷۵*۵۰
قیمت (ریال)
۵۹۰،۵۸۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت پروتکت پلیران
سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت پروتکت پلیران
درجه: 87 نوع پوشش: پروتکت
سایز
۱۱۰*۵۰
قیمت (ریال)
۱،۰۰۰،۹۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت سایلنت پلیران
سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت سایلنت پلیران
درجه: 87 نوع پوشش: سایلنت
سایز
۷۵*۵۰
قیمت (ریال)
۹۶۱،۱۷۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت سایلنت پلیران
سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت سایلنت پلیران
درجه: 87 نوع پوشش: سایلنت
سایز
۱۱۰*۵۰
قیمت (ریال)
۱،۷۵۲،۰۶۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت معمولی وحید
سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت معمولی وحید
درجه: 87 نوع پوشش: معمولی
سایز
۷۵*۵۰
قیمت (ریال)
۲۹۲،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت معمولی وحید
سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت معمولی وحید
درجه: 87 نوع پوشش: معمولی
سایز
۱۱۰*۵۰
قیمت (ریال)
۵۴۹،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت سایلنت وحید
سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت سایلنت وحید
درجه: 87 نوع پوشش: سایلنت
سایز
۷۵*۵۰
قیمت (ریال)
۳۰۲،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت سایلنت وحید
سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت سایلنت وحید
درجه: 87 نوع پوشش: سایلنت
سایز
۱۱۰*۵۰
قیمت (ریال)
۵۶۸،۱۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت سوپردرین
سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت سوپردرین
درجه: 87
سایز
۵۰*۴۰
قیمت (ریال)
۴۴۶،۹۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت سوپردرین
سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت سوپردرین
درجه: 87
سایز
۷۵*۵۰
قیمت (ریال)
۷۰۲،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا