لوله و اتصالات پوش فیت

لوله و اتصالات پوش فیت سوپردرین

لطفا توجه کنید

لیست قیمت لوله و اتصالات پوش فیت سوپردرین

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت  لوله و اتصالات پوش فیت سوپردرین به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
لوله یکسر سوکت طول 15 پوش فیت سوپردرین
لوله یکسر سوکت طول 15 پوش فیت سوپردرین
نوع اتصال: یکسر سوکت طول: 15
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۱۲۲،۱۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله یکسر سوکت طول 15 پوش فیت سوپردرین
لوله یکسر سوکت طول 15 پوش فیت سوپردرین
نوع اتصال: یکسر سوکت طول: 15
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۲۰۲،۷۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله یکسر سوکت طول 15 پوش فیت سوپردرین
لوله یکسر سوکت طول 15 پوش فیت سوپردرین
نوع اتصال: یکسر سوکت طول: 15
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۲۶۶،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله یکسر سوکت طول 15 پوش فیت سوپردرین
لوله یکسر سوکت طول 15 پوش فیت سوپردرین
نوع اتصال: یکسر سوکت طول: 15
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۵۲۵،۴۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله یکسر سوکت طول 25 پوش فیت سوپردرین
لوله یکسر سوکت طول 25 پوش فیت سوپردرین
نوع اتصال: یکسر سوکت طول: 25
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۱۳۸،۴۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله یکسر سوکت طول 25 پوش فیت سوپردرین
لوله یکسر سوکت طول 25 پوش فیت سوپردرین
نوع اتصال: یکسر سوکت طول: 25
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۲۲۵،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله یکسر سوکت طول 25 پوش فیت سوپردرین
لوله یکسر سوکت طول 25 پوش فیت سوپردرین
نوع اتصال: یکسر سوکت طول: 25
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۳۱۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله یکسر سوکت طول 25 پوش فیت سوپردرین
لوله یکسر سوکت طول 25 پوش فیت سوپردرین
نوع اتصال: یکسر سوکت طول: 25
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۵۹۶،۲۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله یکسر سوکت طول 25 پوش فیت سوپردرین
لوله یکسر سوکت طول 25 پوش فیت سوپردرین
نوع اتصال: یکسر سوکت طول: 25
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۹۵۱،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله یکسر سوکت طول 25 پوش فیت سوپردرین
لوله یکسر سوکت طول 25 پوش فیت سوپردرین
نوع اتصال: یکسر سوکت طول: 25
سایز
۱۶۰
قیمت (ریال)
۱،۶۵۷،۹۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا