لوله و اتصالات پوش فیت

سیفون یک تکه و رایزر پوش فیت

لطفا توجه کنید

لیست قیمت سیفون یک تکه و رایزر پوش فیت

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت سیفون یک تکه و رایزر پوش فیت به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
سیفون یک تکه بلند پوش فیت پروتکت پلیران
سیفون یک تکه بلند پوش فیت پروتکت پلیران
نوع(تایپ): یک تکه طول: بلند نوع پوشش: پروتکت
سایز
۵۰*۷۵
قیمت (ریال)
۸۱۴،۵۸۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سیفون یک تکه بلند پوش فیت پروتکت پلیران
سیفون یک تکه بلند پوش فیت پروتکت پلیران
نوع(تایپ): یک تکه طول: بلند نوع پوشش: پروتکت
سایز
۷۵*۷۵
قیمت (ریال)
۱،۰۳۹،۳۹۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سیفون یک تکه بلند پوش فیت پروتکت پلیران
سیفون یک تکه بلند پوش فیت پروتکت پلیران
نوع(تایپ): یک تکه طول: بلند نوع پوشش: پروتکت
سایز
۱۱۰*۱۱۰
قیمت (ریال)
۲،۲۵۷،۳۴۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سیفون یک تکه بلند پوش فیت پروتکت پلیران
سیفون یک تکه بلند پوش فیت پروتکت پلیران
نوع(تایپ): یک تکه طول: بلند نوع پوشش: پروتکت
سایز
۱۱۰*۱۲۵
قیمت (ریال)
۲،۸۰۱،۶۱۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سیفون یک تکه کوتاه پوش فیت پروتکت پلیران
سیفون یک تکه کوتاه پوش فیت پروتکت پلیران
نوع(تایپ): یک تکه طول: کوتاه نوع پوشش: پروتکت
سایز
۵۰*۷۵
قیمت (ریال)
۵۳۳،۲۱۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سیفون یک تکه کوتاه پوش فیت پروتکت پلیران
سیفون یک تکه کوتاه پوش فیت پروتکت پلیران
نوع(تایپ): یک تکه طول: کوتاه نوع پوشش: پروتکت
سایز
۷۵*۷۵
قیمت (ریال)
۷۵۸،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سیفون یک تکه کوتاه پوش فیت پروتکت پلیران
سیفون یک تکه کوتاه پوش فیت پروتکت پلیران
نوع(تایپ): یک تکه طول: کوتاه نوع پوشش: پروتکت
سایز
۱۱۰*۱۲۵
قیمت (ریال)
۲،۰۳۰،۲۳۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سیفون یک تکه با درپوش با لوله 75 طول 60 پوش فیت معمولی نیوفلکس
سیفون یک تکه با درپوش با لوله 75 طول 60 پوش فیت معمولی نیوفلکس
نوع(تایپ): یک تکه با درپوش با لوله 75 طول: 60 نوع پوشش: معمولی
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۱،۱۵۷،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سیفون یک تکه با درپوش با لوله 75 طول 20 پوش فیت معمولی نیوفلکس
سیفون یک تکه با درپوش با لوله 75 طول 20 پوش فیت معمولی نیوفلکس
نوع(تایپ): یک تکه با درپوش با لوله 75 طول: 20 نوع پوشش: معمولی
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۸۷۷،۸۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سیفون یک تکه با درپوش با لوله 75 طول 75 پوش فیت معمولی نیوفلکس
سیفون یک تکه با درپوش با لوله 75 طول 75 پوش فیت معمولی نیوفلکس
نوع(تایپ): یک تکه با درپوش با لوله 75 طول: 75 نوع پوشش: معمولی
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۱،۲۵۱،۷۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا