لوله و اتصالات پوش فیت

عصایی پشت بام پوش فیت

لیست قیمت عصایی پشت بام پوش فیت

تعداد اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده به صورت آنلاین در پیش فاکتور نمایش داده شود.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
Cm: سانتی متر    Deg: درجه   
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
عصایی پشت بام پوش فیت سایلنت پلیران
عصایی پشت بام پوش فیت سایلنت پلیران
واحد: عدد نوع: سایلنت
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۳۸۵،۱۸۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عصایی پشت بام پوش فیت سایلنت پلیران
عصایی پشت بام پوش فیت سایلنت پلیران
واحد: عدد نوع: سایلنت
سایز
۷۰
قیمت (ریال)
۸۴۸،۲۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عصایی پشت بام پوش فیت سایلنت پلیران
عصایی پشت بام پوش فیت سایلنت پلیران
واحد: عدد نوع: سایلنت
سایز
۱۰۰
قیمت (ریال)
۱،۸۸۹،۱۸۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عصایی پشت بام پوش فیت پلیران
عصایی پشت بام پوش فیت پلیران
واحد: عدد نوع: معمولی
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۳۸۵،۱۸۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عصایی پشت بام پوش فیت پلیران
عصایی پشت بام پوش فیت پلیران
واحد: عدد نوع: معمولی
سایز
۷۰
قیمت (ریال)
۸۴۸،۲۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عصایی پشت بام پوش فیت پلیران
عصایی پشت بام پوش فیت پلیران
واحد: عدد نوع: معمولی
سایز
۱۰۰
قیمت (ریال)
۱،۸۸۹،۱۸۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عصایی پشت بام پوش فیت پلیران
عصایی پشت بام پوش فیت پلیران
واحد: عدد نوع: معمولی
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۳،۰۳۵،۸۲۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عصایی پشت بام پوش فیت پلیران
عصایی پشت بام پوش فیت پلیران
واحد: عدد نوع: معمولی
سایز
۱۶۰
قیمت (ریال)
۴،۳۷۴،۷۸۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عصایی پشت‌بام پوش فیت سوپر درین
عصایی پشت‌بام پوش فیت سوپر درین
واحد: عدد نوع: معمولی
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۴۶۶،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عصایی پشت‌بام پوش فیت سوپر درین
عصایی پشت‌بام پوش فیت سوپر درین
واحد: عدد نوع: معمولی
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۱،۰۳۶،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ارتباط با کارشناسان پایپ کالا