لوله و اتصالات پوش فیت

عصایی پشت بام پوش فیت

لطفا توجه کنید

لیست قیمت عصایی پشت بام پوش فیت

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت عصایی پشت بام پوش فیت به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
عصایی پشت بام پوش فیت پروتکت پلیران
عصایی پشت بام پوش فیت پروتکت پلیران
نوع(تایپ): پشت بام نوع پوشش: پروتکت
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۶۰۳،۴۸۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عصایی پشت بام پوش فیت پروتکت پلیران
عصایی پشت بام پوش فیت پروتکت پلیران
نوع(تایپ): پشت بام نوع پوشش: پروتکت
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۱،۳۴۸،۱۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عصایی پشت بام پوش فیت پروتکت پلیران
عصایی پشت بام پوش فیت پروتکت پلیران
نوع(تایپ): پشت بام نوع پوشش: پروتکت
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۲،۹۶۸،۴۴۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عصایی پشت بام پوش فیت پروتکت پلیران
عصایی پشت بام پوش فیت پروتکت پلیران
نوع(تایپ): پشت بام نوع پوشش: پروتکت
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۴،۴۱۴،۹۸۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عصایی پشت بام پوش فیت پروتکت پلیران
عصایی پشت بام پوش فیت پروتکت پلیران
نوع(تایپ): پشت بام نوع پوشش: پروتکت
سایز
۱۶۰
قیمت (ریال)
۶،۶۱۴،۵۸۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عصایی پشت بام پوش فیت معمولی نیوفلکس
عصایی پشت بام پوش فیت معمولی نیوفلکس
نوع(تایپ): پشت بام نوع پوشش: معمولی
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۱،۵۸۰،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عصایی پشت بام پوش فیت معمولی نیوفلکس
عصایی پشت بام پوش فیت معمولی نیوفلکس
نوع(تایپ): پشت بام نوع پوشش: معمولی
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۲،۲۸۹،۲۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عصایی پشت بام با لوله 200 سانت پوش فیت معمولی نیوفلکس
عصایی پشت بام با لوله 200 سانت پوش فیت معمولی نیوفلکس
نوع(تایپ): پشت بام با لوله 200 سانت نوع پوشش: معمولی
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۲،۷۸۹،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عصایی پشت بام پوش فیت معمولی وحید
عصایی پشت بام پوش فیت معمولی وحید
نوع(تایپ): پشت بام نوع پوشش: معمولی
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۳۶۲،۲۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
عصایی پشت بام پوش فیت معمولی وحید
عصایی پشت بام پوش فیت معمولی وحید
نوع پوشش: معمولی
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۸۲۱،۱۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا