لوله و اتصالات پوش فیت

لوله دوسر سوکت پوش فیت

لطفا توجه کنید

لیست قیمت لوله دوسر سوکت پوش فیت

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت لوله دوسر سوکت پوش فیت به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
لوله دوسر سوکت طول 50 پوش فیت سایلنت پلیران
لوله دوسر سوکت طول 50 پوش فیت سایلنت پلیران
نوع اتصال: دوسر سوکت طول: 50 نوع پوشش: سایلنت
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۱،۰۷۳،۹۸۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله دوسر سوکت طول 50 پوش فیت سایلنت پلیران
لوله دوسر سوکت طول 50 پوش فیت سایلنت پلیران
نوع اتصال: دوسر سوکت طول: 50 نوع پوشش: سایلنت
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۱،۴۵۳،۳۱۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله دوسر سوکت طول 50 پوش فیت سایلنت پلیران
لوله دوسر سوکت طول 50 پوش فیت سایلنت پلیران
نوع اتصال: دوسر سوکت طول: 50 نوع پوشش: سایلنت
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۲،۸۴۸،۱۱۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله دوسر سوکت طول 50 پوش فیت سایلنت پلیران
لوله دوسر سوکت طول 50 پوش فیت سایلنت پلیران
نوع اتصال: دوسر سوکت طول: 50 نوع پوشش: سایلنت
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۳،۶۹۷،۶۶۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله دوسر سوکت طول 50 پوش فیت سایلنت پلیران
لوله دوسر سوکت طول 50 پوش فیت سایلنت پلیران
نوع اتصال: دوسر سوکت طول: 50 نوع پوشش: سایلنت
سایز
۱۶۰
قیمت (ریال)
۵،۵۰۲،۲۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله دوسر سوکت طول 50 پوش فیت سایلنت پلیران
لوله دوسر سوکت طول 50 پوش فیت سایلنت پلیران
نوع اتصال: دوسر سوکت طول: 50 نوع پوشش: سایلنت
سایز
۲۰۰
قیمت (ریال)
۴،۵۳۴،۸۷۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله دوسر سوکت طول 100 پوش فیت سایلنت پلیران
لوله دوسر سوکت طول 100 پوش فیت سایلنت پلیران
نوع اتصال: دوسر سوکت طول: 100 نوع پوشش: سایلنت
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۱،۴۷۴،۴۷۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله دوسر سوکت طول 100 پوش فیت سایلنت پلیران
لوله دوسر سوکت طول 100 پوش فیت سایلنت پلیران
نوع اتصال: دوسر سوکت طول: 100 نوع پوشش: سایلنت
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۲،۴۱۲،۷۶۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله دوسر سوکت طول 100 پوش فیت سایلنت پلیران
لوله دوسر سوکت طول 100 پوش فیت سایلنت پلیران
نوع اتصال: دوسر سوکت طول: 100 نوع پوشش: سایلنت
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۴،۴۴۹،۳۴۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله دوسر سوکت طول 100 پوش فیت سایلنت پلیران
لوله دوسر سوکت طول 100 پوش فیت سایلنت پلیران
نوع اتصال: دوسر سوکت طول: 100 نوع پوشش: سایلنت
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۶،۷۲۸،۳۶۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا