لوله و اتصالات پوش فیت

لوله و اتصالات پوش فیت نیوفلکس

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ، سری BD
لطفا توجه کنید

لیست قیمت لوله و اتصالات پوش فیت نیوفلکس

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت  لوله و اتصالات پوش فیت نیوفلکس به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
انشعاب 67 درجه دوبل پوش فیت معمولی نیوفلکس
انشعاب 67 درجه دوبل پوش فیت معمولی نیوفلکس
نوع(تایپ): دوبل درجه: 67 نوع پوشش: معمولی
سایز
۱۱۰*۱۱۰*۱۱۰
قیمت (ریال)
۱،۶۴۹،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله یکسر سوکت طول 15 پوش فیت معمولی نیوفلکس
لوله یکسر سوکت طول 15 پوش فیت معمولی نیوفلکس
نوع اتصال: یکسر سوکت طول: 15 نوع پوشش: معمولی
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۱۳۹،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله یکسر سوکت طول 15 پوش فیت معمولی نیوفلکس
لوله یکسر سوکت طول 15 پوش فیت معمولی نیوفلکس
نوع اتصال: یکسر سوکت طول: 15 نوع پوشش: معمولی
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۱۸۵،۸۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله یکسر سوکت طول 15 پوش فیت معمولی نیوفلکس
لوله یکسر سوکت طول 15 پوش فیت معمولی نیوفلکس
نوع اتصال: یکسر سوکت طول: 15 نوع پوشش: معمولی
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۲۴۱،۴۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله یکسر سوکت طول 15 پوش فیت معمولی نیوفلکس
لوله یکسر سوکت طول 15 پوش فیت معمولی نیوفلکس
نوع اتصال: یکسر سوکت طول: 15 نوع پوشش: معمولی
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۳۳۴،۸۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله یکسر سوکت طول 15 پوش فیت معمولی نیوفلکس
لوله یکسر سوکت طول 15 پوش فیت معمولی نیوفلکس
نوع اتصال: یکسر سوکت طول: 15 نوع پوشش: معمولی
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۴۵۵،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله یکسر سوکت طول 25 پوش فیت معمولی نیوفلکس
لوله یکسر سوکت طول 25 پوش فیت معمولی نیوفلکس
نوع اتصال: یکسر سوکت طول: 25 نوع پوشش: معمولی
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۲۲۲،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله یکسر سوکت طول 25 پوش فیت معمولی نیوفلکس
لوله یکسر سوکت طول 25 پوش فیت معمولی نیوفلکس
نوع اتصال: یکسر سوکت طول: 25 نوع پوشش: معمولی
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۲۴۲،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله یکسر سوکت طول 25 پوش فیت معمولی نیوفلکس
لوله یکسر سوکت طول 25 پوش فیت معمولی نیوفلکس
نوع اتصال: یکسر سوکت طول: 25 نوع پوشش: معمولی
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۲۹۸،۲۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله یکسر سوکت طول 25 پوش فیت معمولی نیوفلکس
لوله یکسر سوکت طول 25 پوش فیت معمولی نیوفلکس
نوع اتصال: یکسر سوکت طول: 25 نوع پوشش: معمولی
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۴۳۱،۸۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا