نتایج براساس دسته بندی

نتیجه ای یافت نشد.

پوش فیت نیوفلکس

پوش فیت نیوفلکس
چرا پوش فیت نیوفلکس؟

لیست قیمت لوله و اتصالات پوش فیت نیوفلکس

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برا

محصولات پوش فیت نیوفلکس

براساس برند:

 • نیوفلکس
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تخفیف -% انشعاب 67 درجه دوبل پوش فیت معمولی نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 110*110*110
   تخفیف -% ۱،۹۳۴،۲۱۰
  • تخفیف -% بوشن پوش فیت سایلنت نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   تخفیف -% ۲۵۹،۳۰۰
  • تخفیف -% بوشن پوش فیت معمولی نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 50
   • 63
   • 75
   • 90
   • 110
   • 125
   • 160
   تخفیف -% ۲۲۴،۶۵۰
  • تخفیف -% تبدیل خارج از مرکز پوش فیت سایلنت نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 50*75
   • 50*110
   • 75*110
   • 110*125
   • 110*160
   • 125*160
   تخفیف -% ۲۸۶،۵۰۰
  • تخفیف -% تبدیل خارج از مرکز پوش فیت معمولی نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 50*63
   • 50*75
   • 50*90
   • 50*110
   • 63*75
   • 75*110
   • 90*63
   • 90*110
   • 110*63
   • 110*125
   • 110*160
   • 125*160
   تخفیف -% ۲۴۸،۰۹۰
  • تخفیف -% درپوش پوش فیت سایلنت نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   تخفیف -% ۶۵،۰۰۰
  • تخفیف -% درپوش پوش فیت معمولی نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 50
   • 63
   • 75
   • 90
   • 110
   • 125
   • 160
   تخفیف -% ۵۸،۸۶۰
  • تخفیف -% دریچه بازدید انتهایی پوش فیت سایلنت نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 75
   • 110
   تخفیف -% ۶۰۵،۳۰۰
  • تخفیف -% دریچه بازدید انتهایی پوش فیت معمولی نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 75
   • 110
   تخفیف -% ۵۲۸،۸۷۰
  • تخفیف -% دریچه بازدید پوش فیت سایلنت نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   تخفیف -% ۶۲۳،۱۰۰
  • تخفیف -% دریچه بازدید پوش فیت معمولی نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 75
   • 90
   • 110
   • 125
   • 160
   تخفیف -% ۵۵۲،۲۰۰
  • تخفیف -% زانو 45 درجه پوش فیت سایلنت نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   تخفیف -% ۱۹۱،۰۰۰
  • تخفیف -% زانو 45 درجه پوش فیت معمولی نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 50
   • 63
   • 75
   • 90
   • 110
   • 125
   • 160
   تخفیف -% ۱۶۸،۰۸۰
  • تخفیف -% زانو 45 درجه ونت دار پوش فیت سایلنت نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 110*110*50
   تخفیف -% ۱،۰۳۶،۶۰۰
  • تخفیف -% زانو 45 درجه ونت دار پوش فیت معمولی نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 63*63*50
   • 110*110*50
   تخفیف -% ۴۰۵،۵۹۰
  • تخفیف -% زانو 87 درجه پوش فیت سایلنت نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   تخفیف -% ۲۱۲،۱۰۰
  • تخفیف -% زانو 87 درجه پوش فیت معمولی نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 50
   • 63
   • 75
   • 90
   • 110
   • 125
   • 160
   تخفیف -% ۱۷۹،۸۵۰
  • تخفیف -% زانو 87 درجه ونت دار پوش فیت سایلنت نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 110*110*50
   تخفیف -% ۱،۰۴۹،۱۰۰
  • تخفیف -% زانو 87 درجه ونت دار پوش فیت معمولی نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 63*63*50
   • 110*110*50
   تخفیف -% ۴۰۸،۷۵۰
  • تخفیف -% زانو ارتباط با ظرفشویی پوش فیت معمولی نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 50*50
   تخفیف -% ۱۲۱،۷۶۰
  • تخفیف -% سه راه 45 درجه مساوی پوش فیت سایلنت نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 50*50
   • 75*75
   • 110*110
   • 125*125
   • 160*160
   تخفیف -% ۳۵۶،۸۰۰
  • تخفیف -% سه راه 45 درجه مساوی پوش فیت معمولی نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 50*50
   • 63*63
   • 75*75
   • 90*90
   • 110*110
   • 125*125
   • 160*160
   تخفیف -% ۳۱۳،۶۰۰
  • تخفیف -% سه راه 87 درجه مساوی پوش فیت سایلنت نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 50*50
   • 75*75
   • 110*110
   • 125*125
   • 160*160
   تخفیف -% ۳۵۳،۴۰۰
  • تخفیف -% سه راه 87 درجه مساوی پوش فیت معمولی نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 50*50
   • 63*63
   • 75*75
   • 90*90
   • 110*110
   • 125*125
   • 160*160
   تخفیف -% ۳۰۴،۱۱۰
  • تخفیف -% سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت سایلنت نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 50*75
   • 50*110
   • 75*110
   • 110*125
   • 110*160
   • 125*160
   تخفیف -% ۵۰۰،۶۰۰
  • تخفیف -% سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت معمولی نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 50*63
   • 50*75
   • 50*90
   • 50*110
   • 75*110
   • 90*63
   • 90*75
   • 90*110
   • 110*63
   • 110*125
   • 110*160
   • 125*160
   تخفیف -% ۳۶۱،۸۸۰
  • تخفیف -% سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت سایلنت نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 50*75
   • 50*110
   • 75*110
   • 110*125
   • 110*160
   • 125*160
   تخفیف -% ۴۷۰،۴۰۰
  • تخفیف -% سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت معمولی نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 50*63
   • 50*75
   • 50*90
   • 50*110
   • 63*75
   • 75*110
   • 90*63
   • 90*110
   • 110*63
   • 110*125
   • 110*160
   • 125*160
   تخفیف -% ۳۶۰،۳۶۰
  • تخفیف -% عصایی پشت بام با لوله 200 سانت پوش فیت معمولی نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 110
   تخفیف -% ۳،۳۴۹،۰۰۰
  • تخفیف -% عصایی پشت بام پوش فیت معمولی نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 63
   • 90
   تخفیف -% ۱،۷۴۷،۰۶۰
  • تخفیف -% لاستیک ارتباط فاضلاب ظرفشویی پوش فیت معمولی نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 40*50
   • 50*50
   • 30*50
   تخفیف -% ۱،۵۱۷،۷۲۰
  • تخفیف -% لوله دوسر سوکت طول 100 پوش فیت سایلنت نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   تخفیف -% ۷۲۹،۶۰۰
  • تخفیف -% لوله دوسر سوکت طول 100 پوش فیت معمولی نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 50
   • 63
   • 75
   • 90
   • 110
   • 125
   • 160
   تخفیف -% ۶۰۹،۹۷۰
  • تخفیف -% لوله دوسر سوکت طول 200 پوش فیت سایلنت نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   تخفیف -% ۱،۳۱۷،۸۰۰
  • تخفیف -% لوله دوسر سوکت طول 200 پوش فیت معمولی نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 50
   • 63
   • 75
   • 90
   • 110
   • 125
   • 160
   تخفیف -% ۱،۰۹۶،۴۵۰
  • تخفیف -% لوله دوسر سوکت طول 300 پوش فیت سایلنت نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   تخفیف -% ۱،۸۹۷،۵۰۰
  • تخفیف -% لوله دوسر سوکت طول 300 پوش فیت معمولی نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 50
   • 63
   • 75
   • 90
   • 110
   • 125
   • 160
   تخفیف -% ۱،۵۷۵،۴۹۰
  • تخفیف -% لوله دوسر سوکت طول 50 پوش فیت سایلنت نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   تخفیف -% ۴۲۷،۸۰۰
  • تخفیف -% لوله دوسر سوکت طول 50 پوش فیت معمولی نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 50
   • 63
   • 75
   • 90
   • 110
   • 125
   • 160
   تخفیف -% ۳۵۸،۸۳۰
  • تخفیف -% لوله دوسر سوکت طول 500 پوش فیت معمولی نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 110
   تخفیف -% ۹،۲۶۲،۰۶۰
  • تخفیف -% لوله یکسر سوکت طول 100 پوش فیت سایلنت نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   تخفیف -% ۷۰۴،۷۰۰
  • تخفیف -% لوله یکسر سوکت طول 100 پوش فیت معمولی نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 50
   • 63
   • 75
   • 90
   • 110
   • 125
   • 160
   تخفیف -% ۵۸۶،۵۳۰
  • تخفیف -% لوله یکسر سوکت طول 15 پوش فیت سایلنت نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   تخفیف -% ۲۰۹،۵۰۰
  • تخفیف -% لوله یکسر سوکت طول 15 پوش فیت معمولی نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 50
   • 63
   • 75
   • 90
   • 110
   تخفیف -% ۱۷۶،۳۷۰
  • تخفیف -% لوله یکسر سوکت طول 200 پوش فیت سایلنت نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   تخفیف -% ۱،۲۹۰،۵۰۰
  • تخفیف -% لوله یکسر سوکت طول 200 پوش فیت معمولی نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 50
   • 63
   • 75
   • 90
   • 110
   • 125
   • 160
   تخفیف -% ۱،۰۷۳،۲۲۰
  • تخفیف -% لوله یکسر سوکت طول 25 پوش فیت سایلنت نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   تخفیف -% ۳۰۳،۶۰۰
  • تخفیف -% لوله یکسر سوکت طول 25 پوش فیت معمولی نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 50
   • 63
   • 75
   • 90
   • 110
   • 125
   • 160
   تخفیف -% ۲۲۶،۱۸۰
  • تخفیف -% لوله یکسر سوکت طول 300 پوش فیت سایلنت نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   تخفیف -% ۱،۸۷۰،۹۰۰
  • تخفیف -% لوله یکسر سوکت طول 300 پوش فیت معمولی نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 50
   • 63
   • 75
   • 90
   • 110
   • 125
   • 160
   تخفیف -% ۱،۵۵۲،۰۶۰
  • تخفیف -% لوله یکسر سوکت طول 50 پوش فیت سایلنت نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   تخفیف -% ۴۰۳،۰۰۰
  • تخفیف -% لوله یکسر سوکت طول 50 پوش فیت معمولی نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 50
   • 63
   • 75
   • 90
   • 110
   • 125
   • 160
   تخفیف -% ۳۳۵،۴۰۰
  • تخفیف -% لوله یکسر سوکت طول 500 پوش فیت معمولی نیوفلکس

   سایز (inch):
   • 110
   تخفیف -% ۹،۲۰۱،۲۴۰
لطفا توجه کنید

لیست قیمت لوله و اتصالات پوش فیت نیوفلکس

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت  لوله و اتصالات پوش فیت نیوفلکس به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

در صورتی که اقلام مورد نیاز شما در این لیست نمی باشد، می توانید با تلفن 02155696808 بخش فروش سایت پایپ کالا تماس بگیرید تا قیمت اقلام به شما اعلام شود.

پایپ کالا - اولین و بزرگترین فروشگاه لوله و اتصالات در ایران

مشاوره آنلاین

02155696808