لوله و اتصالات پوش فیت

لوله و اتصالات پوش فیت وحید

لطفا توجه کنید

لیست قیمت لوله و اتصالات پوش فیت وحید

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت لوله و اتصالات پوش فیت وحید به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
لوله یکسر سوکت طول 30 پوش فیت معمولی وحید
لوله یکسر سوکت طول 30 پوش فیت معمولی وحید
نوع اتصال: یکسر سوکت طول: 30 نوع پوشش: معمولی
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۱۳۸،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله یکسر سوکت طول 30 پوش فیت معمولی وحید
لوله یکسر سوکت طول 30 پوش فیت معمولی وحید
نوع اتصال: یکسر سوکت طول: 30 نوع پوشش: معمولی
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۱۸۹،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله یکسر سوکت طول 30 پوش فیت معمولی وحید
لوله یکسر سوکت طول 30 پوش فیت معمولی وحید
نوع اتصال: یکسر سوکت طول: 30 نوع پوشش: معمولی
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۲۴۲،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله یکسر سوکت طول 30 پوش فیت معمولی وحید
لوله یکسر سوکت طول 30 پوش فیت معمولی وحید
نوع اتصال: یکسر سوکت طول: 30 نوع پوشش: معمولی
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۵۸۳،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله یکسر سوکت طول 30 پوش فیت معمولی وحید
لوله یکسر سوکت طول 30 پوش فیت معمولی وحید
نوع اتصال: یکسر سوکت طول: 30 نوع پوشش: معمولی
سایز
۱۶۰
قیمت (ریال)
۱،۲۵۲،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله یکسر سوکت طول 50 پوش فیت معمولی وحید
لوله یکسر سوکت طول 50 پوش فیت معمولی وحید
نوع اتصال: یکسر سوکت طول: 50 نوع پوشش: معمولی
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۱۸۸،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله یکسر سوکت طول 50 پوش فیت معمولی وحید
لوله یکسر سوکت طول 50 پوش فیت معمولی وحید
نوع اتصال: یکسر سوکت طول: 50 نوع پوشش: معمولی
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۲۶۲،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله یکسر سوکت طول 50 پوش فیت معمولی وحید
لوله یکسر سوکت طول 50 پوش فیت معمولی وحید
نوع اتصال: یکسر سوکت طول: 50 نوع پوشش: معمولی
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۳۹۴،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله یکسر سوکت طول 50 پوش فیت معمولی وحید
لوله یکسر سوکت طول 50 پوش فیت معمولی وحید
نوع اتصال: یکسر سوکت طول: 50 نوع پوشش: معمولی
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۸۰۷،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله یکسر سوکت طول 50 پوش فیت معمولی وحید
لوله یکسر سوکت طول 50 پوش فیت معمولی وحید
نوع اتصال: یکسر سوکت طول: 50 نوع پوشش: معمولی
سایز
۱۶۰
قیمت (ریال)
۱،۷۰۹،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا