نتایج براساس دسته بندی

نتیجه ای یافت نشد.

پوش فیت وحید

پوش فیت وحید
چرا پوش فیت وحید؟

لیست قیمت لوله و اتصالات پوش فیت وحید

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای د

محصولات پوش فیت وحید

براساس برند:

 • وحید
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% اورینگ پوش فیت سایلنت وحید

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   تخفیف -% ۶۶،۰۰۰
  • تا 20% اورینگ پوش فیت معمولی وحید

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   تخفیف -% ۶۶،۰۰۰
  • تا 20% اورینگ دریچه بازدید پوش فیت سایلنت وحید

   سایز (inch):
   • 75
   • 110
   • 125
   تخفیف -% ۸۹،۰۰۰
  • تا 20% اورینگ دریچه بازدید پوش فیت معمولی وحید

   سایز (inch):
   • 75
   • 110
   • 125
   تخفیف -% ۸۹،۰۰۰
  • تا 20% پیچ متری گالوانیزه پوش فیت وحید

   سایز (inch):
   • 110
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% تبدیل پوش فیت سایلنت وحید

   سایز (inch):
   • 50*40
   • 75*50
   • 110*50
   • 110*75
   • 125*110
   • 160*110
   • 160*125
   تخفیف -% ۲۵۱،۰۰۰
  • تا 20% تبدیل پوش فیت معمولی وحید

   سایز (inch):
   • 50*40
   • 75*50
   • 110*50
   • 110*75
   • 125*110
   • 160*110
   • 160*125
   تخفیف -% ۲۱۸،۰۰۰
  • تا 20% چهار راه 67 درجه پوش فیت سایلنت وحید

   سایز (inch):
   • 110
   تخفیف -% ۲،۱۵۰،۰۰۰
  • تا 20% چهار راه 67 درجه پوش فیت معمولی وحید

   سایز (inch):
   • 110
   تخفیف -% ۸۳۶،۰۰۰
  • تا 20% درپوش انتهایی پوش فیت سایلنت وحید

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   تخفیف -% ۴۶،۰۰۰
  • تا 20% درپوش انتهایی پوش فیت معمولی وحید

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   تخفیف -% ۴۶،۰۰۰
  • تا 20% درپوش دریچه بازدید پوش فیت سایلنت وحید

   سایز (inch):
   • 75
   • 110
   • 125
   تخفیف -% ۲۷۰،۰۰۰
  • تا 20% درپوش دریچه بازدید پوش فیت معمولی وحید

   سایز (inch):
   • 75
   • 110
   • 125
   تخفیف -% ۲۷۱،۰۰۰
  • تا 20% دریچه بازدید پوش فیت سایلنت وحید

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   تخفیف -% ۵۹۳،۰۰۰
  • تا 20% دریچه بازدید پوش فیت معمولی وحید

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   تخفیف -% ۵۱۶،۰۰۰
  • تا 20% رابط افقی پوش فیت سایلنت وحید

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   تخفیف -% ۱۹۰،۰۰۰
  • تا 20% رابط افقی پوش فیت معمولی وحید

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   تخفیف -% ۱۶۳،۰۰۰
  • تا 20% رابط عمودی-رایزری پوش فیت سایلنت وحید

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   تخفیف -% ۱۹۰،۰۰۰
  • تا 20% رابط عمودی-رایزری پوش فیت معمولی وحید

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   تخفیف -% ۱۶۳،۰۰۰
  • تا 20% رایزر سیفون پوش فیت سایلنت وحید

   سایز (inch):
   • 75
   • 110
   • 125
   تخفیف -% ۸۲۱،۰۰۰
  • تا 20% رایزر سیفون پوش فیت معمولی وحید

   سایز (inch):
   • 75
   • 110
   • 125
   تخفیف -% ۸۲۱،۰۰۰
  • تا 20% روغن نصب پوش فیت معمولی وحید

   سایز (inch):
   • 250
   تخفیف -% ۱،۰۸۴،۰۰۰
  • تا 20% زانو 15 درجه پوش فیت سایلنت وحید

   سایز (inch):
   • 110
   تخفیف -% ۸۱۳،۰۰۰
  • تا 20% زانو 15 درجه پوش فیت معمولی وحید

   سایز (inch):
   • 110
   تخفیف -% ۷۰۷،۰۰۰
  • تا 20% زانو 30 درجه پوش فیت سایلنت وحید

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   تخفیف -% ۲۶۰،۰۰۰
  • تا 20% زانو 30 درجه پوش فیت معمولی وحید

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   تخفیف -% ۲۲۶،۰۰۰
  • تا 20% زانو 45 درجه پوش فیت سایلنت وحید

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   تخفیف -% ۱۹۸،۰۰۰
  • تا 20% زانو 45 درجه پوش فیت معمولی وحید

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   تخفیف -% ۱۷۲،۰۰۰
  • تا 20% زانو 67 درجه پوش فیت سایلنت وحید

   سایز (inch):
   • 50
   • 110
   تخفیف -% ۲۵۶،۰۰۰
  • تا 20% زانو 67 درجه پوش فیت معمولی وحید

   سایز (inch):
   • 50
   • 110
   تخفیف -% ۲۲۳،۰۰۰
  • تا 20% زانو 87 درجه پوش فیت سایلنت وحید

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 50
   • 110
   تخفیف -% ۲۲۰،۰۰۰
  • تا 20% زانو 87 درجه پوش فیت معمولی وحید

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 50
   • 110
   تخفیف -% ۱۹۱،۰۰۰
  • تا 20% سه راه 45 درجه مساوی پوش فیت سایلنت وحید

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   تخفیف -% ۳۲۰،۰۰۰
  • تا 20% سه راه 45 درجه مساوی پوش فیت معمولی وحید

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   تخفیف -% ۲۷۸،۰۰۰
  • تا 20% سه راه 87 درجه دریچه بازدید پوش فیت سایلنت وحید

   سایز (inch):
   • 75
   • 110
   • 125
   تخفیف -% ۹۵۹،۰۰۰
  • تا 20% سه راه 87 درجه دریچه بازدید پوش فیت معمولی وحید

   سایز (inch):
   • 75
   • 110
   • 125
   تخفیف -% ۸۳۴،۰۰۰
  • تا 20% سه راه 87 درجه مساوی پوش فیت سایلنت وحید

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   تخفیف -% ۳۸۲،۰۰۰
  • تا 20% سه راه 87 درجه مساوی پوش فیت معمولی وحید

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   تخفیف -% ۳۳۲،۰۰۰
  • تا 20% سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت سایلنت وحید

   سایز (inch):
   • 75*50
   • 110*50
   • 110*75
   • 125*110
   • 160*110
   تخفیف -% ۵۶۶،۰۰۰
  • تا 20% سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت معمولی وحید

   سایز (inch):
   • 75*50
   • 110*50
   • 110*75
   • 125*110
   • 160*110
   تخفیف -% ۴۹۲،۰۰۰
  • تا 20% سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت سایلنت وحید

   سایز (inch):
   • 75*50
   • 110*50
   تخفیف -% ۵۶۵،۰۰۰
  • تا 20% سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت معمولی وحید

   سایز (inch):
   • 75*50
   • 110*50
   تخفیف -% ۵۱۰،۰۰۰
  • تا 20% سیفون 45 درجه یک تکه پوش فیت سایلنت وحید

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   تخفیف -% ۷۱۱،۰۰۰
  • تا 20% سیفون پوش فیت 45 درجه یک تکه معمولی وحید

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   تخفیف -% ۶۱۸،۰۰۰
  • تا 20% سیفون پوش فیت یک تکه با علمک معمولی وحید

   سایز (inch):
   • 50*75
   • 75*75
   • 125*110
   تخفیف -% ۱،۵۳۲،۰۰۰
  • تا 20% سیفون یک تکه با علمک پوش فیت سایلنت وحید

   سایز (inch):
   • 50*75
   • 75*75
   • 125*110
   تخفیف -% ۱،۸۳۸،۰۰۰
  • تا 20% عصایی پشت بام پوش فیت سایلنت وحید

   سایز (inch):
   • 50
   تخفیف -% ۷۶۰،۰۰۰
  • تا 20% عصایی پشت بام پوش فیت معمولی وحید

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   تخفیف -% ۷۶۰،۰۰۰
  • تا 20% عصایی پوش فیت سایلنت وحید

   سایز (inch):
   • 75
   • 110
   تخفیف -% ۱،۹۹۳،۰۰۰
  • تا 20% لوله دوسر سوکت طول 100 پوش فیت سایلنت وحید

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 160
   تخفیف -% ۶۱۱،۰۰۰
  • تا 20% لوله دوسر سوکت طول 100 پوش فیت معمولی وحید

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 160
   تخفیف -% ۵۱۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله دوسر سوکت طول 200 پوش فیت سایلنت وحید

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 160
   تخفیف -% ۱،۱۴۵،۰۰۰
  • تا 20% لوله دوسر سوکت طول 200 پوش فیت معمولی وحید

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 160
   تخفیف -% ۹۵۶،۰۰۰
  • تا 20% لوله دوسر سوکت طول 300 پوش فیت سایلنت وحید

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 160
   تخفیف -% ۱،۶۰۱،۰۰۰
  • تا 20% لوله دوسر سوکت طول 300 پوش فیت معمولی وحید

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 160
   تخفیف -% ۱،۳۳۶،۰۰۰
  • تا 20% لوله دوسر سوکت طول 50 پوش فیت سایلنت وحید

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 160
   تخفیف -% ۳۵۶،۰۰۰
  • تا 20% لوله دوسر سوکت طول 50 پوش فیت معمولی وحید

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 160
   تخفیف -% ۲۹۳،۰۰۰
  • تا 20% لوله یکسر سوکت طول 100 پوش فیت سایلنت وحید

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 160
   تخفیف -% ۵۶۵،۰۰۰
  • تا 20% لوله یکسر سوکت طول 100 پوش فیت معمولی وحید

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 160
   تخفیف -% ۴۷۱،۰۰۰
  • تا 20% لوله یکسر سوکت طول 200 پوش فیت سایلنت وحید

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 160
   تخفیف -% ۱،۰۶۶،۰۰۰
  • تا 20% لوله یکسر سوکت طول 200 پوش فیت معمولی وحید

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 160
   تخفیف -% ۸۹۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله یکسر سوکت طول 30 پوش فیت سایلنت وحید

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 160
   تخفیف -% ۲۲۸،۰۰۰
  • تا 20% لوله یکسر سوکت طول 30 پوش فیت معمولی وحید

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 160
   تخفیف -% ۱۸۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله یکسر سوکت طول 300 پوش فیت سایلنت وحید

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 160
   تخفیف -% ۱،۵۲۱،۰۰۰
  • تا 20% لوله یکسر سوکت طول 300 پوش فیت معمولی وحید

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 160
   تخفیف -% ۱،۲۷۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله یکسر سوکت طول 50 پوش فیت سایلنت وحید

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 160
   تخفیف -% ۳۱۲،۰۰۰
  • تا 20% لوله یکسر سوکت طول 50 پوش فیت معمولی وحید

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 160
   تخفیف -% ۲۶۰،۰۰۰
لطفا توجه کنید

لیست قیمت لوله و اتصالات پوش فیت وحید

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت لوله و اتصالات پوش فیت وحید به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

در صورتی که اقلام مورد نیاز شما در این لیست نمی باشد، می توانید با تلفن 02155696808 بخش فروش سایت پایپ کالا تماس بگیرید تا قیمت اقلام به شما اعلام شود.

پایپ کالا - اولین و بزرگترین فروشگاه لوله و اتصالات در ایران

مشاوره آنلاین

02155696808