لوله و اتصالات پوش فیت

کفشور پوش فیت

لیست قیمت خرید کفشور پوش فیت

تعداد اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده به صورت آنلاین در پیش فاکتور نمایش داده شود.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
Cm: سانتی متر    Deg: درجه   
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
کف شور سیفون دار(خروجی عمود) پوش فیت سایلنت پلیران
کف شور سیفون دار(خروجی عمود) پوش فیت سایلنت پلیران
واحد: عدد نوع: سایلنت
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۱،۱۸۳،۷۷۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
کف شور سیفون دار(خروجی عمود) پوش فیت سایلنت پلیران - آبکاری شده
کف شور سیفون دار(خروجی عمود) پوش فیت سایلنت پلیران - آبکاری شده
واحد: عدد نوع: سایلنت
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۲،۰۲۱،۸۸۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
کف شور سیفون دار(خروجی افق) پوش فیت سایلنت پلیران
کف شور سیفون دار(خروجی افق) پوش فیت سایلنت پلیران
واحد: عدد نوع: سایلنت
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۱،۲۷۸،۹۸۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
کف شور سیفون دار(خروجی افق) پوش فیت سایلنت پلیران - آبکاری شده
کف شور سیفون دار(خروجی افق) پوش فیت سایلنت پلیران - آبکاری شده
واحد: عدد نوع: سایلنت
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۲،۰۲۱،۸۸۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
کف شور سیفون دار(خروجی عمود) پوش فیت پلیران
کف شور سیفون دار(خروجی عمود) پوش فیت پلیران
واحد: عدد نوع: معمولی
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۱،۱۸۳،۷۷۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
کف شور سیفون دار(خروجی عمود) پوش فیت پلیران - آبکاری شده
کف شور سیفون دار(خروجی عمود) پوش فیت پلیران - آبکاری شده
واحد: عدد نوع: معمولی
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۲،۰۲۱،۸۸۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
کف شور سیفون دار(خروجی افق) پوش فیت پلیران
کف شور سیفون دار(خروجی افق) پوش فیت پلیران
واحد: عدد نوع: معمولی
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۱،۲۷۸،۹۸۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
کف شور سیفون دار(خروجی افق) پوش فیت پلیران - آبکاری شده
کف شور سیفون دار(خروجی افق) پوش فیت پلیران - آبکاری شده
واحد: عدد نوع: معمولی
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۲،۰۲۱،۸۸۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ارتباط با کارشناسان پایپ کالا