لوله و اتصالات پنج لایه

ابزارآلات لوله پنج لایه

لیست قیمت خرید ابزارآلات لوله پنج لایه

در این لیست صرفا اقلام نمایش داده شده است. برای استعلام قیمت می توانید با پشتیبانی سایت پایپ کالا تماس بگیرید.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
فنر خم خارج لوله نیوپایپ
فنر خم خارج لوله نیوپایپ
واحد: عدد
سایز
۱۶
قیمت (ریال)
۴۵۵،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
فنر خم خارج لوله نیوپایپ
فنر خم خارج لوله نیوپایپ
واحد: عدد
سایز
۲۰
قیمت (ریال)
۵۵۱،۷۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
فنر خم خارج لوله نیوپایپ
فنر خم خارج لوله نیوپایپ
واحد: عدد
سایز
۲۵
قیمت (ریال)
۷۰۵،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
فنر خم خارج لوله نیوپایپ
فنر خم خارج لوله نیوپایپ
واحد: عدد
سایز
۳۲
قیمت (ریال)
۸۰۱،۸۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ابزارتنظیم نیوپایپ
ابزارتنظیم نیوپایپ
واحد: عدد
سایز
۱۶ mm
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ابزارتنظیم نیوپایپ
ابزارتنظیم نیوپایپ
واحد: عدد
سایز
۲۰ mm
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ابزارتنظیم نیوپایپ
ابزارتنظیم نیوپایپ
واحد: عدد
سایز
۳۲ mm
قیمت (ریال)
۲،۲۵۷،۷۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ابزارتنظیم نیوپایپ
ابزارتنظیم نیوپایپ
واحد: عدد
سایز
۴۰ mm
قیمت (ریال)
۲،۴۱۸،۱۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ابزارتنظیم نیوپایپ
ابزارتنظیم نیوپایپ
واحد: عدد
سایز
۵۰ mm
قیمت (ریال)
۲،۸۶۰،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ابزارتنظیم نیوپایپ
ابزارتنظیم نیوپایپ
واحد: عدد
سایز
۶۳ mm
قیمت (ریال)
۳،۲۳۲،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ارتباط با کارشناسان پایپ کالا