لوله و اتصالات پنج لایه

ابزارآلات لوله پنج لایه

لطفا توجه کنید

لیست قیمت خرید ابزارآلات لوله پنج لایه

در این لیست صرفا اقلام نمایش داده شده است. برای استعلام قیمت می توانید با پشتیبانی سایت پایپ کالا تماس بگیرید.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
یدکی 5 لایه مکانیزم ضد رسوب سوپروالو سوپرپایپ
یدکی 5 لایه مکانیزم ضد رسوب سوپروالو سوپرپایپ
نوع(تایپ): مکانیزم ضد رسوب سوپروالو
سایز
۱۵
قیمت (ریال)
۲،۰۸۰،۸۱۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
یدکی 5 لایه مکانیزم سوپروالو سوپرپایپ
یدکی 5 لایه مکانیزم سوپروالو سوپرپایپ
نوع(تایپ): مکانیزم سوپروالو
سایز
۱۵
قیمت (ریال)
۱،۹۴۷،۸۳۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
صفحه 5 لایه دوبل سوپرپایپ
صفحه 5 لایه دوبل سوپرپایپ
نوع(تایپ): دوبل
سایز
۱۵۳
قیمت (ریال)
۱۶۸،۹۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
صفحه 5 لایه قوسدار سوپرپایپ
صفحه 5 لایه قوسدار سوپرپایپ
نوع(تایپ): قوسدار
سایز
۲۵۰
قیمت (ریال)
۲۶۷،۰۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
صفحه 5 لایه رادیاتور سوپرپایپ
صفحه 5 لایه رادیاتور سوپرپایپ
نوع(تایپ): رادیاتور
سایز
۵۰۰
قیمت (ریال)
۴۳۱،۶۴۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
صفحه 5 لایه تک سوپرپایپ
صفحه 5 لایه تک سوپرپایپ
نوع(تایپ): تک
سایز
۷۳
قیمت (ریال)
۸۳،۹۳۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
حلقه 5 لایه فک مدولار سوپرپایپ
حلقه 5 لایه فک مدولار سوپرپایپ
نوع(تایپ): فک مدولار
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۲۹۴،۶۴۳،۳۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
حلقه 5 لایه فک مدولار سوپرپایپ
حلقه 5 لایه فک مدولار سوپرپایپ
نوع(تایپ): فک مدولار
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۴۰۱،۷۸۴،۹۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
حلقه 5 لایه فک مدولار سوپرپایپ
حلقه 5 لایه فک مدولار سوپرپایپ
نوع(تایپ): فک مدولار
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۴۲۸،۵۶۹،۴۷۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله خم کن 5 لایه سوپرپایپ
لوله خم کن 5 لایه سوپرپایپ
سایز
۱۶*۳۲
قیمت (ریال)
۹۹،۳۵۱،۳۲۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا