لوله و اتصالات پنج لایه

اتصالات RS پنج لایه

لیست قیمت خرید انواع اتصالات RS پنج لایه

تعداد اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده به صورت آنلاین در پیش فاکتور نمایش داده شود.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
بوشن RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ
بوشن RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ
واحد: عدد نوع اتصال: RS
سایز
RS-۲
قیمت (ریال)
۶،۷۹۵،۰۶۰
تعداد
تخفیف
۷٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بوشن RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ
بوشن RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ
واحد: عدد نوع اتصال: RS
سایز
RS-۳
قیمت (ریال)
۱۴،۲۰۱،۶۱۰
تعداد
تخفیف
۷٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راهی RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ
سه راهی RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ
واحد: عدد نوع اتصال: RS
سایز
RS-۲
قیمت (ریال)
۱۱،۸۳۱،۹۵۰
تعداد
تخفیف
۷٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راهی RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ
سه راهی RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ
واحد: عدد نوع اتصال: RS
سایز
RS-۳
قیمت (ریال)
۲۶،۷۷۹،۱۲۰
تعداد
تخفیف
۷٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانویی RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ
زانویی RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ
واحد: عدد نوع اتصال: RS
سایز
RS-۲
قیمت (ریال)
۹،۴۱۹،۷۸۰
تعداد
تخفیف
۷٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانویی RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ
زانویی RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ
واحد: عدد نوع اتصال: RS
سایز
RS-۳
قیمت (ریال)
۱۷،۷۰۸،۱۴۰
تعداد
تخفیف
۷٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانویی 45 درجه RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ
زانویی 45 درجه RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ
واحد: عدد نوع اتصال: RS
سایز
RS-۲
قیمت (ریال)
۱۰،۴۶۷،۲۷۰
تعداد
تخفیف
۷٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانویی 45 درجه RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ
زانویی 45 درجه RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ
واحد: عدد نوع اتصال: RS
سایز
RS-۳
قیمت (ریال)
۲۱،۱۸۳،۰۶۰
تعداد
تخفیف
۷٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ
تبدیل RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ
واحد: عدد نوع اتصال: RS
سایز
RS-۳*RS-۲
قیمت (ریال)
۹،۴۹۴،۹۹۰
تعداد
تخفیف
۷٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
رابط پرسی RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ
رابط پرسی RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ
واحد: عدد نوع اتصال: RS
سایز
۲۵-RS-۲
قیمت (ریال)
۶،۵۴۶،۵۴۰
تعداد
تخفیف
۷٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ارتباط با کارشناسان پایپ کالا