لوله و اتصالات پنج لایه

انواع اتصالات RS پنج لایه

لطفا توجه کنید

لیست قیمت خرید انواع اتصالات RS پنج لایه

تعداد اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده به صورت آنلاین در پیش فاکتور نمایش داده شود.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
بوشن RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ
بوشن RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ
واحد: عدد نوع اتصال: RS
سایز
RS-۲
قیمت (ریال)
۶،۳۴۹،۷۹۵
تعداد
تخفیف
۷٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بوشن RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ
بوشن RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ
واحد: عدد نوع اتصال: RS
سایز
RS-۳
قیمت (ریال)
۱۳،۲۷۲،۳۸۵
تعداد
تخفیف
۷٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راهی RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ
سه راهی RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ
واحد: عدد نوع اتصال: RS
سایز
RS-۲
قیمت (ریال)
۱۱،۰۵۷،۶۱۴
تعداد
تخفیف
۷٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راهی RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ
سه راهی RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ
واحد: عدد نوع اتصال: RS
سایز
RS-۳
قیمت (ریال)
۲۵،۰۲۷،۷۰۸
تعداد
تخفیف
۷٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانویی RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ
زانویی RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ
واحد: عدد نوع اتصال: RS
سایز
RS-۲
قیمت (ریال)
۸،۸۰۳،۸۲۱
تعداد
تخفیف
۷٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانویی RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ
زانویی RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ
واحد: عدد نوع اتصال: RS
سایز
RS-۳
قیمت (ریال)
۱۶،۵۴۹،۶۸۸
تعداد
تخفیف
۷٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانویی 45 درجه RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ
زانویی 45 درجه RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ
واحد: عدد نوع اتصال: RS
سایز
RS-۲
قیمت (ریال)
۹،۷۸۲،۲۰۵
تعداد
تخفیف
۷٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانویی 45 درجه RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ
زانویی 45 درجه RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ
واحد: عدد نوع اتصال: RS
سایز
RS-۳
قیمت (ریال)
۱۹،۷۹۷،۹۹۷
تعداد
تخفیف
۷٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ
تبدیل RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ
واحد: عدد نوع اتصال: RS
سایز
RS-۳*RS-۲
قیمت (ریال)
۸،۸۷۳،۹۰۸
تعداد
تخفیف
۷٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
رابط پرسی RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ
رابط پرسی RS سوپرپایپ - رایزرسیستم سوپرپایپ
واحد: عدد نوع اتصال: RS
سایز
۲۵-RS-۲
قیمت (ریال)
۶،۱۱۸،۰۶۱
تعداد
تخفیف
۷٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ارتباط با کارشناسان پایپ کالا