لوله و اتصالات پنج لایه

اتصالات RS پنج لایه

لطفا توجه کنید

لیست قیمت خرید انواع اتصالات RS پنج لایه

تعداد اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده به صورت آنلاین در پیش فاکتور نمایش داده شود.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
رابط 5 لایه پرسی RS2 سوپرپایپ
رابط 5 لایه پرسی RS2 سوپرپایپ
نوع(تایپ): RS2 نوع اتصال: پرسی
سایز
۲۵
قیمت (ریال)
۶،۵۴۶،۵۴۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
رابط 5 لایه پرسی RS2 سوپرپایپ
رابط 5 لایه پرسی RS2 سوپرپایپ
نوع(تایپ): RS2 نوع اتصال: پرسی
سایز
۳۲
قیمت (ریال)
۶،۷۱۱،۱۳۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
رابط 5 لایه پرسی RS2 سوپرپایپ
رابط 5 لایه پرسی RS2 سوپرپایپ
نوع(تایپ): RS2 نوع اتصال: پرسی
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۶،۷۴۶،۰۱۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
رابط 5 لایه پرسی RS2 سوپرپایپ
رابط 5 لایه پرسی RS2 سوپرپایپ
نوع(تایپ): RS2 نوع اتصال: پرسی
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۷،۵۰۳،۵۶۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
رابط 5 لایه پرسی RS2 سوپرپایپ
رابط 5 لایه پرسی RS2 سوپرپایپ
نوع(تایپ): RS2 نوع اتصال: پرسی
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۸،۴۲۷،۸۸۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
رابط 5 لایه پرسی RS2 سوپرپایپ
رابط 5 لایه پرسی RS2 سوپرپایپ
نوع(تایپ): RS2 نوع اتصال: پرسی
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۱۳،۲۰۲،۰۸۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
رابط 5 لایه پرسی RS3 سوپرپایپ
رابط 5 لایه پرسی RS3 سوپرپایپ
نوع(تایپ): RS3 نوع اتصال: پرسی
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۲۳،۶۳۲،۲۹۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
رابط 5 لایه پرسی RS3 سوپرپایپ
رابط 5 لایه پرسی RS3 سوپرپایپ
نوع(تایپ): RS3 نوع اتصال: پرسی
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۲۸،۰۸۹،۳۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
رابط 5 لایه فلنجی RS3 سوپرپایپ
رابط 5 لایه فلنجی RS3 سوپرپایپ
نوع(تایپ): فلنجی RS3
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۵۹،۳۳۸،۵۱۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
رابط 5 لایه فلنجی RS3 سوپرپایپ
رابط 5 لایه فلنجی RS3 سوپرپایپ
نوع(تایپ): فلنجی RS3
سایز
۸۰
قیمت (ریال)
۵۴،۱۳۱،۵۸۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا