لوله و اتصالات پنج لایه

بست لوله پنج لایه

لطفا توجه کنید

لیست قیمت خرید بست لوله پنج لایه

تعداد اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده به صورت آنلاین در پیش فاکتور نمایش داده شود.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
بست روکار پلاستیکی 5 لایه سوپرپایپ
بست روکار پلاستیکی 5 لایه سوپرپایپ
نوع: روکار پلاستیکی
سایز
۱۶
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست روکار پلاستیکی 5 لایه سوپرپایپ
بست روکار پلاستیکی 5 لایه سوپرپایپ
نوع: روکار پلاستیکی
سایز
۲۰
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست روکار پلاستیکی 5 لایه سوپرپایپ
بست روکار پلاستیکی 5 لایه سوپرپایپ
نوع: روکار پلاستیکی
سایز
۲۵
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست روکار پلاستیکی 5 لایه سوپرپایپ
بست روکار پلاستیکی 5 لایه سوپرپایپ
نوع: روکار پلاستیکی
سایز
۳۲
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
مهره ماسوره 5 لایه سوپرپایپ
مهره ماسوره 5 لایه سوپرپایپ
سایز
۱۶*۱/۲"
قیمت (ریال)
۳۲۱،۵۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
مهره ماسوره 5 لایه سوپرپایپ
مهره ماسوره 5 لایه سوپرپایپ
سایز
۲۰*۱/۲"
قیمت (ریال)
۵۸۳،۱۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
مهره ماسوره 5 لایه سوپرپایپ
مهره ماسوره 5 لایه سوپرپایپ
سایز
۲۰*۳/۴"
قیمت (ریال)
۴۹۹،۲۲۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
مهره ماسوره 5 لایه سوپرپایپ
مهره ماسوره 5 لایه سوپرپایپ
سایز
۲۵*۳/۴"
قیمت (ریال)
۸۵۵،۶۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
مهره ماسوره 5 لایه سوپرپایپ
مهره ماسوره 5 لایه سوپرپایپ
سایز
۲۵*۱"
قیمت (ریال)
۱،۱۲۷،۰۶۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
مهره ماسوره 5 لایه یورو سوپرپایپ
مهره ماسوره 5 لایه یورو سوپرپایپ
نوع(تایپ): یورو
سایز
۱۶*۳/۴"
قیمت (ریال)
۵۱۶،۶۶۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا