لوله و اتصالات پنج لایه

بوشن و رابط پنج لایه

لطفا توجه کنید

لیست قیمت خرید بوشن و رابط پنج لایه

تعداد هر کدام از اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده در پیش فاکتور برای شما قابل مشاهده باشد.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
رابط 5 لایه پرسی توپیچ سوپرپایپ
رابط 5 لایه پرسی توپیچ سوپرپایپ
نوع(تایپ): توپیچ نوع اتصال: پرسی
سایز
۱۶*۱/۲"
قیمت (ریال)
۷۲۴،۸۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
رابط 5 لایه پرسی توپیچ سوپرپایپ
رابط 5 لایه پرسی توپیچ سوپرپایپ
نوع(تایپ): توپیچ نوع اتصال: پرسی
سایز
۲۰*۱/۲"
قیمت (ریال)
۷۸۳،۷۱۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
رابط 5 لایه پرسی توپیچ سوپرپایپ
رابط 5 لایه پرسی توپیچ سوپرپایپ
نوع(تایپ): توپیچ نوع اتصال: پرسی
سایز
۲۰*۳/۴"
قیمت (ریال)
۱،۰۲۷،۸۷۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
رابط 5 لایه پرسی توپیچ سوپرپایپ
رابط 5 لایه پرسی توپیچ سوپرپایپ
نوع(تایپ): توپیچ نوع اتصال: پرسی
سایز
۲۵*۳/۴"
قیمت (ریال)
۱،۳۱۴،۵۴۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
رابط 5 لایه پرسی توپیچ سوپرپایپ
رابط 5 لایه پرسی توپیچ سوپرپایپ
نوع(تایپ): توپیچ نوع اتصال: پرسی
سایز
۲۵*۱"
قیمت (ریال)
۱،۷۷۷،۷۹۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
رابط 5 لایه پرسی توپیچ سوپرپایپ
رابط 5 لایه پرسی توپیچ سوپرپایپ
نوع(تایپ): توپیچ نوع اتصال: پرسی
سایز
۳۲*۱"
قیمت (ریال)
۱،۹۸۸،۱۶۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
رابط 5 لایه پرسی توپیچ سوپرپایپ
رابط 5 لایه پرسی توپیچ سوپرپایپ
نوع(تایپ): توپیچ نوع اتصال: پرسی
سایز
۳۲*۱.۱/۴"
قیمت (ریال)
۲،۶۶۲،۸۷۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
رابط 5 لایه پرسی توپیچ سوپرپایپ
رابط 5 لایه پرسی توپیچ سوپرپایپ
نوع(تایپ): توپیچ نوع اتصال: پرسی
سایز
۴۰*۱.۱/۴"
قیمت (ریال)
۶،۴۶۴،۷۹۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
رابط 5 لایه پرسی توپیچ سوپرپایپ
رابط 5 لایه پرسی توپیچ سوپرپایپ
نوع(تایپ): توپیچ نوع اتصال: پرسی
سایز
۴۰*۱.۱/۲"
قیمت (ریال)
۶،۶۹۴،۷۸۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
رابط 5 لایه پرسی توپیچ سوپرپایپ
رابط 5 لایه پرسی توپیچ سوپرپایپ
نوع(تایپ): توپیچ نوع اتصال: پرسی
سایز
۵۰*۱.۱/۲"
قیمت (ریال)
۸،۷۹۵،۲۱۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا