لوله و اتصالات پنج لایه

درپوش پنج لایه

لطفا توجه کنید

لیست قیمت خرید درپوش پنج لایه

تعداد اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده به صورت آنلاین در پیش فاکتور نمایش داده شود.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
درپوش 5 لایه روپیچ سوپرپایپ
درپوش 5 لایه روپیچ سوپرپایپ
نوع(تایپ): روپیچ
سایز
۱"
قیمت (ریال)
۵۵۱،۵۴۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش 5 لایه توپیچ سوپرپایپ
درپوش 5 لایه توپیچ سوپرپایپ
نوع(تایپ): توپیچ
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
۵۹۷،۳۲۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش 5 لایه توپیچ سوپرپایپ
درپوش 5 لایه توپیچ سوپرپایپ
نوع(تایپ): توپیچ
سایز
۱"
قیمت (ریال)
۵۵۰،۴۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش 5 لایه آبی تست سوپرپایپ
درپوش 5 لایه آبی تست سوپرپایپ
نوع(تایپ): تست رنگ: آبی
سایز
"۱/۲
قیمت (ریال)
۳۷،۰۶۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش 5 لایه قرمز تست سوپرپایپ
درپوش 5 لایه قرمز تست سوپرپایپ
نوع(تایپ): تست رنگ: قرمز
سایز
"۱/۲
قیمت (ریال)
۳۷،۰۶۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش 5 لایه پایه کوتاه رزوه ای نیوپایپ
درپوش 5 لایه پایه کوتاه رزوه ای نیوپایپ
نوع(تایپ): رزوه ای طول: پایه کوتاه
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
۱۱،۳۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش 5 لایه پایه کوتاه رزوه ای نیوپایپ
درپوش 5 لایه پایه کوتاه رزوه ای نیوپایپ
نوع(تایپ): رزوه ای طول: پایه کوتاه
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
۱۶،۹۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش 5 لایه پایه کوتاه رزوه ای نیوپایپ
درپوش 5 لایه پایه کوتاه رزوه ای نیوپایپ
نوع(تایپ): رزوه ای طول: پایه کوتاه
سایز
۱"
قیمت (ریال)
۲۸،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش 5 لایه پایه کوتاه رزوه ای اورینگ دار نیوپایپ
درپوش 5 لایه پایه کوتاه رزوه ای اورینگ دار نیوپایپ
نوع(تایپ): رزوه ای اورینگ دار طول: پایه کوتاه
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
۱۷،۳۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش 5 لایه پایه کوتاه رزوه ای اورینگ دار نیوپایپ
درپوش 5 لایه پایه کوتاه رزوه ای اورینگ دار نیوپایپ
نوع(تایپ): رزوه ای اورینگ دار طول: پایه کوتاه
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
۲۶،۱۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا