لوله و اتصالات پنج لایه

درپوش پنج لایه

لیست قیمت خرید درپوش پنج لایه

تعداد اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده به صورت آنلاین در پیش فاکتور نمایش داده شود.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
درپوش پلاستیکی برای تست آبی سوپرپایپ
درپوش پلاستیکی برای تست آبی سوپرپایپ
واحد: عدد
سایز
قیمت (ریال)
۳۷،۰۶۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۵٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش پلاستیکی برای تست قرمزسوپرپایپ
درپوش پلاستیکی برای تست قرمزسوپرپایپ
واحد: عدد
سایز
قیمت (ریال)
۳۷،۰۶۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۵٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش روپیچ سوپرپایپ
درپوش روپیچ سوپرپایپ
واحد: عدد نوع اتصال: دنده ایی
سایز
۱"
قیمت (ریال)
۵۵۱،۵۴۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۵٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش توپیچ سوپرپایپ
درپوش توپیچ سوپرپایپ
واحد: عدد نوع اتصال: دنده ایی
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
۵۹۷،۳۲۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۵٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش توپیچ سوپرپایپ
درپوش توپیچ سوپرپایپ
واحد: عدد نوع اتصال: دنده ایی
سایز
۱"
قیمت (ریال)
۵۵۰،۴۵۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۵٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بست لوله نیوپایپ
بست لوله نیوپایپ
واحد: عدد نوع اتصال: دنده ایی
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۱۷،۸۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی نیوپایپ
درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی نیوپایپ
واحد: عدد نوع اتصال: دنده ایی
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
۱۵،۶۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپ
درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپ
واحد: عدد نوع اتصال: دنده ایی
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
۱۵،۶۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی نیوپایپ
درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی نیوپایپ
واحد: عدد نوع اتصال: دنده ایی
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
۳۲،۴۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپ
درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز نیوپایپ
واحد: عدد نوع اتصال: دنده ایی
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
۳۲،۴۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ارتباط با کارشناسان پایپ کالا