لوله و اتصالات پنج لایه

زانو صفحه دار پنج لایه

لطفا توجه کنید

لیست قیمت زانو صفحه دار پنج لایه

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 6808-5569-021 برای دریافت جدیدترین قیمت زانو صفحه دار پنج لایه به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
زانو 5 لایه 90 درجه سه راه صفحه دار توپیچ سوپرپایپ
زانو 5 لایه 90 درجه سه راه صفحه دار توپیچ سوپرپایپ
نوع(تایپ): سه راه صفحه دار توپیچ درجه: 90
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 5 لایه 180 درجه سه راه صفحه دار توپیچ سوپرپایپ
زانو 5 لایه 180 درجه سه راه صفحه دار توپیچ سوپرپایپ
نوع(تایپ): سه راه صفحه دار توپیچ درجه: 180
سایز
۱/۲"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 5 لایه دیواری صفحه دار پرسی سوپرپایپ
زانو 5 لایه دیواری صفحه دار پرسی سوپرپایپ
نوع(تایپ): دیواری صفحه دار نوع اتصال: پرسی
سایز
۲۰*۳/۴"
قیمت (ریال)
۲،۰۲۶،۳۱۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 5 لایه صفحه دار دیواری روپیچ سوپرپایپ
زانو 5 لایه صفحه دار دیواری روپیچ سوپرپایپ
نوع(تایپ): صفحه دار دیواری روپیچ
سایز
۱۶*۳/۴"
قیمت (ریال)
۱،۰۴۲،۰۴۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 5 لایه 90 درجه سه راه صفحه دار روپیچ سوپرپایپ
زانو 5 لایه 90 درجه سه راه صفحه دار روپیچ سوپرپایپ
نوع(تایپ): سه راه صفحه دار روپیچ درجه: 90
سایز
۱۶*۱۶*۳/۴"
قیمت (ریال)
۱،۳۲۵،۴۴۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 5 لایه 90 درجه سه راه صفحه دار روپیچ سوپرپایپ
زانو 5 لایه 90 درجه سه راه صفحه دار روپیچ سوپرپایپ
نوع(تایپ): سه راه صفحه دار روپیچ درجه: 90
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
۹۳۱،۹۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 5 لایه 180 درجه سه راه صفحه دار روپیچ سوپرپایپ
زانو 5 لایه 180 درجه سه راه صفحه دار روپیچ سوپرپایپ
نوع(تایپ): سه راه صفحه دار روپیچ درجه: 180
سایز
۳/۴"
قیمت (ریال)
۹۳۸،۴۹۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 5 لایه صفحه دار توپیچ نیوپایپ
زانو 5 لایه صفحه دار توپیچ نیوپایپ
نوع(تایپ): صفحه دار توپیچ
سایز
۱۶*۱/۲"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 5 لایه صفحه دار توپیچ نیوپایپ
زانو 5 لایه صفحه دار توپیچ نیوپایپ
نوع(تایپ): صفحه دار توپیچ
سایز
۲۰*۱/۲"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 5 لایه صفحه دارپلیمری توپیچ نیوپایپ
زانو 5 لایه صفحه دارپلیمری توپیچ نیوپایپ
نوع(تایپ): صفحه دارپلیمری توپیچ
سایز
۱۶*۱/۲"
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا