لوله و اتصالات پنج لایه

زانو پرسی پنج لایه

لطفا توجه کنید

لیست قیمت زانو پرسی پنج لایه

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 6808-5569-021 برای دریافت جدیدترین قیمت زانو پرسی پنج لایه به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
زانو 5 لایه سوپرپایپ
زانو 5 لایه سوپرپایپ
سایز
۱۶*۱۶
قیمت (ریال)
۸۶۶،۵۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 5 لایه سوپرپایپ
زانو 5 لایه سوپرپایپ
سایز
۲۰*۲۰
قیمت (ریال)
۱،۱۲۰،۵۲۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 5 لایه سوپرپایپ
زانو 5 لایه سوپرپایپ
سایز
۲۵*۲۵
قیمت (ریال)
۱،۶۷۴،۲۴۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 5 لایه سوپرپایپ
زانو 5 لایه سوپرپایپ
سایز
۳۲*۳۲
قیمت (ریال)
۲،۱۹۷،۴۴۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 5 لایه آلمان سوپرپایپ
زانو 5 لایه آلمان سوپرپایپ
مدل: آلمان
سایز
۴۰*۴۰
قیمت (ریال)
۸،۷۵۷،۰۶۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 5 لایه آلمان سوپرپایپ
زانو 5 لایه آلمان سوپرپایپ
مدل: آلمان
سایز
۵۰*۵۰
قیمت (ریال)
۱۲،۹۱۲،۱۴۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 5 لایه آلمان سوپرپایپ
زانو 5 لایه آلمان سوپرپایپ
مدل: آلمان
سایز
۶۳*۶۳
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 5 لایه کلاسیک سوپرپایپ
زانو 5 لایه کلاسیک سوپرپایپ
مدل: کلاسیک
سایز
۱۶*۱۶
قیمت (ریال)
۶۵۸،۳۶۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 5 لایه کلاسیک سوپرپایپ
زانو 5 لایه کلاسیک سوپرپایپ
مدل: کلاسیک
سایز
۲۰*۲۰
قیمت (ریال)
۹۰۱،۴۳۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 5 لایه کلاسیک سوپرپایپ
زانو 5 لایه کلاسیک سوپرپایپ
مدل: کلاسیک
سایز
۲۵*۲۵
قیمت (ریال)
۱،۴۲۷،۹۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا