لوله و اتصالات پنج لایه

زانو کوپلی پنج لایه

لطفا توجه کنید

لیست قیمت خرید زانو کوپلی پنج لایه

تعداد اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده به صورت آنلاین در پیش فاکتور نمایش داده شود.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
زانو 5 لایه کوپلی نیوپایپ
زانو 5 لایه کوپلی نیوپایپ
نوع اتصال: کوپلی
سایز
۱۶*۱۶
قیمت (ریال)
۱،۰۷۱،۴۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 5 لایه کوپلی نیوپایپ
زانو 5 لایه کوپلی نیوپایپ
نوع اتصال: کوپلی
سایز
۲۰*۲۰
قیمت (ریال)
۱،۲۱۱،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 5 لایه کوپلی نیوپایپ
زانو 5 لایه کوپلی نیوپایپ
نوع اتصال: کوپلی
سایز
۲۵*۲۵
قیمت (ریال)
۲،۰۷۵،۱۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 5 لایه کوپلی نیوپایپ
زانو 5 لایه کوپلی نیوپایپ
نوع اتصال: کوپلی
سایز
۳۲*۳۲
قیمت (ریال)
۳،۰۳۵،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 5 لایه روپیچ کوپلی نیوپایپ
زانو 5 لایه روپیچ کوپلی نیوپایپ
نوع(تایپ): روپیچ نوع اتصال: کوپلی
سایز
۱۶*۱/۲"
قیمت (ریال)
۸۷۷،۳۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 5 لایه روپیچ کوپلی نیوپایپ
زانو 5 لایه روپیچ کوپلی نیوپایپ
نوع(تایپ): روپیچ نوع اتصال: کوپلی
سایز
۲۰*۱/۲"
قیمت (ریال)
۹۵۸،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 5 لایه روپیچ کوپلی نیوپایپ
زانو 5 لایه روپیچ کوپلی نیوپایپ
نوع(تایپ): روپیچ نوع اتصال: کوپلی
سایز
۲۰*۳/۴"
قیمت (ریال)
۱،۰۸۷،۲۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 5 لایه روپیچ کوپلی نیوپایپ
زانو 5 لایه روپیچ کوپلی نیوپایپ
نوع(تایپ): روپیچ نوع اتصال: کوپلی
سایز
۲۵*۳/۴"
قیمت (ریال)
۱،۳۴۷،۹۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 5 لایه روپیچ کوپلی نیوپایپ
زانو 5 لایه روپیچ کوپلی نیوپایپ
نوع(تایپ): روپیچ نوع اتصال: کوپلی
سایز
۲۵*۱"
قیمت (ریال)
۱،۴۳۹،۹۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 5 لایه روپیچ کوپلی نیوپایپ
زانو 5 لایه روپیچ کوپلی نیوپایپ
نوع(تایپ): روپیچ نوع اتصال: کوپلی
سایز
۳۲*۱"
قیمت (ریال)
۲،۴۴۹،۴۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا