لوله و اتصالات پنج لایه

سه راهی دیواری پنج لایه

لطفا توجه کنید

لیست قیمت خرید سه راهی دیواری پنج لایه

تعداد اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده به صورت آنلاین در پیش فاکتور نمایش داده شود.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
سه راه 5 لایه 90 درجه دیواری پرسی نیوپایپ
سه راه 5 لایه 90 درجه دیواری پرسی نیوپایپ
نوع(تایپ): دیواری نوع اتصال: پرسی درجه: 90 درجه
سایز
۱۶*۱/۲"*۱۶
قیمت (ریال)
۸۹۶،۳۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه 5 لایه 90 درجه دیواری پرسی نیوپایپ
سه راه 5 لایه 90 درجه دیواری پرسی نیوپایپ
نوع(تایپ): دیواری نوع اتصال: پرسی درجه: 90 درجه
سایز
۱۶*۱/۲"*۲۰
قیمت (ریال)
۱،۲۸۸،۷۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه 5 لایه 90 درجه دیواری پرسی نیوپایپ
سه راه 5 لایه 90 درجه دیواری پرسی نیوپایپ
نوع(تایپ): دیواری نوع اتصال: پرسی درجه: 90 درجه
سایز
۲۰*۱/۲"*۱۶
قیمت (ریال)
۱،۳۰۱،۱۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه 5 لایه 90 درجه دیواری پرسی نیوپایپ
سه راه 5 لایه 90 درجه دیواری پرسی نیوپایپ
نوع(تایپ): دیواری نوع اتصال: پرسی درجه: 90 درجه
سایز
۲۰*۱/۲"*۲۰
قیمت (ریال)
۱،۲۷۵،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه 5 لایه 90 درجه دیواری پرسی طرح B نیوپایپ
سه راه 5 لایه 90 درجه دیواری پرسی طرح B نیوپایپ
نوع(تایپ): دیواری مدل: طرح B نوع اتصال: پرسی درجه: 90 درجه
سایز
۱۶*۱/۲"*۱۶
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه 5 لایه دیواری پرسی نیوپایپ
سه راه 5 لایه دیواری پرسی نیوپایپ
نوع(تایپ): دیواری نوع اتصال: پرسی
سایز
۱۶*۱/۲"*۱۶
قیمت (ریال)
۱،۴۸۰،۲۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه 5 لایه دیواری پرسی نیوپایپ
سه راه 5 لایه دیواری پرسی نیوپایپ
نوع(تایپ): دیواری نوع اتصال: پرسی
سایز
۲۰*۱/۲"*۲۰
قیمت (ریال)
۱،۸۸۷،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه 5 لایه موازی دیواری پرسی نیوپایپ
سه راه 5 لایه موازی دیواری پرسی نیوپایپ
نوع(تایپ): دیواری نوع اتصال: پرسی درجه: موازی
سایز
۱۶*۱/۲"*۱۶
قیمت (ریال)
۲،۰۱۰،۳۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه 5 لایه موازی دیواری پرسی نیوپایپ
سه راه 5 لایه موازی دیواری پرسی نیوپایپ
نوع(تایپ): دیواری نوع اتصال: پرسی درجه: موازی
سایز
۲۰*۱/۲"*۲۰
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه 5 لایه 90 درجه دیواری کوپلی نیوپایپ
سه راه 5 لایه 90 درجه دیواری کوپلی نیوپایپ
نوع(تایپ): دیواری نوع اتصال: کوپلی درجه: 90 درجه
سایز
۱۶*۱/۲"*۱۶
قیمت (ریال)
۱،۱۶۹،۲۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا