لوله و اتصالات پنج لایه

سه راهی پرسی پنج لایه

لطفا توجه کنید

لیست قیمت سه راهی پرسی پنج لایه

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 6808-5569-021 برای دریافت جدیدترین قیمت سه راهی پرسی پنج لایه به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
سه راه 5 لایه سوپروالو T2 سوپرپایپ
سه راه 5 لایه سوپروالو T2 سوپرپایپ
نوع(تایپ): سوپروالو T2
سایز
۱۶
قیمت (ریال)
۱،۴۲۶،۸۱۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه 5 لایه پرسی مساوی سوپرپایپ
سه راه 5 لایه پرسی مساوی سوپرپایپ
نوع(تایپ): مساوی نوع اتصال: پرسی
سایز
۱۶*۱۶*۱۶
قیمت (ریال)
۱،۰۹۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه 5 لایه پرسی مساوی سوپرپایپ
سه راه 5 لایه پرسی مساوی سوپرپایپ
نوع(تایپ): مساوی نوع اتصال: پرسی
سایز
۲۰*۲۰*۲۰
قیمت (ریال)
۱،۵۳۵،۸۱۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه 5 لایه پرسی مساوی سوپرپایپ
سه راه 5 لایه پرسی مساوی سوپرپایپ
نوع(تایپ): مساوی نوع اتصال: پرسی
سایز
۲۵*۲۵*۲۵
قیمت (ریال)
۲،۴۲۰،۸۹۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه 5 لایه پرسی مساوی سوپرپایپ
سه راه 5 لایه پرسی مساوی سوپرپایپ
نوع(تایپ): مساوی نوع اتصال: پرسی
سایز
۳۲*۳۲*۳۲
قیمت (ریال)
۳،۲۵۳،۶۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه 5 لایه پرسی مساوی کلاسیک سوپرپایپ
سه راه 5 لایه پرسی مساوی کلاسیک سوپرپایپ
نوع(تایپ): مساوی مدل: کلاسیک نوع اتصال: پرسی
سایز
۱۶*۱۶*۱۶
قیمت (ریال)
۸۵۱،۲۹۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه 5 لایه پرسی مساوی کلاسیک سوپرپایپ
سه راه 5 لایه پرسی مساوی کلاسیک سوپرپایپ
نوع(تایپ): مساوی مدل: کلاسیک نوع اتصال: پرسی
سایز
۲۰*۲۰*۲۰
قیمت (ریال)
۱،۱۷۰،۶۶۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه 5 لایه پرسی مساوی کلاسیک سوپرپایپ
سه راه 5 لایه پرسی مساوی کلاسیک سوپرپایپ
نوع(تایپ): مساوی مدل: کلاسیک نوع اتصال: پرسی
سایز
۲۵*۲۵*۲۵
قیمت (ریال)
۱،۸۳۴،۴۷۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه 5 لایه پرسی مساوی کلاسیک سوپرپایپ
سه راه 5 لایه پرسی مساوی کلاسیک سوپرپایپ
نوع(تایپ): مساوی مدل: کلاسیک نوع اتصال: پرسی
سایز
۳۲*۳۲*۳۲
قیمت (ریال)
۲،۹۴۹،۵۴۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل 5 لایه پرسی سوپرپایپ
سه راه تبدیل 5 لایه پرسی سوپرپایپ
نوع اتصال: پرسی
سایز
۱۶*۲۰*۱۶
قیمت (ریال)
۱،۲۷۳،۱۲۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا