لوله و اتصالات پنج لایه

انواع سه راهی کوپلی پنج لایه

لطفا توجه کنید

لیست قیمت خرید سه راهی کوپلی پنج لایه

تعداد اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده به صورت آنلاین در پیش فاکتور نمایش داده شود.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
سه راه تبدیل 5 لایه کوپلی نیوپایپ
سه راه تبدیل 5 لایه کوپلی نیوپایپ
نوع اتصال: کوپلی
سایز
۱۶*۱۶*۲۰
قیمت (ریال)
۱،۰۹۸،۹۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل 5 لایه کوپلی نیوپایپ
سه راه تبدیل 5 لایه کوپلی نیوپایپ
نوع اتصال: کوپلی
سایز
۱۶*۲۰*۱۶
قیمت (ریال)
۱،۱۰۱،۹۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل 5 لایه کوپلی نیوپایپ
سه راه تبدیل 5 لایه کوپلی نیوپایپ
نوع اتصال: کوپلی
سایز
۱۶*۲۰*۲۰
قیمت (ریال)
۱،۵۲۶،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل 5 لایه کوپلی نیوپایپ
سه راه تبدیل 5 لایه کوپلی نیوپایپ
نوع اتصال: کوپلی
سایز
۲۰*۱۶*۲۰
قیمت (ریال)
۱،۵۲۶،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل 5 لایه کوپلی نیوپایپ
سه راه تبدیل 5 لایه کوپلی نیوپایپ
نوع اتصال: کوپلی
سایز
۲۰*۱۶*۲۵
قیمت (ریال)
۱،۹۵۸،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل 5 لایه کوپلی نیوپایپ
سه راه تبدیل 5 لایه کوپلی نیوپایپ
نوع اتصال: کوپلی
سایز
۲۰*۲۰*۲۵
قیمت (ریال)
۱،۸۸۱،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل 5 لایه کوپلی نیوپایپ
سه راه تبدیل 5 لایه کوپلی نیوپایپ
نوع اتصال: کوپلی
سایز
۲۵*۱۶*۲۵
قیمت (ریال)
۲،۱۵۵،۴۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل 5 لایه کوپلی نیوپایپ
سه راه تبدیل 5 لایه کوپلی نیوپایپ
نوع اتصال: کوپلی
سایز
۲۵*۲۰*۲۵
قیمت (ریال)
۱،۹۷۷،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل 5 لایه کوپلی نیوپایپ
سه راه تبدیل 5 لایه کوپلی نیوپایپ
نوع اتصال: کوپلی
سایز
۲۵*۲۵*۳۲
قیمت (ریال)
۲،۹۸۴،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل 5 لایه کوپلی نیوپایپ
سه راه تبدیل 5 لایه کوپلی نیوپایپ
نوع اتصال: کوپلی
سایز
۳۲*۱۶*۳۲
قیمت (ریال)
۳،۱۷۵،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا