لوله و اتصالات پنج لایه

انواع صفحه نصب

بازه قیمت (تومان)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (تومان)
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
جمع با تخفیف (تومان)
صفحه دیواری تک سوپرپایپ - میلی متر 73
صفحه دیواری تک سوپرپایپ - میلی متر 73
واحد: عدد
سایز
قیمت (تومان)
۳،۴۳۴
تعداد
تخفیف
۱۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
صفحه دیواری دوبل سوپرپایپ - میلی متر153
صفحه دیواری دوبل سوپرپایپ - میلی متر153
واحد: عدد
سایز
قیمت (تومان)
۵،۴۳۹
تعداد
تخفیف
۱۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
صفحه دیواری قوس دار سوپرپایپ - میلی متر 250
صفحه دیواری قوس دار سوپرپایپ - میلی متر 250
واحد: عدد
سایز
قیمت (تومان)
۱۰،۵۴۰
تعداد
تخفیف
۱۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
صفحه دیواری رادیاتور سوپرپایپ - میلی متر 500
صفحه دیواری رادیاتور سوپرپایپ - میلی متر 500
واحد: عدد
سایز
قیمت (تومان)
۱۲،۸۹۵
تعداد
تخفیف
۱۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
صفحه نصب تك نیوپایپ
صفحه نصب تك نیوپایپ
واحد: عدد
سایز
۶۳mm
قیمت (تومان)
۹۰۷
تعداد
تخفیف
۲۰٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
صفحه نصب زوج نیوپایپ
صفحه نصب زوج نیوپایپ
واحد: عدد
سایز
۱۵۳mm
قیمت (تومان)
۱،۸۱۹
تعداد
تخفیف
۲۰٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
صفحه نصب زوج نیوپایپ
صفحه نصب زوج نیوپایپ
واحد: عدد
سایز
۲۸۰mm
قیمت (تومان)
۲،۴۸۳
تعداد
تخفیف
۲۰٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
صفحه نصب رادیاتورى نیوپایپ
صفحه نصب رادیاتورى نیوپایپ
واحد: عدد
سایز
۵۰۰mm
قیمت (تومان)
۵،۰۲۹
تعداد
تخفیف
۲۰٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
صفحه نصب زوج زیر ظرفشوئی نیوپایپ
صفحه نصب زوج زیر ظرفشوئی نیوپایپ
واحد: عدد
سایز
۲۸۰mm
قیمت (تومان)
۲،۳۹۲
تعداد
تخفیف
۲۰٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
صفحه نصب زیر پكیج نیوپایپ
صفحه نصب زیر پكیج نیوپایپ
واحد: عدد
سایز
قیمت (تومان)
۴،۱۰۱
تعداد
تخفیف
۲۰٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰