لوله و اتصالات پنج لایه

بوشن تبدیلی و انواع تبدیل پنج لایه

لطفا توجه کنید

لیست قیمت خرید بوشن تبدیلی و انواع تبدیل پنج لایه

تعداد اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده به صورت آنلاین در پیش فاکتور نمایش داده شود.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
تبدیل پرسی سوپرپایپ
تبدیل پرسی سوپرپایپ
واحد: عدد نوع اتصال: پرسی
سایز
۱۶*۲۰
قیمت (ریال)
۶۲۳،۴۸۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۵٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل پرسی سوپرپایپ
تبدیل پرسی سوپرپایپ
واحد: عدد نوع اتصال: پرسی
سایز
۱۶*۲۵
قیمت (ریال)
۹۴۷،۳۱۹
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۵٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل پرسی سوپرپایپ
تبدیل پرسی سوپرپایپ
واحد: عدد نوع اتصال: پرسی
سایز
۲۰*۲۵
قیمت (ریال)
۹۹۱،۳۵۵
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۵٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل پرسی سوپرپایپ
تبدیل پرسی سوپرپایپ
واحد: عدد نوع اتصال: پرسی
سایز
۲۰*۳۲
قیمت (ریال)
۱،۲۴۶،۵۲۴
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۵٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل پرسی سوپرپایپ
تبدیل پرسی سوپرپایپ
واحد: عدد نوع اتصال: پرسی
سایز
۲۵*۳۲
قیمت (ریال)
۱،۴۵۷،۷۶۶
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۵٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل پرسی سوپرپایپ
تبدیل پرسی سوپرپایپ
واحد: عدد نوع اتصال: پرسی
سایز
۲۵*۴۰
قیمت (ریال)
۵،۸۱۲،۰۹۸
تعداد
تخفیف
۷٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل پرسی سوپرپایپ
تبدیل پرسی سوپرپایپ
واحد: عدد نوع اتصال: پرسی
سایز
۳۲*۴۰
قیمت (ریال)
۶،۰۳۳،۸۰۴
تعداد
تخفیف
۷٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل پرسی سوپرپایپ
تبدیل پرسی سوپرپایپ
واحد: عدد نوع اتصال: پرسی
سایز
۳۲*۵۰
قیمت (ریال)
۷،۹۹۷،۴۳۹
تعداد
تخفیف
۷٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل پرسی سوپرپایپ
تبدیل پرسی سوپرپایپ
واحد: عدد نوع اتصال: پرسی
سایز
۴۰*۵۰
قیمت (ریال)
۷،۹۶۲،۷۷۷
تعداد
تخفیف
۷٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل روپیچ سوپرپایپ - اتصالات ماسوره ای
تبدیل روپیچ سوپرپایپ - اتصالات ماسوره ای
واحد: عدد نوع اتصال: ماسوره ای
سایز
۳/۴"*۱/۲"
قیمت (ریال)
۳۱۸،۳۸۹
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۵٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ارتباط با کارشناسان پایپ کالا