لوله و اتصالات پنج لایه

بوشن تبدیلی و تبدیل پنج لایه

لطفا توجه کنید

لیست قیمت خرید بوشن تبدیلی و انواع تبدیل پنج لایه

تعداد اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده به صورت آنلاین در پیش فاکتور نمایش داده شود.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
تبدیل 5 لایه سوپرپایپ
تبدیل 5 لایه سوپرپایپ
سایز
۲۰*۱۶
قیمت (ریال)
۷۲۵،۹۴۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل 5 لایه سوپرپایپ
تبدیل 5 لایه سوپرپایپ
سایز
۲۵*۱۶
قیمت (ریال)
۱،۱۰۳،۰۸۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل 5 لایه سوپرپایپ
تبدیل 5 لایه سوپرپایپ
سایز
۲۵*۲۰
قیمت (ریال)
۱،۱۷۸،۲۹۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل 5 لایه سوپرپایپ
تبدیل 5 لایه سوپرپایپ
سایز
۳۲*۲۰
قیمت (ریال)
۱،۴۵۱،۸۸۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل 5 لایه سوپرپایپ
تبدیل 5 لایه سوپرپایپ
سایز
۳۲*۲۵
قیمت (ریال)
۱،۵۱۶،۰۸۱
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل 5 لایه سوپرپایپ
تبدیل 5 لایه سوپرپایپ
سایز
۴۰*۲۵
قیمت (ریال)
۶،۲۱۸،۴۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل 5 لایه سوپرپایپ
تبدیل 5 لایه سوپرپایپ
سایز
۴۰*۳۲
قیمت (ریال)
۶،۴۵۷،۱۶۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل 5 لایه سوپرپایپ
تبدیل 5 لایه سوپرپایپ
سایز
۵۰*۳۲
قیمت (ریال)
۸،۵۵۷،۵۹۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل 5 لایه سوپرپایپ
تبدیل 5 لایه سوپرپایپ
سایز
۵۰*۴۰
قیمت (ریال)
۸،۵۱۹،۴۴۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل 5 لایه کلاسیک سوپرپایپ
تبدیل 5 لایه کلاسیک سوپرپایپ
مدل: کلاسیک
سایز
۲۰*۱۶
قیمت (ریال)
۵۷۳،۳۴۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا