لوله و اتصالات پنج لایه

لوله و اتصالات پنج لایه سوپرپایپ

لطفا توجه کنید

لیست قیمت خرید لوله و اتصالات پنج لایه سوپرپایپ

تعداد اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده به صورت آنلاین در پیش فاکتور نمایش داده شود.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
لوله 5 لایه +2 سوپرپایپ
لوله 5 لایه +2 سوپرپایپ
نوع(تایپ): 2+
سایز
۱۶
قیمت (ریال)
۱۹۶،۲۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله 5 لایه +2 سوپرپایپ
لوله 5 لایه +2 سوپرپایپ
نوع(تایپ): 2+
سایز
۲۰
قیمت (ریال)
۲۹۲،۱۲۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله 5 لایه +2 سوپرپایپ
لوله 5 لایه +2 سوپرپایپ
نوع(تایپ): 2+
سایز
۲۵
قیمت (ریال)
۴۷۱،۹۷۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله 5 لایه +2 سوپرپایپ
لوله 5 لایه +2 سوپرپایپ
نوع(تایپ): 2+
سایز
۳۲
قیمت (ریال)
۷۳۵،۷۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله 5 لایه آلمان سوپرپایپ
لوله 5 لایه آلمان سوپرپایپ
مدل: آلمان
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۲،۶۰۹،۴۶۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله 5 لایه آلمان سوپرپایپ
لوله 5 لایه آلمان سوپرپایپ
مدل: آلمان
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۳،۵۰۳،۲۶۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله 5 لایه آلمان سوپرپایپ
لوله 5 لایه آلمان سوپرپایپ
مدل: آلمان
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۵،۳۵۷،۳۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله 5 لایه آلمان سوپرپایپ
لوله 5 لایه آلمان سوپرپایپ
مدل: آلمان
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۹،۷۳۵،۸۸۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله 5 لایه آلمان سوپرپایپ
لوله 5 لایه آلمان سوپرپایپ
مدل: آلمان
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۱۳،۳۰۳،۴۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله 5 لایه آلمان سوپرپایپ
لوله 5 لایه آلمان سوپرپایپ
مدل: آلمان
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۱۸،۱۸۱،۲۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا