لوله و اتصالات پنج لایه

لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ

لطفا توجه کنید

لیست قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 6808-5569-021 برای دریافت جدیدترین قیمت لوله و اتصالات پنج لایه نیوپایپ به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
لوله 5 لایه Pex-Al-Pex نیوپایپ
لوله 5 لایه Pex-Al-Pex نیوپایپ
نوع(تایپ): Pex-Al-Pex
سایز
۱۶
قیمت (ریال)
۱۵۲،۲۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله 5 لایه Pex-Al-Pex نیوپایپ
لوله 5 لایه Pex-Al-Pex نیوپایپ
نوع(تایپ): Pex-Al-Pex
سایز
۲۰
قیمت (ریال)
۲۷۳،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله 5 لایه Pex-Al-Pex نیوپایپ
لوله 5 لایه Pex-Al-Pex نیوپایپ
نوع(تایپ): Pex-Al-Pex
سایز
۲۵
قیمت (ریال)
۴۶۱،۷۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله 5 لایه Pex-Al-Pex نیوپایپ
لوله 5 لایه Pex-Al-Pex نیوپایپ
نوع(تایپ): Pex-Al-Pex
سایز
۳۲
قیمت (ریال)
۷۱۸،۲۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله 5 لایه Pex-Al-Pex نیوپایپ
لوله 5 لایه Pex-Al-Pex نیوپایپ
نوع(تایپ): Pex-Al-Pex
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۱،۳۳۳،۸۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله 5 لایه Pex-Al-Pex نیوپایپ
لوله 5 لایه Pex-Al-Pex نیوپایپ
نوع(تایپ): Pex-Al-Pex
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۱،۷۲۷،۱۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله 5 لایه Pex-Al-Pex نیوپایپ
لوله 5 لایه Pex-Al-Pex نیوپایپ
نوع(تایپ): Pex-Al-Pex
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۲،۱۸۸،۸۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 5 لایه پرسی نیوپایپ
زانو 5 لایه پرسی نیوپایپ
نوع اتصال: پرسی
سایز
۱۶*۱۶
قیمت (ریال)
۸۰۸،۲۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 5 لایه پرسی نیوپایپ
زانو 5 لایه پرسی نیوپایپ
نوع اتصال: پرسی
سایز
۲۰*۲۰
قیمت (ریال)
۱،۰۲۲،۹۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 5 لایه پرسی نیوپایپ
زانو 5 لایه پرسی نیوپایپ
نوع اتصال: پرسی
سایز
۲۵*۲۵
قیمت (ریال)
۱،۵۲۰،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا