نتایج براساس دسته بندی

نتیجه ای یافت نشد.

لوله و اتصالات پوش فیت

لوله و اتصالات پوش فیت

لوله و اتصالات پوش فیت

محصولات لوله و اتصالات پوش فیت

 • لوله پوش فیت لوله پوش فیت
 • زانو پوش فیت زانو پوش فیت
 • سه راه پوش فیت سه راه پوش فیت
 • بوشن پوش فیت بوشن پوش فیت
 • دریچه بازدید پوش فیت دریچه بازدید پوش فیت
 • تبدیل پوش فیت تبدیل پوش فیت
 • چهارراه 67 درجه پوش فیت چهارراه 67 درجه پوش فیت
 • رابط پوش فیت رابط پوش فیت
 • درپوش تست پوش فیت درپوش تست پوش فیت
 • سیفون پوش فیت سیفون پوش فیت
 • عصایی پشت بام پوش فیت عصایی پشت بام پوش فیت
 • کفشور پوش فیت کفشور پوش فیت
 • ابزارآلات پوش فیت ابزارآلات پوش فیت

براساس برند:

 • پلیران
 • نیوفلکس
 • وحید
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 25% تخفیف دریچه بازدید پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تا 25% تخفیف ۳۹۵،۲۵۰
  • تا 25% تخفیف دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 110*125
   • 125
   تا 25% تخفیف ۳۹۵،۲۵۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 25% تخفیف تبدیل پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 50*40
   • 75*50
   • 110*50
   • 110*75
   • 125*110
   • 160*125
   • 200*160
   تا 25% تخفیف ۳۵۷،۵۰۰
  • تا 25% تخفیف تبدیل پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 75*50
   • 110*50
   • 110*75
   • 125*110
   • 160*125
   • 200*160
   تا 25% تخفیف ۱،۰۵۴،۰۶۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 25% تخفیف چهار راه 67 درجه مساوی پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 110
   تا 25% تخفیف ۳،۵۶۸،۰۶۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 25% تخفیف رابط پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   تا 25% تخفیف ۳۹۳،۸۱۰
  • تا 25% تخفیف رابط پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   تا 25% تخفیف ۶۴۹،۴۲۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 25% تخفیف درپوش تست پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تا 25% تخفیف ۹۲،۰۵۰
  • تا 25% تخفیف درپوش تست پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تا 25% تخفیف ۱۴۲،۵۵۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 25% تخفیف عصایی پشت بام پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   تا 25% تخفیف ۷۹۷،۸۸۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 25% تخفیف کفشور افقی سیفون دار آب کاری کروم پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   تا 25% تخفیف ۲،۱۷۴،۴۱۰
  • تا 25% تخفیف کفشور افقی سیفون دار کرمم یا طوسی پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   تا 25% تخفیف ۱،۳۵۷،۴۷۰
  • تا 25% تخفیف کفشور عمودی سیفون دار آب کاری کروم پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   تا 25% تخفیف ۲،۱۷۴،۴۱۰
  • تا 25% تخفیف کفشور عمودی سیفون دار کرمم یا طوسی پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   تا 25% تخفیف ۱،۲۷۳،۰۹۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 13% تخفیف آچار تسمه ای پوش فیت پلیران

   سایز (inch):
   • 0
   تا 13% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 13% تخفیف بوگیر پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   تا 13% تخفیف ۲۹۹،۱۶۰
  • تا 25% تخفیف علمک پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 50*75
   • 110*125
   تا 25% تخفیف ۸۳۱،۰۰۰
  • تا 13% تخفیف لوله بر پوش فیت پلیران

   سایز (inch):
   • 0
   تا 13% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 13% تخفیف لوله بر چند منظوره پوش فیت پلیران

   سایز (inch):
   • 40*125
   • 40*160
   تا 13% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 13% تخفیف کونیک کن پوش فیت پلیران

   سایز (inch):
   • 0
   تا 13% تخفیف ۱۴،۶۷۷،۱۷۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 25% تخفیف زانو 15 درجه پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 110
   تا 25% تخفیف ۱،۲۳۳،۱۴۰
  • تا 25% تخفیف زانو 30 درجه پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   تا 25% تخفیف ۳۸۳،۵۲۰
  • تا 25% تخفیف زانو 30 درجه پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 110
   تا 25% تخفیف ۲،۴۸۰،۷۹۰
  • تا 25% تخفیف زانو 45 درجه بست خور پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 110
   تا 25% تخفیف ۲،۶۸۳،۶۹۰
  • تا 25% تخفیف زانو 45 درجه بست خور پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 110
   تا 25% تخفیف ۳،۷۲۷،۱۴۰
  • تا 25% تخفیف زانو 45 درجه پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   تا 25% تخفیف ۳۳۱،۰۹۰
  • تا 25% تخفیف زانو 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 90
   • 110
   • 125
   • 160
   تا 25% تخفیف ۷۳۰،۹۹۰
  • تا 25% تخفیف زانو 45 درجه دست ساز پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 200
   تا 25% تخفیف ۱۲،۳۰۳،۹۰۰
  • تا 25% تخفیف زانو 45 درجه دست ساز پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 200
   تا 25% تخفیف ۱۲،۳۰۳،۹۰۰
  • تا 25% تخفیف زانو 67 درجه پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 110
   تا 25% تخفیف ۴۴۹،۰۷۰
  • تا 25% تخفیف زانو 87 درجه بست خور پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   تا 25% تخفیف ۸۱۷،۲۹۰
  • تا 25% تخفیف زانو 87 درجه بلند پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   تا 25% تخفیف ۵۲۵،۸۸۰
  • تا 25% تخفیف زانو 87 درجه بلند پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 110
   تا 25% تخفیف ۹۳۳،۲۳۰
  • تا 25% تخفیف زانو 87 درجه کوتاه پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   تا 25% تخفیف ۳۵۴،۰۵۰
  • تا 25% تخفیف زانو 87 درجه کوتاه پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   تا 25% تخفیف ۶۹۰،۰۶۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 25% تخفیف سه راه 45 درجه مساوی پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تا 25% تخفیف ۶۳۵،۷۸۰
  • تا 25% تخفیف سه راه 45 درجه مساوی پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تا 25% تخفیف ۱،۱۵۰،۲۶۰
  • تا 25% تخفیف سه راه 87 درجه مساوی پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   تا 25% تخفیف ۶۶۰،۸۴۰
  • تا 25% تخفیف سه راه 87 درجه مساوی پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 110
   تا 25% تخفیف ۱،۴۴۷،۲۵۰
  • تا 25% تخفیف سه راه 90 درجه بازدید پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 75
   • 90
   • 110
   • 125
   • 200
   تا 25% تخفیف ۱،۲۷۹،۰۶۰
  • تا 25% تخفیف سه راه 90 درجه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   تا 25% تخفیف ۲،۲۲۵،۹۱۰
  • تا 25% تخفیف سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 75*50
   • 110*50
   • 110*75
   • 125*110
   • 160*110
   • 200*160
   تا 25% تخفیف ۱،۰۴۴،۹۱۰
  • تا 25% تخفیف سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 75*50
   • 110*50
   • 110*75
   • 125*110
   • 160*110
   • 200*160
   تا 25% تخفیف ۱،۸۲۹،۳۹۰
  • تا 25% تخفیف سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 75*50
   • 110*50
   تا 25% تخفیف ۹۸۶،۸۳۰
  • تا 25% تخفیف سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 75*50
   • 110*50
   تا 25% تخفیف ۱،۶۹۵،۱۶۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 25% تخفیف لوله دوسر سوکت طول 100 پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تا 25% تخفیف ۱،۰۱۲،۱۴۰
  • تا 25% تخفیف لوله دوسر سوکت طول 100 پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تا 25% تخفیف ۲،۳۷۴،۳۰۰
  • تا 25% تخفیف لوله دوسر سوکت طول 200 پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تا 25% تخفیف ۱،۶۲۶،۱۴۰
  • تا 25% تخفیف لوله دوسر سوکت طول 200 پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تا 25% تخفیف ۴،۲۰۱،۰۴۰
  • تا 25% تخفیف لوله دوسر سوکت طول 300 پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تا 25% تخفیف ۲،۳۰۴،۸۲۰
  • تا 25% تخفیف لوله دوسر سوکت طول 300 پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تا 25% تخفیف ۶،۰۶۹،۵۲۰
  • تا 25% تخفیف لوله دوسر سوکت طول 50 پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تا 25% تخفیف ۶۱۰،۵۵۰
  • تا 25% تخفیف لوله دوسر سوکت طول 50 پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تا 25% تخفیف ۱،۷۲۹،۴۱۰
  • تا 25% تخفیف لوله یکسر سوکت طول 100 پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تا 25% تخفیف ۸۴۲،۰۴۰
  • تا 25% تخفیف لوله یکسر سوکت طول 100 پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تا 25% تخفیف ۲،۱۰۴،۳۸۰
  • تا 25% تخفیف لوله یکسر سوکت طول 200 پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تا 25% تخفیف ۱،۴۷۷،۲۷۰
  • تا 25% تخفیف لوله یکسر سوکت طول 200 پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تا 25% تخفیف ۳،۹۶۱،۵۰۰
  • تا 25% تخفیف لوله یکسر سوکت طول 30 پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   تا 25% تخفیف ۴۸۵،۸۸۰
  • تا 25% تخفیف لوله یکسر سوکت طول 30 پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   تا 25% تخفیف ۱،۰۰۶،۸۱۰
  • تا 25% تخفیف لوله یکسر سوکت طول 300 پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تا 25% تخفیف ۲،۱۲۵،۲۴۰
  • تا 25% تخفیف لوله یکسر سوکت طول 300 پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تا 25% تخفیف ۵،۷۱۳،۹۷۰
  • تا 25% تخفیف لوله یکسر سوکت طول 50 پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تا 25% تخفیف ۵۳۴،۵۵۰
  • تا 25% تخفیف لوله یکسر سوکت طول 50 پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تا 25% تخفیف ۱،۳۵۲،۸۸۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 25% تخفیف سیفون با دریچه بازدید پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 75
   • 110*125
   تا 25% تخفیف ۴،۳۶۳،۴۵۰
  • تا 25% تخفیف سیفون با دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 75
   • 125*110
   تا 25% تخفیف ۶،۴۵۹،۰۹۰
  • تا 25% تخفیف سیفون بازدید فاضلاب شهری پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 110
   • 125
   • 160
   تا 25% تخفیف ۶،۹۶۶،۰۱۰
  • تا 25% تخفیف سیفون سوکت دار پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110*125
   تا 25% تخفیف ۱،۶۲۶،۰۸۰
  • تا 25% تخفیف سیفون یک تکه بلند پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 50*75
   • 75*75
   • 110*110
   • 110*125
   تا 25% تخفیف ۱،۵۶۶،۲۴۰
  • تا 25% تخفیف سیفون یک تکه کوتاه پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 50*75
   • 75*75
   • 110*125
   تا 25% تخفیف ۱،۱۴۹،۰۵۰

سیستم لوله‌کشی فاضلاب، اهمیت بسیاری در صنعت ساختمان‌سازی دارد. انواع مختلفی از لوله و اتصالات هستند که برای این سیستم وجود دارند. لوله و اتصالات پوش فیت، یکی از بهترین انتخاب‌ها برای انتقال فاضلاب در ساختمان‌هاست. این محصولات، به آسانی نصب می‌شوند و سرعت اجرای پروژه را بالا می‌برند. در ادامه این مطلب، به بررسی ویژگی‌ها، مزایا و معایب، مشخصات فنی، کاربردها و دیگر موارد مرتبط با لوله و اتصالات پلیمری پوش فیت می‌پردازیم.

لوله و اتصالات پوش فیت چیست؟

لوله و اتصالات پوش فیت، در دو سر خود دارای سوکت هستند که به وسیله آن به لوله بعدی وصل می‌شوند. این کار به راحتی و تنها با فشار دادن محل اتصال انجام می‌شود. محل اتصال این لوله‌ها، نیازی به چسب، شعله و سایر موارد ندارد و به دلیل وجود واشر، به راحتی آب‌بندی می‌شود. این محصولات از پلی پروپیلن که نوعی پلیمر است ساخته می‌شوند. به همین دلیل مقاومت خوبی در برابر آسیب دارند و به راحتی نمی‌شکنند. این لوله و اتصالات، حتی در هنگام زلزله نیز مقاومت بهتری از سایر انواع محصولات دارند.  

مشخصات فنی لوله و اتصالات پوش فیت

لوله‌های پوش فیت به دو شکل یک سر سوکت و دو سر سوکت در بازار موجود هستند. نوع یک سر سوکت این لوله‌ها در قطرهای 40، 50، 63، 75، 90، 110، 125 و 160 میلی‌متر و طول‌های 15، 30، 50، 100، 200 و 300 سانتی‌متر در بازار موجود هستند. لوله‌های پوش فیت دو سر سوکت نیز در قطرهای مشابه و طول 50، 100، 200 و 300 سانتی‌متر عرضه می‌شوند. این محصولات در رنگ‌های طوسی، مشکی، نارنجی و سفید موجود هستند. در ادامه به بررسی ویژگی‌ و مزایای محصولات پوش فیت می‌پردازیم.

ویژگی های لوله و اتصالات پوش فیت

ویژگی مهم این لوله و اتصالات، استفاده از پلی پروپیلن برای ساخت آن‌هاست که موجب افزایش استحکام آن‌ها می‌شود. ضمن آن که این محصولات، مقاومت بالایی در برابر مواد شیمیایی مانند اسید و باز دارند. به همین دلیل برای انتقال فاضلاب و استفاده در آزمایشگاه‌ها مناسب هستند. در ادامه به بررسی مزایا و معایب لوله و اتصالات پوش فیت می‌پردازیم.

مزایای لوله پوش فیت

مزایای لوله‌های پوش فیت، شامل موارد زیر است:

 • این لوله‌ها، قابلیت انطباق با دیگر انواع لوله و اتصالات فاضلاب مانند لوله پلیکا و لوه آلیاژی را دارند.
 • مقاومت بسیار بالایی در برابر حرارت دارند و حتی در مقابل آتش‌سوزی نیز مقاوم هستند.
 • به دلیل مقاومت در برابر انبساط و انقباض، نیاز به موفه ندارد.
 • محل اتصال این لوله‌ها بدون نشتی است و به خوبی آب‌بندی می‌شود.
 • در برابر مواد شیمیایی مقاوم هستند.
 • مقاومت بالایی در برابر شکنندگی دارند.
 • وزن کمی دارند و بار اضافه‌ای به ساختمان تحمیل نمی‌کنند.
 • نصب آن‌ها آسان است و در صورت نیاز به تعمیر به سادگی قابل جدا کردن و جایگزینی هستند.

معایب لوله پوش فیت

معایب لوله‌های پوش فیت شامل موارد زیر است:

 • در مدت طولانی به عملکرد مناسب آن‌ها اعتمادی نیست.
 • برای استفاده در زیر خاک مقاومت کافی ندارند.
 • در سیفون‌ها قابل استفاده نیستند.
 • در صورت تابش مستقیم نور آفتاب، مقاومت خود را از دست می‌دهند.

استانداردهای لوله و اتصالات پوش فیت

مجموعه استانداردهایی که برای ساخت و تولید انواع لوله‌ و اتصالات پوش فیت استفاده می‌شود، شامل استانداردهای زیر است:

 • EN 1329-1
 • ISO 9119-1
 • ISO 7671
 • خصوصیات ابعادی و مشخصات فنی بر اساس استانداردهای DIN 19560-10 و EN 1451-1
 • حلقه‌های آب‌بندی مورد استفاده بر اساس استانداردهای DIN 4060 و DIN 681
 • مقاومت شیمیایی بر اساس استانداردهای DIN 16934 و DIN 7671
 • اصول طراحی و اجرای سیستم‌های فاضلابی بر اساس استاندارد DIN 1968

انواع لوله پوش فیت

این لوله‌ پلیمری دارای دو نوع زیر است:

لوله پوش فیت بی‌صدا

برای ساخت این لوله، از ترکیب پلیمر با نوعی پودر استفاده می‌شود تا ساختار مقاومی پیدا کند. این ساختار همچنین به شکل یک عایق عمل می‌کند و مانع این می‌شوند که صدای عبور سیال به بیرون درز پیدا کند. در لوله‌های پوش فیت صدا از 6 تا 17 دسی بل کاهش پیدا می‌کند. به همین دلیل برای استفاده در ساختمان‌ها مناسب است. به دلیل اینکه این لوله‌ها از یک لایه کامپاند و دو لایه زیر آن ساخته شده است، به آن لوله سه لایه نیز گفته می‌شود.

لوله پوش فیت معمولی

خصوصیات فنی این لوله‌ها با لوله‌های بی‌صدا یکی است. با این تفاوت که عایق صدا نیستند و کاربرد کمتری دارند.

انواع اتصالات پوش فیت

انواع این اتصالات لوله پوش فیت شامل موارد زیر است:

 • بوشن پوش فیت
 • دریچه بازدید پوش فیت
 • زانو 87 درجه پوش فیت
 • زانو 67 درجه پوش فیت
 • سه راهی 90 درجه مساوی پوش فیت
 • سه راهی 45 درجه مساوی پوش فیت
 • سه راهی 45 درجه تبدیلی پوش فیت
 • تبدیل پوش فیت
 • چهارراه 67 درجه پوش فیت
 • زانو 30 درجه پوش فیت
 • زانو 15 درجه پوش فیت
 • رابط پوش فیت
 • درپوش تست پوش فیت
 • سیفون یک تکه و رایزر پوش فیت
 • سیفون بازدید پوش فیت
 • سیفون سوکت دار پوش فیت
 • عصایی پشت بام پوش فیت
 • سیفون با دریچه بازدی پوش فیت
 • کفشور پوش فیت

موارد مصرف و کاربردهای لوله و اتصالات پوش فیت

از کاربردهای لوله و اتصالات پوش فیت، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 •  سیستم‌های فاضلاب
 • لوله‌کشی ساختمان
 • آزمایشگاه‌ها

محصولات مکمل لوله و اتصالات پوش فیت

از محصولات مکمل لوله‌های پوش فیت، می‌توان به ابزار آلات مرتبط با لوله‌ پوش فیت اشاره کرد. همچنین به دلیل انطباق این محصولات با سایر محصولات لوله‌کشی می‌توان از انواع دیگر لوله و اتصالات پلیمری و آلیاژی در ترکیب با آن‌ها استفاده کرد.

خرید لوله و اتصالات پوش فیت

فروشگاه اینترنتی پایپ کالا، لیست کاملی از لوله و اتصالات پلیمری پوش فیت را شامل می‌شود. بنابراین هنگامی که نیاز به خرید این محصولات برای لوله‌کشی سیستم فاضلاب داشتید، می‌توانید لیست خرید خود را برای ما ارسال کنید. کارشناسان فروش این مجموعه، در اسرع وقت، پاسخگوی شما هستند. چنانچه اقلام مورد نیاز خود را در فروشگاه اینترنتی لوله و اتصالات پایپ کالا نیافتید می‌توانید با بخش پشتیبانی به شماره 02155696808 تماس حاصل کنید.

لیست قیمت لوله و اتصالات پوش فیت

برای آگاهی از قیمت لوله پوش فیت و اتصالات آن، پس از ارسال لیست خرید، کارشناسان پایپ کالا، لیست قیمت را برای شما ارسال خواهند کرد. تغییر در قیمت مواد اولیه و سایر هزینه‌های تولید، باعث تغییر قیمت محصولات پوش فیت نیز می‌شود. شما می‌توانید برای آگاهی از آخرین قیمت بازار، به سایت پایپ کالا مراجعه کنید.

برندهای سازنده لوله و اتصالات پوش فیت

از برندهای معتبر لوله و اتصالات پوش فیت می‌توان به برندهای پلیران، نیوفلکس، وحید و سوپردرین اشاره کرد. محصولات این برندها دارای استانداردهای لازم هستند و کیفیت بالایی دارند. چنانچه سایر برندهای تولید کننده لوله‌های پوش فیت مورد نیاز شماست، با واحد فروش پایپ کالا در تماس باشید.

نکات مهم هنگام خرید لوله و اتصالات پوش فیت

هنگام خرید لوله پوش فیت و اتصالات آن، تا نکات و پارامترهای زیر را مد نظر قرار دهید:

 1. پیش از اقدام به خرید، از مشخصات فنی لوله‌کشی فاضلاب ساختمان، اطمینان حاصل کنید. ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی لوله‌ها بر اساس این مشخصات فنی تعیین می‌شوند.
 2. برای اطمینان از کیفیت این لوله و اتصالات، محصولات خود را از برندهای معتبری مانند پلیران و نیوفلکس انتخاب کنید.
 3. پیش از نهایی کردن خرید، با کارشناسان پایپ کالا مشورت کنید.

در این مطلب، به معرفی لوله و اتصالات پوش فیت پرداختیم. به دلیل مزایای مانند وزن سبک، مقاومت در برابر حرارت و آتش‌سوزی و عدم واکنش به مواد شیمیایی، این محصولات برای انتقال فاضلاب در ساختمان‌ها کاربرد دارند. در مقایسه با لوله پلیکا که برای اتصال نیاز به چسب و حرارت دارد، لوله پوش فیت نصب ساده‌تری دارد. اگرچه قیمت این لوله‌ها از لوله پلیکا بیشتر است. شما می‌توانید برای خرید انواع لوله و اتصالات پلیمری پوش فیت، از طریق سایت پایپ کالا اقدام کنید.

مشاوره آنلاین

02155696808