نتایج براساس دسته بندی

نتیجه ای یافت نشد.

لوله پلیکا پلیمر

لوله پلیکا پلیمر

لوله پلیکا پلیمر

محصولات لوله پلیکا پلیمر

براساس برند:

 • گلپایگان
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تخفیف -% لوله پلیکا Pn10 آبرسانی ضخامت 1.9 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 40
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% لوله پلیکا Pn10 آبرسانی ضخامت 2.4 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 50
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% لوله پلیکا Pn10 آبرسانی ضخامت 3 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 63
   تخفیف -% ۵،۴۷۱،۰۰۰
  • تخفیف -% لوله پلیکا Pn10 آبرسانی ضخامت 4.2 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 110
   تخفیف -% ۱۴،۰۲۶،۰۰۰
  • تخفیف -% لوله پلیکا Pn10 آبرسانی ضخامت 4.3 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 90
   تخفیف -% ۱۱،۴۹۷،۰۰۰
  • تخفیف -% لوله پلیکا Pn10 آبرسانی ضخامت 4.8 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 125
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% لوله پلیکا Pn10 آبرسانی ضخامت 6.2 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 160
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% لوله پلیکا Pn10 آبرسانی ضخامت 7.7 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 200
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% لوله پلیکا Pn10 آبرسانی ضخامت 9.6 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 250
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% لوله پلیکا Pn12.5 آبرسانی ضخامت 3 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 50
   تخفیف -% ۴،۳۷۰،۰۰۰
  • تخفیف -% لوله پلیکا Pn12.5 آبرسانی ضخامت 5.3 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 110
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% لوله پلیکا Pn12.5 آبرسانی ضخامت 7.7 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 160
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% لوله پلیکا Pn16 آبرسانی ضخامت 1.5 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 20
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% لوله پلیکا Pn16 آبرسانی ضخامت 1.9 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 25
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% لوله پلیکا Pn16 آبرسانی ضخامت 2.4 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 32
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% لوله پلیکا Pn16 آبرسانی ضخامت 3 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 40
   تخفیف -% ۳،۳۸۷،۰۰۰
  • تخفیف -% لوله پلیکا Pn16 آبرسانی ضخامت 3.7 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 50
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% لوله پلیکا Pn16 آبرسانی ضخامت 4.7 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 63
   تخفیف -% ۸،۶۲۳،۰۰۰
  • تخفیف -% لوله پلیکا Pn4 هواکشی ضخامت 3.2 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 160
   تخفیف -% ۱۵،۲۳۰،۰۰۰
  • تخفیف -% لوله پلیکا Pn6 آبرسانی ضخامت 6.2 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 250
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% لوله پلیکا Pn6 آبرسانی ضخامت 7.7 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 315
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% لوله پلیکا برقی خم سرد ضخامت 1.5 رزاقی

   سایز (inch):
   • 20
   • 25
   تخفیف -% ۶۸۰،۰۰۰
  • تخفیف -% لوله پلیکا برقی خم سرد ضخامت 1.9 رزاقی

   سایز (inch):
   • 20
   • 25
   تخفیف -% ۸۵۰،۰۰۰
  • تخفیف -% لوله پلیکا خرطومی برقی ضخامت رزاقی

   سایز (inch):
   • 11
   • 13
   تخفیف -% ۷۵۰،۰۰۰
  • تخفیف -% لوله پلیکا فاضلابی ضخامت 3 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 63
   • 90
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% لوله پلیکا فاضلابی ضخامت 3.2 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 110
   • 125
   تخفیف -% ۱۰،۴۲۰،۰۰۰
  • تخفیف -% لوله پلیکا فاضلابی ضخامت 4 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 160
   • 200
   تخفیف -% ۱۸،۸۷۹،۰۰۰
  • تخفیف -% لوله پلیکا فاضلابی ضخامت 4.9 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 200
   تخفیف -% ۲۸،۸۹۲،۰۰۰
  • تخفیف -% لوله پلیکا فاضلابی ضخامت 6.2 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 250
   تخفیف -% ۴۴،۸۴۶،۰۰۰
  • تخفیف -% لوله پلیکا فاضلابی ضخامت 7.7 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 315
   تخفیف -% ۷۰،۰۵۸،۰۰۰
  • تخفیف -% لوله پلیکا قوی ضخامت 12.1 رزاقی

   سایز (inch):
   • 315
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% لوله پلیکا قوی ضخامت 3 رزاقی

   سایز (inch):
   • 50
   تخفیف -% ۳،۳۵۰،۰۰۰
  • تخفیف -% لوله پلیکا قوی ضخامت 4.2 رزاقی

   سایز (inch):
   • 110
   تخفیف -% ۱۰،۶۴۰،۰۰۰
  • تخفیف -% لوله پلیکا قوی ضخامت 4.3 رزاقی

   سایز (inch):
   • 90
   تخفیف -% ۷،۲۲۰،۰۰۰
  • تخفیف -% لوله پلیکا قوی ضخامت 4.7 رزاقی

   سایز (inch):
   • 63
   تخفیف -% ۵،۸۴۰،۰۰۰
  • تخفیف -% لوله پلیکا قوی ضخامت 4.8 رزاقی

   سایز (inch):
   • 125
   تخفیف -% ۱۳،۷۶۰،۰۰۰
  • تخفیف -% لوله پلیکا قوی ضخامت 6.2 رزاقی

   سایز (inch):
   • 160
   تخفیف -% ۲۲،۴۶۰،۰۰۰
  • تخفیف -% لوله پلیکا قوی ضخامت 7.7 رزاقی

   سایز (inch):
   • 200
   تخفیف -% ۳۴،۹۵۰،۰۰۰
  • تخفیف -% لوله پلیکا قوی ضخامت 9.6 رزاقی

   سایز (inch):
   • 250
   تخفیف -% ۵۴،۳۰۰،۰۰۰
  • تخفیف -% لوله پلیکا نیمه قوی ضخامت 1.5 رزاقی

   سایز (inch):
   • 20
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% لوله پلیکا نیمه قوی ضخامت 1.9 رزاقی

   سایز (inch):
   • 25
   • 40
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% لوله پلیکا نیمه قوی ضخامت 2.4 رزاقی

   سایز (inch):
   • 32
   • 50
   تخفیف -% ۱،۴۹۰،۰۰۰
  • تخفیف -% لوله پلیکا نیمه قوی ضخامت 3 رزاقی

   سایز (inch):
   • 63
   • 75
   • 90
   تخفیف -% ۴،۰۹۰،۰۰۰
  • تخفیف -% لوله پلیکا نیمه قوی ضخامت 3.2 رزاقی

   سایز (inch):
   • 110
   • 125
   تخفیف -% ۷،۴۴۰،۰۰۰
  • تخفیف -% لوله پلیکا نیمه قوی ضخامت 4 رزاقی

   سایز (inch):
   • 160
   تخفیف -% ۱۴،۱۳۰،۰۰۰
  • تخفیف -% لوله پلیکا نیمه قوی ضخامت 4.9 رزاقی

   سایز (inch):
   • 200
   تخفیف -% ۲۲،۰۹۰،۰۰۰
  • تخفیف -% لوله پلیکا نیمه قوی ضخامت 6.2 رزاقی

   سایز (inch):
   • 250
   تخفیف -% ۳۴،۲۱۰،۰۰۰
  • تخفیف -% لوله پلیکا نیمه قوی ضخامت 7.7 رزاقی

   سایز (inch):
   • 315
   تخفیف -% ۵۴،۳۰۰،۰۰۰
  • تخفیف -% لوله پلیکا نیمه قوی ضخامت 9.8 رزاقی

   سایز (inch):
   • 400
   تخفیف -% ۸۹،۲۴۰،۰۰۰
  • تخفیف -% لوله پلیکا هواکشی ضخامت 1.5 رزاقی

   سایز (inch):
   • 40
   تخفیف -% ۱،۴۲۰،۰۰۰
  • تخفیف -% لوله پلیکا هواکشی ضخامت 1.5 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 63
   تخفیف -% ۲،۷۱۱،۰۰۰
  • تخفیف -% لوله پلیکا هواکشی ضخامت 1.6 رزاقی

   سایز (inch):
   • 32
   • 50
   تخفیف -% ۱،۱۲۰،۰۰۰
  • تخفیف -% لوله پلیکا هواکشی ضخامت 1.8 رزاقی

   سایز (inch):
   • 75
   • 90
   تخفیف -% ۲،۶۸۰،۰۰۰
  • تخفیف -% لوله پلیکا هواکشی ضخامت 1.8 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 90
   تخفیف -% ۴،۶۹۰،۰۰۰
  • تخفیف -% لوله پلیکا هواکشی ضخامت 2 رزاقی

   سایز (inch):
   • 63
   تخفیف -% ۲،۳۱۰،۰۰۰
  • تخفیف -% لوله پلیکا هواکشی ضخامت 2.2 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 110
   تخفیف -% ۶،۹۸۳،۰۰۰
  • تخفیف -% لوله پلیکا هواکشی ضخامت 2.5 رزاقی

   سایز (inch):
   • 125
   تخفیف -% ۶،۱۰۰،۰۰۰
  • تخفیف -% لوله پلیکا هواکشی ضخامت 2.5 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 125
   تخفیف -% ۸،۹۶۳،۰۰۰
  • تخفیف -% لوله پلیکا هواکشی ضخامت 3.2 رزاقی

   سایز (inch):
   • 160
   تخفیف -% ۹،۹۰۰،۰۰۰
  • تخفیف -% لوله پلیکا هواکشی ضخامت 3.9 رزاقی

   سایز (inch):
   • 200
   تخفیف -% ۱۵،۲۵۰،۰۰۰
  • تخفیف -% لوله پلیکا هواکشی ضخامت 4.9 رزاقی

   سایز (inch):
   • 250
   تخفیف -% ۲۳،۲۰۰،۰۰۰
  • تخفیف -% لوله پلیکا هواکشی ضخامت 6.2 رزاقی

   سایز (inch):
   • 315
   تخفیف -% ۳۷،۰۴۰،۰۰۰
  • تخفیف -% لوله پلیکا هواکشی ضخامت 7.9 رزاقی

   سایز (inch):
   • 400
   تخفیف -% ۵۹،۵۰۰،۰۰۰
  • تخفیف -% لوله پلیکا هواکشی ضخامت رزاقی

   سایز (inch):
   • 110
   تخفیف -% ۲،۸۸۰،۰۰۰
لطفا توجه کنید

لیست قیمت لوله پلیکا پلیمر

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت لوله پلیکا پلیمر به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

در صورتی که اقلام مورد نیاز شما در این لیست نمی باشد، می توانید با تلفن 02155696808 بخش فروش سایت پایپ کالا تماس بگیرید تا قیمت اقلام به شما اعلام شود.

پایپ کالا - اولین و بزرگترین فروشگاه لوله و اتصالات در ایران

مشاوره آنلاین

02155696808