نتایج براساس دسته بندی

نتیجه ای یافت نشد.

لوله پلیکا پلیمر

لوله پلیکا پلیمر

لوله پلیکا پلیمر

محصولات لوله پلیکا پلیمر

براساس برند:

 • گلپایگان
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا Pn10 آبرسانی ضخامت 1.9 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 40
   تا 0% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا Pn10 آبرسانی ضخامت 2.4 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 50
   تا 0% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا Pn10 آبرسانی ضخامت 3 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 63
   تا 0% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا Pn10 آبرسانی ضخامت 4.2 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 110
   تا 0% تخفیف ۱۶،۰۷۴،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا Pn10 آبرسانی ضخامت 4.3 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 90
   تا 0% تخفیف ۱۳،۱۷۶،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا Pn10 آبرسانی ضخامت 4.8 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 125
   تا 0% تخفیف ۲۰،۹۴۸،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا Pn10 آبرسانی ضخامت 6.2 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 160
   تا 0% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا Pn10 آبرسانی ضخامت 7.7 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 200
   تا 0% تخفیف ۵۳،۴۱۷،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا Pn10 آبرسانی ضخامت 9.6 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 250
   تا 0% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا Pn12.5 آبرسانی ضخامت 3 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 50
   تا 0% تخفیف ۵،۰۱۷،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا Pn12.5 آبرسانی ضخامت 5.3 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 110
   تا 0% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا Pn12.5 آبرسانی ضخامت 7.7 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 160
   تا 0% تخفیف ۴۲،۳۹۴،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا Pn16 آبرسانی ضخامت 1.5 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 20
   تا 0% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا Pn16 آبرسانی ضخامت 1.9 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 25
   تا 0% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا Pn16 آبرسانی ضخامت 2.4 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 32
   تا 0% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا Pn16 آبرسانی ضخامت 3 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 40
   تا 0% تخفیف ۳،۸۸۲،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا Pn16 آبرسانی ضخامت 3.7 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 50
   تا 0% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا Pn16 آبرسانی ضخامت 4.7 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 63
   تا 0% تخفیف ۹،۸۸۲،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا Pn4 هواکشی ضخامت 3.2 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 160
   تا 0% تخفیف ۱۷،۴۵۴،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا Pn6 آبرسانی ضخامت 6.2 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 250
   تا 0% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا Pn6 آبرسانی ضخامت 7.7 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 315
   تا 0% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا برقی خم سرد ضخامت 1.5 رزاقی

   سایز (inch):
   • 20
   • 25
   تا 0% تخفیف ۸۰۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا برقی خم سرد ضخامت 1.9 رزاقی

   سایز (inch):
   • 20
   • 25
   تا 0% تخفیف ۱،۰۰۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا خرطومی برقی ضخامت رزاقی

   سایز (inch):
   • 11
   • 13
   تا 0% تخفیف ۹۶۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا فاضلابی ضخامت 3 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 63
   • 90
   تا 0% تخفیف ۶،۲۷۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا فاضلابی ضخامت 3.2 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 110
   • 125
   تا 0% تخفیف ۱۱،۹۴۱،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا فاضلابی ضخامت 4 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 160
   • 200
   تا 0% تخفیف ۲۱،۶۳۵،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا فاضلابی ضخامت 4.9 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 200
   تا 0% تخفیف ۳۳،۱۱۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا فاضلابی ضخامت 6.2 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 250
   تا 0% تخفیف ۵۱،۳۹۴،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا فاضلابی ضخامت 7.7 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 315
   تا 0% تخفیف ۸۰،۲۸۶،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا قوی ضخامت 12.1 رزاقی

   سایز (inch):
   • 315
   تا 0% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا قوی ضخامت 3 رزاقی

   سایز (inch):
   • 50
   تا 0% تخفیف ۴،۰۰۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا قوی ضخامت 4.2 رزاقی

   سایز (inch):
   • 110
   تا 0% تخفیف ۱۲،۶۶۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا قوی ضخامت 4.3 رزاقی

   سایز (inch):
   • 90
   تا 0% تخفیف ۸،۵۹۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا قوی ضخامت 4.7 رزاقی

   سایز (inch):
   • 63
   تا 0% تخفیف ۶،۹۵۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا قوی ضخامت 4.8 رزاقی

   سایز (inch):
   • 125
   تا 0% تخفیف ۱۶،۳۸۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا قوی ضخامت 6.2 رزاقی

   سایز (inch):
   • 160
   تا 0% تخفیف ۲۶،۷۳۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا قوی ضخامت 7.7 رزاقی

   سایز (inch):
   • 200
   تا 0% تخفیف ۴۱،۶۰۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا قوی ضخامت 9.6 رزاقی

   سایز (inch):
   • 250
   تا 0% تخفیف ۶۴،۶۰۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا نیمه قوی ضخامت 1.5 رزاقی

   سایز (inch):
   • 20
   تا 0% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا نیمه قوی ضخامت 1.9 رزاقی

   سایز (inch):
   • 25
   • 40
   تا 0% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا نیمه قوی ضخامت 2.4 رزاقی

   سایز (inch):
   • 32
   • 50
   تا 0% تخفیف ۱،۷۷۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا نیمه قوی ضخامت 3 رزاقی

   سایز (inch):
   • 63
   • 75
   • 90
   تا 0% تخفیف ۴،۸۷۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا نیمه قوی ضخامت 3.2 رزاقی

   سایز (inch):
   • 110
   • 125
   تا 0% تخفیف ۸،۸۵۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا نیمه قوی ضخامت 4 رزاقی

   سایز (inch):
   • 160
   تا 0% تخفیف ۱۶،۸۲۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا نیمه قوی ضخامت 4.9 رزاقی

   سایز (inch):
   • 200
   تا 0% تخفیف ۲۶،۳۰۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا نیمه قوی ضخامت 6.2 رزاقی

   سایز (inch):
   • 250
   تا 0% تخفیف ۴۰،۷۰۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا نیمه قوی ضخامت 7.7 رزاقی

   سایز (inch):
   • 315
   تا 0% تخفیف ۶۴،۶۰۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا نیمه قوی ضخامت 9.8 رزاقی

   سایز (inch):
   • 400
   تا 0% تخفیف ۱۰۶،۲۰۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا هواکشی ضخامت 1.5 رزاقی

   سایز (inch):
   • 40
   تا 0% تخفیف ۱،۶۹۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا هواکشی ضخامت 1.5 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 63
   تا 0% تخفیف ۳،۱۰۷،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا هواکشی ضخامت 1.6 رزاقی

   سایز (inch):
   • 32
   • 50
   تا 0% تخفیف ۱،۳۳۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا هواکشی ضخامت 1.8 رزاقی

   سایز (inch):
   • 75
   • 90
   تا 0% تخفیف ۳،۲۰۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا هواکشی ضخامت 1.8 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 90
   تا 0% تخفیف ۸،۳۷۵،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا هواکشی ضخامت 2 رزاقی

   سایز (inch):
   • 63
   تا 0% تخفیف ۲،۷۵۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا هواکشی ضخامت 2.2 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 110
   تا 0% تخفیف ۸،۰۰۳،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا هواکشی ضخامت 2.5 رزاقی

   سایز (inch):
   • 125
   تا 0% تخفیف ۷،۲۶۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا هواکشی ضخامت 2.5 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 125
   تا 0% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا هواکشی ضخامت 3.2 رزاقی

   سایز (inch):
   • 160
   تا 0% تخفیف ۱۱،۷۷۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا هواکشی ضخامت 3.9 رزاقی

   سایز (inch):
   • 200
   تا 0% تخفیف ۱۸،۱۵۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا هواکشی ضخامت 4.9 رزاقی

   سایز (inch):
   • 250
   تا 0% تخفیف ۲۷،۶۲۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا هواکشی ضخامت 6.2 رزاقی

   سایز (inch):
   • 315
   تا 0% تخفیف ۴۴،۱۰۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا هواکشی ضخامت 7.9 رزاقی

   سایز (inch):
   • 400
   تا 0% تخفیف ۷۰،۸۰۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف لوله پلیکا هواکشی ضخامت رزاقی

   سایز (inch):
   • 110
   تا 0% تخفیف استعلام بگیرید
لطفا توجه کنید

لیست قیمت لوله پلیکا پلیمر

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت لوله پلیکا پلیمر به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

در صورتی که اقلام مورد نیاز شما در این لیست نمی باشد، می توانید با تلفن 02155696808 بخش فروش سایت پایپ کالا تماس بگیرید تا قیمت اقلام به شما اعلام شود.

پایپ کالا - اولین و بزرگترین فروشگاه لوله و اتصالات در ایران

مشاوره آنلاین

02155696808