پروژه های همکار

بیمارستان 320 تخت خوابی فیروزآبادی
کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی ایران
شرکت پایپ کالا مفتخر به تامین اقلام پایپینگی و تاسیساتی موتورخانه پروژه بیمارستان 320 تخت خوابی فیروزآبادی بوده است ، پایپ کالا با تکیه به علم مهندسی و تجربه خود توانست بهینه ترین خدمات فروش را به پروژه بیمارستان 320تخت خوابی فیروزآبادی ارائه دهد و همکاری بسیار عالی با پیمانکار پروژه ( شرکت محترم چاوش راه بنا ) داشته است. پایپ ...
تماس با کارشناسان پایپ کالا