نتایج براساس دسته بندی

نتیجه ای یافت نشد.

اتصالات جوشی مانیسمان بدون درز

اتصالات جوشی مانیسمان بدون درز

اتصالات جوشی مانیسمان بدون درز

محصولات اتصالات جوشی مانیسمان بدون درز

 • زانو مانیسمان زانو مانیسمان
 • سه راه مانیسمان سه راه مانیسمان
 • تبدیل صاف مانیسمان تبدیل صاف مانیسمان
 • تبدیل کج مانیسمان تبدیل کج مانیسمان
 • کپ مانیسمان کپ مانیسمان
 • بوشن مانیسمان بوشن مانیسمان
 • سردنده مانیسمان سردنده مانیسمان

براساس برند:

 • بنکن
 • ایران اتصال
 • فولاد امین
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 0% تخفیف تبدیل هم مرکز جوشی بدون درز رده 40 بنکن (BENKAN)

   سایز (inch):
   • 3/4"*1/2"
   • 1"*1/2"
   • 1"*3/4"
   • 1.1/4"*1/2"
   • 1.1/4"*3/4"
   • 1.1/4"*1"
   • 1.1/2"*1/2"
   • 1.1/2"*3/4"
   • 1.1/2"*1"
   • 1.1/2"*1.1/4"
   • 2"*1/2"
   • 2"*3/4"
   • 2"*1"
   • 2"*1.1/4"
   • 2"*1.1/2"
   • 2.1/2"*1/2"
   • 2.1/2"*3/4"
   • 2.1/2"*1"
   • 2.1/2"*1.1/4"
   • 2.1/2"*1.1/2"
   • 2.1/2"*2"
   • 3"*1/2"
   • 3"*3/4"
   • 3"*1"
   • 3"*1.1/4"
   • 3"*1.1/2"
   • 3"*2"
   • 3"*2.1/2"
   • 4"*1/2"
   • 4"*3/4"
   • 4"*1"
   • 4"*1.1/4"
   • 4"*1.1/2"
   • 4"*2"
   • 4"*2.1/2"
   • 4"*3"
   • 5"*1"
   • 5"*1.1/4"
   • 5"*1.1/2"
   • 5"*2"
   • 5"*2.1/2"
   • 5"*3"
   • 5"*4"
   • 6"*1.1/4"
   • 6"*1.1/2"
   • 6"*2"
   • 6"*2.1/2"
   • 6"*3"
   • 6"*4"
   • 6"*5"
   • 8"*2"
   • 8"*2.1/2"
   • 8"*3"
   • 8"*4"
   • 8"*5"
   • 8"*6"
   • 10"*2"
   • 10"*2.1/2"
   • 10"*3"
   • 10"*4"
   • 10"*5"
   • 10"*6"
   • 10"*8"
   • 12"*4"
   • 12"*5"
   • 12"*6"
   • 12"*8"
   • 12"*10"
   • 14"*6"
   • 14"*8"
   • 14"*10"
   • 14"*12"
   تا 0% تخفیف ۳۰۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف تبدیل هم مرکز جوشی بدون درز رده STD بنکن (BENKAN)

   سایز (inch):
   • 14"*6"
   • 14"*8"
   • 14"*10"
   • 14"*12"
   • 16"*6"
   • 16"*8"
   • 16"*10"
   • 16"*12"
   • 16"*14"
   • 18"*8"
   • 18"*10"
   • 18"*12"
   • 18"*14"
   • 18"*16"
   • 20"*8"
   • 20"*10"
   • 20"*12"
   • 20"*14"
   • 20"*16"
   • 20"*18"
   • 24"*10"
   • 24"*12"
   • 24"*14"
   • 24"*16"
   • 24"*18"
   • 24"*20"
   تا 0% تخفیف استعلام بگیرید
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 0% تخفیف تبدیل غیر هم مرکز جوشی STD بنکن (BENKAN)

   سایز (inch):
   • 14"*6"
   • 14"*8"
   • 14"*10"
   • 14"*12"
   • 16"*6"
   • 16"*8"
   • 16"*10"
   • 16"*12"
   • 16"*14"
   • 18"*8"
   • 18"*10"
   • 18"*12"
   • 18"*14"
   • 18"*16"
   • 20"*8"
   • 20"*10"
   • 20"*12"
   • 20"*14"
   • 20"*16"
   • 20"*18"
   • 24"*10"
   • 24"*12"
   • 24"*14"
   • 24"*16"
   • 24"*18"
   • 24"*20"
   تا 0% تخفیف استعلام بگیرید
  • تخفیف -% تبدیل غیر هم مرکز جوشی بدون درز رده 40 بنکن (BENKAN)

   سایز (inch):
   • 6"*1.1/4"
   • 6"*1.1/2"
   • 6"*2"
   • 6"*2.1/2"
   • 6"*3"
   • 6"*4"
   • 6"*5"
   • 8"*2"
   • 8"*2.1/2"
   • 8"*3"
   • 8"*4"
   • 8"*5"
   • 8"*6"
   • 10"*2"
   • 10"*2.1/2"
   • 10"*3"
   • 10"*4"
   • 10"*5"
   • 10"*6"
   • 10"*8"
   • 12"*4"
   • 12"*5"
   • 12"*6"
   • 12"*8"
   • 12"*10"
   • 14"*6"
   • 14"*8"
   • 14"*10"
   • 14"*12"
   • 16"*6"
   • 16"*8"
   • 16"*10"
   • 16"*12"
   • 16"*14"
   • 18"*8"
   • 18"*10"
   • 18"*12"
   • 18"*14"
   • 18"*16"
   • 20"*8"
   • 20"*10"
   • 20"*12"
   • 20"*14"
   • 20"*16"
   • 20"*18"
   • 24"*10"
   • 24"*12"
   • 24"*14"
   • 24"*16"
   • 24"*18"
   • 24"*20"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 0% تخفیف تبدیل غیر هم مرکز جوشی رده 40 بنکن (BENKAN)

   سایز (inch):
   • 3/4"*1/2"
   • 1"*1/2"
   • 1"*3/4"
   • 1.1/4"*1/2"
   • 1.1/4"*3/4"
   • 1.1/4"*1"
   • 1.1/2"*1/2"
   • 1.1/2"*3/4"
   • 1.1/2"*1"
   • 1.1/2"*1.1/4"
   • 2"*1/2"
   • 2"*3/4"
   • 2"*1"
   • 2"*1.1/4"
   • 2"*1.1/2"
   • 2.1/2"*1/2"
   • 2.1/2"*3/4"
   • 2.1/2"*1"
   • 2.1/2"*1.1/4"
   • 2.1/2"*1.1/2"
   • 2.1/2"*2"
   • 3"*1/2"
   • 3"*3/4"
   • 3"*1"
   • 3"*1.1/4"
   • 3"*1.1/2"
   • 3"*2"
   • 3"*2.1/2"
   • 4"*1/2"
   • 4"*3/4"
   • 4"*1"
   • 4"*1.1/4"
   • 4"*1.1/2"
   • 4"*2"
   • 4"*2.1/2"
   • 4"*3"
   • 5"*1"
   • 5"*1.1/4"
   • 5"*1.1/2"
   • 5"*2"
   • 5"*2.1/2"
   • 5"*3"
   • 5"*4"
   تا 0% تخفیف ۳۵۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف تبدیل غیر هم مرکز جوشی رده 80 بنکن (BENKAN)

   سایز (inch):
   • 3/4"*1/2"
   • 1"*1/2"
   • 1"*3/4"
   • 1.1/4"*1/2"
   • 1.1/4"*3/4"
   • 1.1/4"*1"
   • 1.1/2"*1/2"
   • 1.1/2"*3/4"
   • 1.1/2"*1"
   • 1.1/2"*1.1/4"
   • 2"*1/2"
   • 2"*3/4"
   • 2"*1"
   • 2"*1.1/4"
   • 2"*1.1/2"
   • 2.1/2"*1/2"
   • 2.1/2"*3/4"
   • 2.1/2"*1"
   • 2.1/2"*1.1/4"
   • 2.1/2"*1.1/2"
   • 2.1/2"*2"
   • 3"*1/2"
   • 3"*3/4"
   • 3"*1"
   • 3"*1.1/4"
   • 3"*1.1/2"
   • 3"*2"
   • 3"*2.1/2"
   • 4"*1/2"
   • 4"*3/4"
   • 4"*1"
   • 4"*1.1/4"
   • 4"*1.1/2"
   • 4"*2"
   • 4"*2.1/2"
   • 4"*3"
   • 5"*1"
   • 5"*1.1/4"
   • 5"*1.1/2"
   • 5"*2"
   • 5"*2.1/2"
   • 5"*3"
   • 5"*4"
   • 6"*1.1/4"
   • 6"*1.1/2"
   • 6"*2"
   • 6"*2.1/2"
   • 6"*3"
   • 6"*4"
   • 6"*5"
   • 8"*2"
   • 8"*2.1/2"
   • 8"*3"
   • 8"*4"
   • 8"*5"
   • 8"*6"
   • 10"*2"
   • 10"*2.1/2"
   • 10"*3"
   • 10"*4"
   • 10"*5"
   • 10"*6"
   • 10"*8"
   • 12"*4"
   • 12"*5"
   • 12"*6"
   • 12"*8"
   • 12"*10"
   • 14"*6"
   • 14"*8"
   • 14"*10"
   • 14"*12"
   • 16"*6"
   • 16"*8"
   • 16"*10"
   • 16"*12"
   • 16"*14"
   • 18"*8"
   • 18"*10"
   • 18"*12"
   • 18"*14"
   • 18"*16"
   • 20"*8"
   • 20"*10"
   • 20"*12"
   • 20"*14"
   • 20"*16"
   • 20"*18"
   • 24"*10"
   • 24"*12"
   • 24"*14"
   • 24"*16"
   • 24"*18"
   • 24"*20"
   تا 0% تخفیف
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تخفیف -% کپ گود جوشی رده 40 بنکن (BENKAN)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   • 14"
   • 16"
   • 18"
   • 20"
   • 24"
   تخفیف -% ۲۶۰،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف کپ گود جوشی STD بنکن (BENKAN)

   سایز (inch):
   • 12"
   • 14"
   • 16"
   • 18"
   • 20"
   • 24"
   تا 0% تخفیف استعلام بگیرید
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 0% تخفیف سه راه تبدیل جوشی STD بنکن (BENKAN)

   سایز (inch):
   • 18"*16"
   • 16"*8"
   • 20"*18"
   • 24"*20"
   • 14"*10"
   • 24"*14"
   • 20"*12"
   • 18"*12"
   • 20"*14"
   • 16"*14"
   • 20"*8"
   • 14"*6"
   • 24"*10"
   • 18"*8"
   • 20"*10"
   • 14"*12"
   • 24"*16"
   • 18"*14"
   • 16"*10"
   • 16"*12"
   • 14"*8"
   • 24"*12"
   • 18"*10"
   • 16"*6"
   • 20"*16"
   • 24"*18"
   تا 0% تخفیف استعلام بگیرید
  • تخفیف -% سه راه تبدیل جوشی بدون درز رده SGP بنکن (BENKAN)

   سایز (inch):
   • 14"*12"
   • 6"*4"
   • 3"*1.1/2"
   • 18"*8"
   • 4"*1.1/4"
   • 24"*10"
   • 4"*2.1/2"
   • 10"*2.1/2"
   • 12"*6"
   • 3"*3/4"
   • 6"*2"
   • 16"*10"
   • 4"*1/2"
   • 8"*2.1/2"
   • 20"*14"
   • 24"*16"
   • 5"*1.1/4"
   • 8"*5"
   • 14"*6"
   • 3"*1"
   • 6"*2.1/2"
   • 14"*8"
   • 8"*3"
   • 4"*3/4"
   • 20"*16"
   • 24"*18"
   • 5"*2.1/2"
   • 20"*10"
   • 2.1/2"*2"
   • 12"*4"
   • 16"*6"
   • 6"*5"
   • 3"*2"
   • 24"*12"
   • 6"*1.1/4"
   • 4"*1.1/2"
   • 10"*5"
   • 18"*14"
   • 2.1/2"*1"
   • 12"*8"
   • 3"*1/2"
   • 16"*12"
   • 6"*1.1/2"
   • 5"*1.1/2"
   • 18"*16"
   • 2.1/2"*1.1/4"
   • 8"*6"
   • 12"*10"
   • 10"*6"
   • 3"*1.1/4"
   • 6"*3"
   • 5"*3"
   • 18"*10"
   • 20"*18"
   • 4"*3"
   • 20"*12"
   • 10"*3"
   • 2.1/2"*1/2"
   • 12"*5"
   • 3"*2.1/2"
   • 16"*8"
   • 8"*2"
   • 5"*4"
   • 24"*14"
   • 18"*12"
   • 4"*2"
   • 5"*1"
   • 10"*4"
   • 8"*4"
   • 2.1/2"*3/4"
   • 14"*10"
   • 24"*20"
   • 16"*14"
   • 4"*1"
   • 5"*2"
   • 20"*8"
   • 2.1/2"*1.1/2"
   • 10"*2"
   • 10"*8"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 0% تخفیف سه راه تبدیل جوشی رده 40 بنکن (BENKAN)

   سایز (inch):
   • 1.1/2"*1"
   • 2"*1.1/2"
   • 4"*1.1/4"
   • 5"*1.1/4"
   • 10"*4"
   • 8"*4"
   • 24"*14"
   • 6"*1.1/2"
   • 6"*3"
   • 4"*1/2"
   • 16"*14"
   • 14"*10"
   • 2"*3/4"
   • 18"*12"
   • 10"*2"
   • 4"*2.1/2"
   • 1.1/4"*1"
   • 20"*18"
   • 8"*2"
   • 24"*20"
   • 2.1/2"*1"
   • 3"*1.1/2"
   • 12"*10"
   • 16"*8"
   • 2"*1"
   • 20"*8"
   • 1.1/2"*1/2"
   • 8"*2.1/2"
   • 24"*10"
   • 6"*1"
   • 3/4"*1/2"
   • 10"*8"
   • 16"*10"
   • 2.1/2"*2"
   • 3"*2"
   • 14"*6"
   • 4"*1.1/2"
   • 20"*14"
   • 1.1/2"*1.1/4"
   • 1.1/4"*1/2"
   • 5"*2.1/2"
   • 6"*4"
   • 24"*16"
   • 6"*2"
   • 3"*1"
   • 4"*3/4"
   • 12"*6"
   • 14"*12"
   • 4"*3"
   • 18"*14"
   • 10"*2.1/2"
   • 5"*3"
   • 1.1/4"*3/4"
   • 20"*16"
   • 6"*2.1/2"
   • 3"*1.1/4"
   • 2.1/2"*1.1/4"
   • 12"*8"
   • 5"*1.1/2"
   • 8"*5"
   • 10"*5"
   • 1.1/2"*3/4"
   • 20"*10"
   • 24"*12"
   • 6"*1.1/4"
   • 1"*1/2"
   • 18"*8"
   • 2.1/2"*1/2"
   • 3"*2.1/2"
   • 12"*4"
   • 3"*1/2"
   • 14"*8"
   • 8"*6"
   • 10"*6"
   • 18"*10"
   • 20"*12"
   • 2"*1/2"
   • 4"*2"
   • 5"*2"
   • 6"*5"
   • 24"*18"
   • 1"*3/4"
   • 12"*5"
   • 4"*1"
   • 2.1/2"*3/4"
   • 16"*6"
   • 3"*3/4"
   • 10"*3"
   • 5"*1"
   • 2"*1.1/4"
   • 18"*16"
   • 8"*3"
   • 5"*4"
   • 16"*12"
   • 2.1/2"*1.1/2"
   تا 0% تخفیف ۱،۵۰۰،۰۰۰
  • تخفیف -% سه راه جوشی SGP بنکن (BENKAN)

   سایز (inch):
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   • 14"
   • 16"
   • 18"
   • 20"
   • 24"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 10% تخفیف سه راه جوشی STD بنکن (BENKAN)

   سایز (inch):
   • 12"
   • 14"
   • 16"
   • 18"
   • 20"
   • 24"
   تا 10% تخفیف استعلام بگیرید
  • تخفیف -% سه راه جوشی XS بنکن (BENKAN)

   سایز (inch):
   • 10"
   • 12"
   • 14"
   • 16"
   • 18"
   • 20"
   • 22"
   • 24"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% سه راه جوشی XXS بنکن (BENKAN)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% سه راه جوشی رده 160 بنکن (BENKAN)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   • 14"
   • 16"
   • 18"
   • 20"
   • 24"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 0% تخفیف سه راه جوشی رده 40 بنکن (BENKAN)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   • 14"
   • 16"
   • 18"
   • 20"
   • 24"
   تا 0% تخفیف ۵۲۰،۰۰۰
  • تخفیف -% سه راه جوشی رده 80 بنکن (BENKAN)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   • 14"
   • 16"
   • 18"
   • 20"
   • 24"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 0% تخفیف زانو 45 درجه SGP جوشی بنکن (BENKAN)

   سایز (inch):
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   • 14"
   • 16"
   • 18"
   • 20"
   • 24"
   تا 0% تخفیف
  • تا 0% تخفیف زانو 45 درجه STD جوشی بنکن (BENKAN)

   سایز (inch):
   • 12"
   • 14"
   • 16"
   • 18"
   • 20"
   • 24"
   تا 0% تخفیف
  • تا 0% تخفیف زانو 45 درجه XS جوشی بنکن (BENKAN)

   سایز (inch):
   • 10"
   • 12"
   • 14"
   • 16"
   • 18"
   • 20"
   • 24"
   تا 0% تخفیف
  • تا 0% تخفیف زانو 45 درجه رده 80 جوشی بنکن (BENKAN)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   • 14"
   • 16"
   • 18"
   • 20"
   • 24"
   تا 0% تخفیف
  • تا 0% تخفیف زانو 45 درجه رده 40 جوشی بنکن (BENKAN)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   • 14"
   • 16"
   • 18"
   • 20"
   • 24"
   تا 0% تخفیف ۱۳۵،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف زانو 90 درجه SGP جوشی بلند بنکن (BENKAN)

   سایز (inch):
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   • 14"
   • 16"
   • 18"
   • 20"
   • 24"
   تا 0% تخفیف
  • تا 0% تخفیف زانو 90 درجه STD جوشی بلند بنکن (BENKAN)

   سایز (inch):
   • 12"
   • 14"
   • 16"
   • 18"
   • 20"
   • 24"
   تا 0% تخفیف
  • تا 0% تخفیف زانو 90 درجه STD جوشی کوتاه بنکن (BENKAN)

   سایز (inch):
   • 12"
   • 14"
   • 16"
   • 18"
   • 20"
   • 24"
   تا 0% تخفیف
  • تا 0% تخفیف زانو 90 درجه XS جوشی بلند بنکن (BENKAN)

   سایز (inch):
   • 10"
   • 12"
   • 14"
   • 16"
   • 18"
   • 20"
   • 24"
   تا 0% تخفیف
  • تا 0% تخفیف زانو 90 درجه XS جوشی کوتاه بنکن (BENKAN)

   سایز (inch):
   • 10"
   • 12"
   • 14"
   • 16"
   • 18"
   • 20"
   • 24"
   تا 0% تخفیف
  • تا 0% تخفیف زانو 90 درجه رده 40 جوشی کوتاه بنکن (BENKAN)

   سایز (inch):
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   • 14"
   • 16"
   • 18"
   • 20"
   • 24"
   تا 0% تخفیف
  • تا 0% تخفیف زانو 90 درجه رده 80 جوشی بلند بنکن (BENKAN)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   • 14"
   • 16"
   • 18"
   • 20"
   • 24"
   تا 0% تخفیف
  • تا 0% تخفیف زانو 90 درجه رده 80 جوشی کوتاه بنکن (BENKAN)

   سایز (inch):
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   • 14"
   • 16"
   • 18"
   • 20"
   • 24"
   تا 0% تخفیف
  • تا 0% تخفیف زانو 90 درجه رده 40 جوشی بلند بنکن (BENKAN)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   • 14"
   • 16"
   • 18"
   • 20"
   • 24"
   تا 0% تخفیف ۲۲۵،۰۰۰
اتصالات فلزی انواع مختلفی دارند و برای تغییر مسیر و اندازه و اتصال لوله‌های فلزی مورد استفاده قرار می‌گیرند. یکی از انواع این قطعات، اتصالات مانیسمان بدون درز، هستند. این اتصالات فولادی، یکدست و بدون جای جوش هستند. از آن جایی که جنس و نوع اتصال باید با لوله متناسب باشد، از اتصالات مانیسمان، برای وص کردن لوله‌های بدون درز استفاده می‌شود. روش ساخت این اتصالات، پیچیدگی و هزینه بیشتری نسبت به سایر اتصالات درزدار دارد. بنابراین کاربرد آن‌ها در پروژه‌هایی است که از حساسیت بیشتری برخوردارند. این مطلب، به معرفی کاربرد، انواع، مشخصات فنی و سایر اطلاعات مربوط به اتصالات بدون درز می‌پردازد.

اتصالات مانیسمان چیست؟

اتصالات مانیسمان نوعی اتصالات بدون درز هستند که با مواد مختلفی ازجمله فولاد، کربن استیل و استنلس استیل ساخته می‌شود. این قطعات یکی از انواع اتصالات جوشی هستند. در فرآیند تولید این نوع اتصالات، از شمش توپر فولادی به جای ورقه‌های فلزی استفاده می‌شود. به دلیل بدون درز بودن، این اتصالات قادر به تحمل فشار و دمای بیشتری هستند و مقاومت بالاتری دارند. از این قطعات برای اتصال انواع لوله آهنی بدون درز استفاده می‌شود. 

 

مشخصات فنی اتصالات مانیسمان بدون درز

اتصالات بدون درز یا سیم لس (Seamless)، در سایزبندی مختلف تولید و به بازار عرضه می‌شود. رده اتصالات مانیسمان جوشی نشان دهنده ضخامت آن‌هاست. آن‌ها معمولا در رده‌های 40، 80، 160، SGP و STD تولید می‌شوند. هر رده ضخامت (SCHEDULE) از اتصالات برای لوله‌هایی با همان رده و قط نامی (NPS) مورد استفاده قرار می‌گیرند. انواع مختلفی از این اتصالات در بازار موجود هستند که از جمله آن‌ها می‌توان به زانو، سه راهی، سردنده، بوشن، گپ و تبدیل اشاره کرد. این قطعات با فلزات گوناگونی مانند فولاد و استیل ساخته می‌شوند.  برای افزایش مقاومت و عمر مفید، در برخی موارد از پوشش گالوانیزه برای این اتصالات استفاده می‌شود. در این صورت عمر این قطعات در حدود 50 سال افزایش خواهد یافت.

 

ویژگی های اتصالات مانیسمان

همانطور که پیشتر عنوان شد، این اتصالات بر روی سطحشان هیچ گونه درزی ندارند. به همین دلیل مزایایی دارند که آن‌ها را برای استفاده در پروژه‌های مختلف کاربردی می‌کنند. در بخش بعد به معرفی این مزایا و معایب احتمالی خواهیم پرداخت.

 

مزایای اتصالات بدون درز مانیسمان 

مزایای این نوع اتصالات شامل موارد زیر است:
- مقاومت بالا  در برابر خوردگی 
- مقاومت مکانیکی بالا 
- تحمل فشار بیشتر نسبت به اتصالات درزدار 
- مقاومت حرارتی بالا، به خصوص در ضخامت‌های بیشتر
- استحکام بالا در شرایط خمش 
- وزن کمتر نسبت به اتصالات درزدار 
- مقاومت بالا در برابر بخار داغ، ذوب و آلاینده‌های محیطی 

 

معایب اتصالات بدون درز مانیسمان

معایب اتصالات بدون درز شامل موارد زیر است:
- قیمت بیشتری نسبت به اتصالات سیاه درزدار دارد.
- قابل ساخت در سایزبندی بالاتر از 26 اینچ نیستند.
- در زمان بروز نقص فنی، الویت تعویض این اتصالات است.

 

استانداردهای اتصالات مانیسمان بدون درز

اتصالات جوشی بدون درز با استفاده از استاندارد ASME  تولید می‌شوند. ابعاد این اتصالات از استاندارد ASME B16.9 پیروی می‌کند. آلیاژ مورد استفاده برای ساخت اتصالات مانیسمان طبق استانداردهای ASTM A234 WPB  با روش WROUGHT و استاندارد ASTM A105 با روش فورجینگ سنجیده می‌شود.

 

روش تولید اتصالات مانیسمان

برخلاف اتصالات درزدار که از ورقه‌های فلزی تولید می‌شوند، برای ساخت اتصالات مانیسمان از شمش فولادی استفاده می‌شود. به این صورت که شمش‌ها تحت حرارت بسیار زیاد قرار می‌گیرند و طی مراحل مختلف در قالب مورد نظر به فرم نهایی می‌رسند. به دلیل پیچیدگی مراحل تولید، این اتصالات قیمت بالتری نسبت به انواع درزدار دارند.

 

انواع اتصالات جوشی بدون درز

اتصالات مانیسمان در انواع زیر موجود هستند:

 

زانوی مانیسمان

برای تغییر مسیر لوله‌ها، استفاده می‌شود. زانوی مانیسمان در دو زاویه 45 و 90 موجود است. برند بنکن دارای دو نوع متفاوت از زانویی مانیسمان است. زانویی شعاع کوتاه، طول انحنای کمتری نسبت به نوع شعاع بلند دارد و در مکان‌هایی که فضای کمتری دارند، استفاده می‌شود.

 

سه راهی مانیسمان

چنانچه نیاز به انشعاب و تغییر اندازه مسیر اصلی  لوله مانیسمان باشد، از این قطعه استفاده می‌شود. سه راهی مساوی تنها برای انشعاب گیری و سه راهی تبدیل برای انشعاب و تغییر در اندازه لوله مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 تبدیل مانیسمان

اگر در بخشی از مسیر لوله‌کشی، نیاز به تغییر سایز وجود داشته باشد، از تبدیل استفاده می‌شود. برند بنکن این اتصالات را در دو نوع تبدیل صاف و تبدیل کج تولید کرده است.

 کپ مانیسمان

برای مسدود کردن انتهای خطوط لوله‌کشی از گپ استفاده می‌شود.

 

بوشن مانیسمان

هنگام اتصال خط رزوه‌ای به خط جوشی از بوشن استفاده می‌شود. استفاده از این اتصال به صورتی است که خط دنده‌ای به صورت روپیچ باشد. بوشن‌های مانیسمان از داخل و به صورت تو پیچ رزوه می‌شوند.

 

سردنده مانیسمان

از سر دنده مانیسمان نیز برای اتصال خط رزوه‌ای به خط جوشی استفاده می‌شود. تفاوت آن با بوشن در این است که سردنده  از رو و به صورت نری رزوه می‌شود. سردنده مانیسمان برای شیرآلات برنجی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

کاربرد اتصالات مانیسمان بدون درز

به دلیل نداشتن درز جوش و مقاومت بالاتر نسبت به اتصالات سیاه درزدار، اتصالات جوشی بدون درز در صنایع با فشار و حرارت بالا مورد استفاده قرار می‌گیرند. از جمله کاربردهای این اتصالات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- سیستم حریق ساختمان
- تاسیسات مرکزی برج‌ها
- آبرسانی موتورخانه
- ساخت انواع پل و اسکله
- صنعت برق
- صنایع نظامی
- صنایع پزشکی
- فرآیند تولید انرژی‌های تجدید پذیر
- صنایع شیمیایی
- صنایع نفت و گاز
- سیستم سیالات بخاری

 

برندهای سازنده اتصالات مانیسمان بدون درز

از جمله تولیدکنندگان اتصالات مانیسمان بدون درز در ایران، می‌توان به ایران اتصال و امین، اشاره کرد. یکی از برندهای معتبر و باکیفیت خارجی در بازار، برند بنکن (BENKAN) است. آرایش سر اتصالات بنکن به شکل beveled یا plain است و از سایز 3.4 تا 24 اینچ موجود هستند. 

 

محصولات مکمل اتصالات بدون درز

محصولات مکمل اتصالات بدون درز، شامل انواع لوله‌های مانیسمان هستند. از دیگر محصولات مکمل این اتصالات، می‌توان به انواع بست، شیرآلات صنعتی، عایق لوله، ابزار لوله کشی و سایر موارد اشاره کرد.

خرید اتصالات مانیسمان بدون درز

برای خرید انواع اتصالات بدون درز مانیسمان، ابتدا از مشخصات دقیق لوله و اتصالات مورد نیاز خود اطمینان حاصل کنید. پس از آن لیست خرید خود را تهیه و سپس آن را بر روی سایت پایپ کالا بارگزاری کنید. کارشناسان فروش ما، در کوتاه‌ترین زمان ممکن با شما تماس خواهند گرفت.

 

لیست قیمت اتصالات مانیسمان

قیمت اتصالات جوشی مانیسمان، به موارد مختلفی وابسته است. این موارد شامل نوع، قطر نامی، ضخامت، قیمت مواد اولیه، هزینه تولید و نوسانات قیمت در بازار هستند. پس از آن که فهرست خرید را در سایت پایپ کالا بارگزاری کردید، لیست قیمت لوله و اتصالات بدون درز مورد نیاز، برای شما ارسال خواهد شد. پس از آن می‌توانید با کمک کارشناسان این مجموعه، خرید خود را نهایی کنید.

 

نکات مهم هنگام خرید اتصالات مانیسمان

در هنگام خرید انواع اتصالات جوشی مانیسمان، لازم است تا نکات مهم زیر را در مد نظر قرار دهید:
- استفاده از اتصالات مانیسمان با ‌کیفیت کم، عمر پروژه لوله‌کشی کاهش پیدا می‌کند. در صورت خرابی، این اتصالات نیاز به تعویض دارند و تعمیر آن‌ها چندان عملی نیست.  از این رو هزینه تعمیر و نگهداری پروژه به دلیل استفاده از اقلام بی‌‌کیفیت افزایش چشمگیری خواهد داشت.
- برای خرید اتصالت مانیسمان بدون درز و محصولات مرتبط با آن، از فروشگاه‌هایی با سابقه طولانی کمک بگیرید.
- قبل از نهایی کردن خرید، با کارشناسان پایپ کالا مشورت کنید.
در این مطلب، به معرفی اتصالات جوشی بدون درز، انواع، مزایا و معایب، مشخصات، استانداردها و کاربردهای آن پرداختیم. در صورتی که پروژه شما مرتبط با صنایع حساس و نیازمند تحمل فشار و دمای بالا باشد، اتصالات مانیسمان انتخاب مناسب‌تری هستند. این نوع اتصالات، مزایای بسیاری دارند که آن‌ها را در صنایع پتروشیمی، انتقال نفت و گاز، هدایت سیالات بخاری و تاسیسات ساختمانی بسیار محبوب کرده است. پایپ کالا، با فروش اتصالات بدون درز و سایر انواع محصولات پایپینگ، در تلاش است تا لوله و اتصالات فلزی و پلیمری را با بالاترین کیفیت و قیمت در اختیار مشتریان قرار دهد. چنانچه در خصوص این محصولات، سوالاتی داشته باشید، می‌توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.

مشاوره آنلاین

02155696808