نتایج براساس دسته بندی

نتیجه ای یافت نشد.

بست لوله

بست لوله

بست لوله

محصولات بست لوله

 • بست کرپی بست کرپی
 • بست آویز رکابی بست آویز رکابی
 • بست دوتکه آویز بست دوتکه آویز
 • بست پایه دار بست پایه دار
 • بست رگلاژی بست رگلاژی
 • بست دنباله جوشی بست دنباله جوشی
 • بست لوله گاز بست لوله گاز
 • بست پایه بلند بست پایه بلند
 • بست معمولی بست معمولی
 • بست تک پیچ بست تک پیچ

براساس برند:

 • ساخت ایران
 • زنده رود پلاست
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تخفیف -% بست کرپی فلزی 10mm ایرانی

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   تخفیف -% ۱۱۶،۰۰۰
  • تخفیف -% بست کرپی فلزی 12mm ایرانی

   سایز (inch):
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   تخفیف -% ۲۵۵،۰۰۰
  • تخفیف -% بست کرپی فلزی 16mm ایرانی

   سایز (inch):
   • 10"
   • 12"
   تخفیف -% ۱،۰۵۰،۰۰۰
  • تخفیف -% بست کرپی فلزی 6mm ایرانی

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   تخفیف -% ۴۵،۰۰۰
  • تخفیف -% بست کرپی فلزی 8mm ایرانی

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تخفیف -% ۶۸،۰۰۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تخفیف -% بست آویز مهره دار فلزی روکش عایق ایرانی

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تخفیف -% بست بدون پایه فلزی دوطرفه بدون روکش ایرانی

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% بست بدون پایه فلزی دوطرفه روکش عایق ایرانی

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% بست بدون پایه فلزی یکطرفه بدون روکش ایرانی

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% بست بدون پایه فلزی یکطرفه روکش عایق ایرانی

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% بست پایه دار فلزی بدون روکش ایرانی

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% بست پایه دار فلزی روکش عایق ایرانی

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% بست پایه دار فلزی مخصوص لوله های پلیمری - بدون روکش ایرانی

   سایز (inch):
   • 5"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% بست پایه دار فلزی مخصوص لوله های پلیمری - روکش عایق ایرانی

   سایز (inch):
   • 5"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تخفیف -% بست رگلاژی فلزی بدون روکش ایرانی

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% بست رگلاژی فلزی روکش عایق ایرانی

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تخفیف -% بست دنباله جوشی فلزی تسمه ای T بدون روکش ایرانی

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% بست دنباله جوشی فلزی تسمه ای T روکش عایق ایرانی

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% بست دنباله جوشی فلزی تسمه ای T -مخصوص لوله های پلیمری - بدون روکش ایرانی

   سایز (inch):
   • 5"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% بست دنباله جوشی فلزی تسمه ای T -مخصوص لوله های پلیمری - روکش عایق ایرانی

   سایز (inch):
   • 5"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تخفیف -% بست اسپرینکلری فلزی گلابی -آتش نشانی بدون روکش ایرانی

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
مشاوره آنلاین

02155696808