نتایج براساس دسته بندی

نتیجه ای یافت نشد.

سه راه مانیسمان

سه راه مانیسمان

سه راه مانیسمان

محصولات سه راه مانیسمان

براساس برند:

 • بنکن
 • ایران اتصال
 • فولاد امین
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 0% تخفیف سه راه تبدیل جوشی STD بنکن (BENKAN)

   سایز (inch):
   • 18"*16"
   • 16"*8"
   • 20"*18"
   • 24"*20"
   • 14"*10"
   • 24"*14"
   • 20"*12"
   • 18"*12"
   • 20"*14"
   • 16"*14"
   • 20"*8"
   • 14"*6"
   • 24"*10"
   • 18"*8"
   • 20"*10"
   • 14"*12"
   • 24"*16"
   • 18"*14"
   • 16"*10"
   • 16"*12"
   • 14"*8"
   • 24"*12"
   • 18"*10"
   • 16"*6"
   • 20"*16"
   • 24"*18"
   تا 0% تخفیف استعلام بگیرید
  • تخفیف -% سه راه تبدیل جوشی بدون درز رده SGP بنکن (BENKAN)

   سایز (inch):
   • 14"*12"
   • 6"*4"
   • 3"*1.1/2"
   • 18"*8"
   • 4"*1.1/4"
   • 24"*10"
   • 4"*2.1/2"
   • 10"*2.1/2"
   • 12"*6"
   • 3"*3/4"
   • 6"*2"
   • 16"*10"
   • 4"*1/2"
   • 8"*2.1/2"
   • 20"*14"
   • 24"*16"
   • 5"*1.1/4"
   • 8"*5"
   • 14"*6"
   • 3"*1"
   • 6"*2.1/2"
   • 14"*8"
   • 8"*3"
   • 4"*3/4"
   • 20"*16"
   • 24"*18"
   • 5"*2.1/2"
   • 20"*10"
   • 2.1/2"*2"
   • 12"*4"
   • 16"*6"
   • 6"*5"
   • 3"*2"
   • 24"*12"
   • 6"*1.1/4"
   • 4"*1.1/2"
   • 10"*5"
   • 18"*14"
   • 2.1/2"*1"
   • 12"*8"
   • 3"*1/2"
   • 16"*12"
   • 6"*1.1/2"
   • 5"*1.1/2"
   • 18"*16"
   • 2.1/2"*1.1/4"
   • 8"*6"
   • 12"*10"
   • 10"*6"
   • 3"*1.1/4"
   • 6"*3"
   • 5"*3"
   • 18"*10"
   • 20"*18"
   • 4"*3"
   • 20"*12"
   • 10"*3"
   • 2.1/2"*1/2"
   • 12"*5"
   • 3"*2.1/2"
   • 16"*8"
   • 8"*2"
   • 5"*4"
   • 24"*14"
   • 18"*12"
   • 4"*2"
   • 5"*1"
   • 10"*4"
   • 8"*4"
   • 2.1/2"*3/4"
   • 14"*10"
   • 24"*20"
   • 16"*14"
   • 4"*1"
   • 5"*2"
   • 20"*8"
   • 2.1/2"*1.1/2"
   • 10"*2"
   • 10"*8"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 0% تخفیف سه راه تبدیل جوشی رده 40 بنکن (BENKAN)

   سایز (inch):
   • 1.1/2"*1"
   • 2"*1.1/2"
   • 4"*1.1/4"
   • 5"*1.1/4"
   • 10"*4"
   • 8"*4"
   • 24"*14"
   • 6"*1.1/2"
   • 6"*3"
   • 4"*1/2"
   • 16"*14"
   • 14"*10"
   • 2"*3/4"
   • 18"*12"
   • 10"*2"
   • 4"*2.1/2"
   • 1.1/4"*1"
   • 20"*18"
   • 8"*2"
   • 24"*20"
   • 2.1/2"*1"
   • 3"*1.1/2"
   • 12"*10"
   • 16"*8"
   • 2"*1"
   • 20"*8"
   • 1.1/2"*1/2"
   • 8"*2.1/2"
   • 24"*10"
   • 6"*1"
   • 3/4"*1/2"
   • 10"*8"
   • 16"*10"
   • 2.1/2"*2"
   • 3"*2"
   • 14"*6"
   • 4"*1.1/2"
   • 20"*14"
   • 1.1/2"*1.1/4"
   • 1.1/4"*1/2"
   • 5"*2.1/2"
   • 6"*4"
   • 24"*16"
   • 6"*2"
   • 3"*1"
   • 4"*3/4"
   • 12"*6"
   • 14"*12"
   • 4"*3"
   • 18"*14"
   • 10"*2.1/2"
   • 5"*3"
   • 1.1/4"*3/4"
   • 20"*16"
   • 6"*2.1/2"
   • 3"*1.1/4"
   • 2.1/2"*1.1/4"
   • 12"*8"
   • 5"*1.1/2"
   • 8"*5"
   • 10"*5"
   • 1.1/2"*3/4"
   • 20"*10"
   • 24"*12"
   • 6"*1.1/4"
   • 1"*1/2"
   • 18"*8"
   • 2.1/2"*1/2"
   • 3"*2.1/2"
   • 12"*4"
   • 3"*1/2"
   • 14"*8"
   • 8"*6"
   • 10"*6"
   • 18"*10"
   • 20"*12"
   • 2"*1/2"
   • 4"*2"
   • 5"*2"
   • 6"*5"
   • 24"*18"
   • 1"*3/4"
   • 12"*5"
   • 4"*1"
   • 2.1/2"*3/4"
   • 16"*6"
   • 3"*3/4"
   • 10"*3"
   • 5"*1"
   • 2"*1.1/4"
   • 18"*16"
   • 8"*3"
   • 5"*4"
   • 16"*12"
   • 2.1/2"*1.1/2"
   تا 0% تخفیف ۱،۵۰۰،۰۰۰
  • تخفیف -% سه راه جوشی SGP بنکن (BENKAN)

   سایز (inch):
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   • 14"
   • 16"
   • 18"
   • 20"
   • 24"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 10% تخفیف سه راه جوشی STD بنکن (BENKAN)

   سایز (inch):
   • 12"
   • 14"
   • 16"
   • 18"
   • 20"
   • 24"
   تا 10% تخفیف استعلام بگیرید
  • تخفیف -% سه راه جوشی XS بنکن (BENKAN)

   سایز (inch):
   • 10"
   • 12"
   • 14"
   • 16"
   • 18"
   • 20"
   • 22"
   • 24"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% سه راه جوشی XXS بنکن (BENKAN)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تخفیف -% سه راه جوشی رده 160 بنکن (BENKAN)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   • 14"
   • 16"
   • 18"
   • 20"
   • 24"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 0% تخفیف سه راه جوشی رده 40 بنکن (BENKAN)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   • 14"
   • 16"
   • 18"
   • 20"
   • 24"
   تا 0% تخفیف ۵۲۰،۰۰۰
  • تخفیف -% سه راه جوشی رده 80 بنکن (BENKAN)

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   • 14"
   • 16"
   • 18"
   • 20"
   • 24"
   تخفیف -% استعلام بگیرید

سه‌راهی بدون درز یا سه‌راه مانیسمان که در زبان انگلیسی با عنوان تخصصی Seamless tee شناخته می‌شود، از فورج (forg) یا لوله‌های کشیده تشکیل شده است. سه‌راه مانیسمان، معمولاً با ایجاد مشتقاتی از لوله اصلی مورداستفاده قرار می‌گیرد. از جمله برندهای صنعتی ایرانی که در تولید این نوع از لوله‌ها فعالیت دارند، شرکت‌های لوله‌سازی اهواز و رومانی هستند. ضمناً برندهای خارجی مثل برند Lantrin، با تولید لوله‌های چینی که در بخش وندور شرکت گاز هم ثبت شده‌اند، در تولید سه‌راه مانیسمان فعالیت دارند. عمده کاربردهای سه‌راهی از مانیسمان، همان‌طور که از عنوانش پیداست، در شبکه لوله‌کشی گاز خانگی (توکار) و لوله‌کشی‌های واحدهای آتش‌نشانی است.

اگر بخواهیم خیلی تخصصی به موضوع سه‌راه مانیسمان نگاه کنیم، باید عنوان‌هایی همچون سه‌راهی جوشی مانیسمان و سه‌راهی گاز خانگی و توکار را هم برای به کار ببریم. در حال حاضر، سه‌راهی گاز مانیسمان در سه رده مختلف تولید می‌شوند که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

سه‌راهی مانیسمان چیست؟

سه‌راهی مانیسمان که اغلب با عنوان بدون درز هم شناخته می‌شود، بخشی از اتصالات فلزی و فولادی است که در پروسه تولید آن، از روش‌های جوش فلزات استفاده نشده است. البته تفاوت‌های دیگری هم در مورد ساختار این دسته از لوله‌ها با سایرین وجود دارد که به مواد اولیه آن‌ها مربوط می‌شود. لوله‌های صنعتی موجود در بازار به 2 بخش درزدار (seam tee) و بدون درز (seamless tee) تقسیم می‌شوند.

مشخصات فنی سه‌راهی مانیسمان

لوله‌های بدون درز یا لوله‌های مانیسمان از تخلیه پروفیل‌های توپر به مرحله تولید می‌رسد. لازم به ذکر است که در پروسه تولید و ساختن این نوع از لوله‌ها از هیچ برشی استفاده نمی‌شود و اگر به ساختار اتصالات مانیسمان نگاه کنید، ساختاری کاملاً یک‌دست و یک‌پارچه مشاهده خواهید کرد. سه‌راهی بدون درز مانیسمان، از جمله ابزار پرکاربرد و محبوب در شبکه‌سازی لوله‌کشی محسوب و برای به‌وجودآوردن مشتقات یا انشعابات در ساختار لوله‌کشی اصلی استفاده می‌شود.

سه‌راه مانیسمان در 3 رده متنوع و مختلف تولید می‎شود که عبارت‌اند از:

 • سه‌راهی کربن استیل با رده شماره 20
 • سه‌راهی کربن استیل با رده شماره 40
 • سه‌راهی کربن استیل با رده شماره 80

 

ویژگی‌های سه‌راهی مانیسمان

 • دارای قابلیت اتصال سریع‌السیر بدون نیاز به جوش‌کاری
 • مقاومت در مقابل حرارت و سرمای تحمل‌ناپذیر
 • عدم استفاده از جوش در ساختار اولیه سه‌راه مانیسمان
 • دارای یکنواختی مناسب برای ایجاد لوله‌کشی
 • مقاوم در برابر خوردگی
 • به‌کارگیری طراحی، ساختار و تکنولوژی مدرن برای تولید انواع لوله‌های مانیسمان

 

آشنایی با 5 مزیت اصلی سه‌راهی مانیسمان

لوله‌های بدون درز مانیسمان، به 5 دلیل اصلی در شبکه‌های لوله‌کشی مورداستفاده قرار می‌گیرند که عبارت‌اند از:

 • مقاومت در برابر زنگ آهن
 • پایداری طولانی و قابلیت استفاده برای سال‌های متوالی
 • قابلیت ایجاد انشعاب در لوله اصلی با اندازه‌های مختلف
 • تحمل‌کردن فشار بسیار زیاد
 • برخورداری ساختار یک‌دست و بدون درز

 

استانداردهای تولید لوله‌های مانیسمان

کاربرد سه‌راه مانیسمان باعث شده است که کارخانه‌های بسیاری در ایران به تولید آن مشغول باشند. برای مثال، کارخانه‌هایی همچون تاتریس، لانترین، کارخانه JST و غیره ازاین‌قبیل هستند. استاندارد موردنظر برای تولید انواع مانیسمان در ایران با عنوان ASTM شناخته می‌شود که کمی پایین‌تر از استاندارد جهانی است و همین باعث می‌شود تا وزن لوله‌های مانیسمان ایران، کم‌تر باشد.

به‌جز لوله فلزی بدون درز مانیسمان، لوله‌هایی همچون لوله آتش‌خوار مانیسمان، لوله گالوانیزه و لوله هیدرولیک بدون درز هم تولید می‌شوند. لازم به ذکر است که انواع لوله‌های مانیسمان در صنایع نفتی، صنعت گاز و انواع حفاری‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرند و در سیلندرهای هوای فشرده یا هیدرولیک پیدا می‌شوند. این لوله‌ها در گریدها یا رده‌های A333، A106، A335 و غیره تولی می‌شوند و اندازه آن‌ها معمولاً از یک تا 6 اینچ است.

انواع محصولات سه‌راهی مانیسمان

سه‌راهی جوشی مانیسمان هم در 2 دسته‌بندی مختلف تولید می‌شود که هرکدام عبارت‌اند از:

 • سه‌راهی جوشی مساوی
 • سه‌راهی جوشی مانیسمان از نوع تبدیلی

 

سه‌راهی تبدیلی مانیسمان چیست؟

سه‌راهی نافی غیر هم سایز که با عنوان سه‌راه تبدیلی مانیسمان یا سه‌راهی تبدیل جوشی هم شناخته می‌شود، در سایزهای مختلف تولید می‌شوند که عبارت‌اند از:

 • سایز 2.5 سانتی‌متری با نافی تبدیلی به‌اندازه 2 سانت
 • سایز 3 سانتی‌متری با نافی تبدیلی به‌اندازه 2 الی 2.5 سانت
 • سایز 4 سانتی‌متری با نافی تبدیلی به‌اندازه 2 الی 3 سانت
 • سایز 5 سانتی‌متری با نافی تبدیلی 2 الی 4 سانت
 • سایز 6 سانتی‌متری با نافی تبدیلی 2 الی 5 سانت
 • سایز 7 سانتی‌متری با نافی تبدیلی 2 الی 6 سانت
 • سایز 8 سانتی‌متری با نافی تبدیلی 2 الی 7 سانت
 • سایز 10 سانتی‌متری با نافی تبدیلی 3 الی 7 سانت
 • سایز 12 سانتی‌متری با نافی تبدیلی متغیر
 • سایز 15 سانتی‌متری با نافی تبدیلی متغیر
 • سایز 20 سانتی‌متری با نافی تبدیلی متغیر

 

سه‌راهی مساوی مانیسمان چیست؟

سه‌راه مانیسمان، در شکلی دیگری که با عنوان سه‌راهی جوشی مساوی یا سه‌راه نافی هم سایز هم شناخته می‌شود، تولید شده است. معمولاً سه‌راه مانیسمان از نوع جوشی مساوی، در سایزهای متنوع تولید می‌شود که عبارت‌اند از:

 • سایز 2 سانتی‌متری
 • سایز 2.5 سانتی‌متری
 • سایز 3 سانتی‌متری
 • سایز 4 سانتی‌متری
 • سایز 5 سانتی‌متری
 • سایز 6 سانتی‌متری
 • سایز 7 سانتی‌متری
 • سایز 8 سانتی‌متری
 • سایز 10 سانتی‌متری
 • سایز 12 سانتی‌متری
 • سایز 15 سانتی‌متری
 • سایز 20 سانتی‌متری

محصولات مکمل برای سه‌راهی مانیسمان

 • زانو 90 درجه مانیسمان
 • زانو 45 درجه مانیسمان
 • تبدیل صاف مانیسمان
 • تبدیل کج مانیسمان
 • کپ مانیسمان
 • بوشن مانیسمان
 • سر دنده مانیسمان

عوامل موثر بر قیمت‌گذاری سه‌راهی مانیسمان

قیمت سه‌راهی مانیسمان ممکن است، تحت عوامل مختلفی بالا و یا پایین شود که عبارت‌اند از:

 • میزان تقاضای بازار
 • عرضه محصول به بازار
 • هزینه مواد اولیه
 • افزایش و کاهش رقابت
 • مجموع هزینه‌های تولید محصول

آلیاژ و مواد سازنده سه‌راهی مانیسمان

 • آلیاژ کربن استیل
 • اتصالات مانیسمان
 • اتصالات سیاه بدون درز جوشی
 • ساختار یک‌پارچه فلز ضدزنگ
 • فولاد

طریقه ساخت سه‌راه مانیسمان بدون درز

سه‌راهی جوشی مانیسمان با استفاده از فولاد ضدزنگ یا Stainless steel و با روش یک‌پارچه و فاقد درز ساخته می‌شود. روش ساخت این سه‌راهی معمولاً این‌طور است که سه‌راه جوشی را به‌صورت چسبیده به لوله مانیسمان مخصوص خود قرار می‌دهند و سپس اطراف آن را جوش‌کاری می‌کنند. با استفاده از چنین روشی است که تمام ساختار لوله مانیسمان آب‌بندی می‌شود و هیچ‌گونه درزی در آن پدیدار نخواهد شد.

حالا نوبت به سطح بعدی لوله می‎رسد که آن را هم باتوجه‌به روشی که ذکر شد، به لوله بعدی جوش می‌دهند و نهایتاً تمامی جوش‌ها را به ترتیب آزمایش یا تست می‌کنند. به‌طورکلی، 2 روش اصلی برای تولید سه‌راه مانیسمان وجود دارند که عبارت‌اند از:

 • تولید سه‌راه جوشی با روش نورد سرد
 • تولید سه‌راه جوشی با روش نورد گرم (مزایای بیشتری نسبت به روش نورد سرد دارد)

موارد مصرف و کاربرد انواع سه‌راهی‌های مانیسمان

 • آب‌بندی دائمی سیستم‌های لوله‌کشی
 • اشغال کم‌ترین فضا در سیستم اتصالات نسبت به سایر اتصالات
 • تغییر تدریجی سطوح و برآمدگی‌های اتصالات مانیسمان برای کاهش فشار سیستم
 • به‌کارگیری در سیستم اطفای حریق (رده 40)
 • تشکیل سیستم سیالات بخاری برای مقاومت در شرایط با دمای حرارت بالا
 • طراحی سیستم‌های صنعتی نفت، گاز و پتروشیمی
 • طراحی و ساخت سیستم آب‌رسانی در موتورخانه‌ها

برندهای سازنده سه‌راه مانیسمان

در حال حاضر، چند برند ایرانی و خارجی فعال در بازار، مشغول به تولید سه‌راهی مانیسمان هستند که عبارت‌اند از:

 • ایران اتصال
 • بنکن (Benkan)
 • امین

نکات مهم هنگام خرید سه‌راه مانیسمان در بازار ایران

بهترین روش خرید انواع لوله‌های مانیسمان، بررسی روزانه قیمت آن‌ها در بازار ایران است. شما می‌توانید برای خرید این لوله‌ها و ساخت شبکه‌های لوله‌کشی در ساختمان و مکان‌ها دیگر، با کارشناسان خبره در این زمینه مشورت کنید. به همین دلیل، ما در مجموعه پایپ کالا، این امکان را فراهم کرده‌ایم که مشتریان با استفاده از امکانات سایت به قیمت‌های روز لوله‌ها از جمله سه‌راه مانیسمان دست پیدا کنند.

شما می‌توانید با استفاده از بخش‌هایی همچون ثبت لیست خرید، صدور پیش‌فاکتور، تعیین روش پرداخت و تحویل در محل پروژه از امکانات و آپشن‌های سایت پایپ کالا بهره‌مند شوید. همین حالا در بخش ثبت‌نام سایت، یک حساب کاربری بسازید و برای خرید لوله و اتصالات صنعتی اقدام کنید.

مشاوره آنلاین

02155696808