نتایج براساس دسته بندی

نتیجه ای یافت نشد.

شلنگ پکیج و فن کویل

شلنگ پکیج و فن کویل

شلنگ پکیج و فن کویل

محصولات شلنگ پکیج و فن کویل

 • شلنگ فن کوئل شلنگ فن کوئل
 • شلنگ پیسوار شلنگ پیسوار

براساس برند:

 • شیلان
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تخفیف -% شیلنگ فن کوئل یکسر مهره - یکسر دنده جیگانت شیلان (Shilan) 20 سانتی متر

   سایز (inch):
   • M1/2*H1/2
   • M3/4*H3/4
   تخفیف -% ۲،۰۳۴،۰۰۰
  • تخفیف -% شیلنگ فن کوئل یکسر مهره - یکسر دنده جیگانت شیلان (Shilan) 30 سانتی متر

   سایز (inch):
   • M1/2*H1/2
   • M3/4*H3/4
   تخفیف -% ۲،۱۷۶،۰۰۰
  • تخفیف -% شیلنگ فن کوئل یکسر مهره - یکسر دنده جیگانت شیلان (Shilan) 40 سانتی متر

   سایز (inch):
   • M1/2*H1/2
   • M1/2*H3/4
   • M3/4*H3/4
   تخفیف -% ۲،۳۲۰،۰۰۰
  • تخفیف -% شیلنگ فن کوئل یکسر مهره - یکسر دنده جیگانت شیلان (Shilan) 50 سانتی متر

   سایز (inch):
   • M1/2*H1/2
   • M3/4*H3/4
   تخفیف -% ۲،۴۷۴،۰۰۰
  • تخفیف -% شیلنگ فن کوئل یکسر مهره - یکسر دنده جیگانت شیلان (Shilan) 60 سانتی متر

   سایز (inch):
   • M1/2*H1/2
   • M3/4*H3/4
   تخفیف -% ۲،۶۳۶،۰۰۰
  • تخفیف -% شیلنگ فن کوئل یکسر مهره - یکسر دنده مینی فیلبور شیلان (Shilan) 20 سانتی متر

   سایز (inch):
   • M1/2*H1/2
   • M3/4*H3/4
   تخفیف -% ۳،۱۳۳،۰۰۰
  • تخفیف -% شیلنگ فن کوئل یکسر مهره - یکسر دنده مینی فیلبور شیلان (Shilan) 30 سانتی متر

   سایز (inch):
   • M1/2*H1/2
   • M3/4*H3/4
   تخفیف -% ۳،۳۲۲،۰۰۰
  • تخفیف -% شیلنگ فن کوئل یکسر مهره - یکسر دنده مینی فیلبور شیلان (Shilan) 40 سانتی متر

   سایز (inch):
   • M1/2*H1/2
   • M3/4*H3/4
   تخفیف -% ۳،۵۰۰،۰۰۰
  • تخفیف -% شیلنگ فن کوئل یکسر مهره - یکسر دنده مینی فیلبور شیلان (Shilan) 50 سانتی متر

   سایز (inch):
   • M1/2*H1/2
   • M3/4*H3/4
   تخفیف -% ۳،۷۰۹،۰۰۰
  • تخفیف -% شیلنگ فن کوئل یکسر مهره - یکسر دنده مینی فیلبور شیلان (Shilan) 60 سانتی متر

   سایز (inch):
   • M1/2*H1/2
   • M3/4*H3/4
   تخفیف -% ۳،۹۲۸،۰۰۰
  • تخفیف -% شیلنگ فن کوئل یکسر مهره - یکسر دنده فیلبور شیلان (Shilan) 20 سانتی متر

   سایز (inch):
   • M3/4*H3/4
   تخفیف -% ۴،۴۰۵،۰۰۰
  • تخفیف -% شیلنگ فن کوئل یکسر مهره - یکسر دنده فیلبور شیلان (Shilan) 30 سانتی متر

   سایز (inch):
   • M3/4*H3/4
   تخفیف -% ۴،۶۱۵،۰۰۰
  • تخفیف -% شیلنگ فن کوئل یکسر مهره - یکسر دنده فیلبور شیلان (Shilan) 40 سانتی متر

   سایز (inch):
   • M3/4*H3/4
   تخفیف -% ۴،۸۳۱،۰۰۰
  • تخفیف -% شیلنگ فن کوئل یکسر مهره - یکسر دنده فیلبور شیلان (Shilan) 50 سانتی متر

   سایز (inch):
   • M3/4*H3/4
   تخفیف -% ۵،۰۸۴،۰۰۰
  • تخفیف -% شیلنگ فن کوئل یکسر مهره - یکسر دنده فیلبور شیلان (Shilan) 60 سانتی متر

   سایز (inch):
   • M3/4*H3/4
   تخفیف -% ۵،۳۲۷،۰۰۰
  • تخفیف -% شیلنگ فن کوئل یکسر مهره - یکسر دنده شیلان (Shilan) 20 سانتی متر

   سایز (inch):
   • M1*H1
   تخفیف -% ۶،۹۰۸،۰۰۰
  • تخفیف -% شیلنگ فن کوئل یکسر مهره - یکسر دنده شیلان (Shilan) 30 سانتی متر

   سایز (inch):
   • M1*H1
   • M1.1/4*H1.1/4
   • M1.1/2*H1.1/2
   • M2*H2
   تخفیف -% ۷،۱۸۶،۰۰۰
  • تخفیف -% شیلنگ فن کوئل یکسر مهره - یکسر دنده شیلان (Shilan) 40 سانتی متر

   سایز (inch):
   • M1*H1
   • M1.1/4*H1.1/4
   • M1.1/2*H1.1/2
   • M2*H2
   تخفیف -% ۷،۴۷۲،۰۰۰
  • تخفیف -% شیلنگ فن کوئل یکسر مهره - یکسر دنده شیلان (Shilan) 50 سانتی متر

   سایز (inch):
   • M1*H1
   • M1.1/4*H1.1/4
   • M1.1/2*H1.1/2
   • M2*H2
   تخفیف -% ۷،۷۸۶،۰۰۰
  • تخفیف -% شیلنگ فن کوئل یکسر مهره - یکسر دنده شیلان (Shilan) 60 سانتی متر

   سایز (inch):
   • M1*H1
   • M1.1/4*H1.1/4
   • M1.1/2*H1.1/2
   • M2*H2
   تخفیف -% ۸،۰۹۰،۰۰۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تخفیف -% شیلنگ پیسوار یکسر آچار کش یکسر مهره - یکسر دنده-دنده درشت شیلان (Shilan)

   سایز (inch):
   • M10*18*H3/8
   • M10*18*H1/2
   • M10*35*H3/8
   • M10*35*H1/2
   تخفیف -% ۱،۲۲۰،۰۰۰
  • تخفیف -% شیلنگ پیسوار یکسر آچار کش یکسر مهره - یکسر دنده- دنده ریز شیلان (Shilan)

   سایز (inch):
   • M8*17*H3/8
   • M8*17*H1/2
   • M8*44*H3/8
   • M8*44*H1/2
   تخفیف -% ۱،۲۲۰،۰۰۰
  • تخفیف -% شیلنگ پیسوار دو سر مهره شیلان (Shilan)

   سایز (inch):
   • H1/2*H3/8
   • H1/2*H1/2
   • H1/2*H3/8
   • H1/2*H1/2
   • H1/2*H3/8
   • H1/2*H1/2
   • H1/2*H3/8
   • H1/2*H1/2
   • H1/2*H1/2
   • H1/2*H1/2
   تخفیف -% ۱،۲۴۰،۰۰۰
  • تخفیف -% شیلنگ رابط پیسوار یکسر مهره - یکسر دنده شیلان (Shilan)

   سایز (inch):
   • M3/8*H3/8
   • M1/2*H3/8
   • M1/2*H1/2
   • M3/8*H3/8
   • M1/2*H3/8
   • M1/2*H1/2
   • M3/8*H3/8
   • M1/2*H1/2
   • M3/8*H3/8
   • M1/2*H3/8
   • M1/2*H1/2
   • M3/8*H3/8
   • M1/2*H1/2
   تخفیف -% ۱،۳۰۴،۰۰۰
توجه کنید لطفا

لیست قیمت شیلنگ پکیج و فن کویل

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت شیلنگ پکیج و فن کویل به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. توجه داشته باشید پایپ کالا نماینده اصلی شرکت شیلان تولید کننده انواع شلنگ های فشار قوی، شلنگ پکیج و آبگرم کن، شلنگ فن کویل، شلنگ دو سر مهره، شلنگ پیسوار و ... می باشد.
مشاوره آنلاین

02155696808