نتایج براساس دسته بندی

نتیجه ای یافت نشد.

شیرآلات برنجی و گازی

شیرآلات برنجی و گازی

شیرآلات برنجی و گازی

محصولات شیرآلات برنجی و گازی

 • شیر فلکه کشویی برنجی شیر فلکه کشویی برنجی
 • شیر سوزنی برنجی شیر سوزنی برنجی
 • شیر یکطرفه خودکار برنجی شیر یکطرفه خودکار برنجی
 • شیر صافی برنجی شیر صافی برنجی
 • شیر گازی برنجی - بال ولو شیر گازی برنجی - بال ولو
 • شیر فشار شکن برنجی - چک ولو شیر فشار شکن برنجی - چک ولو
 • شیر بالانس برنجی شیر بالانس برنجی
 • شیر شلنگی برنجی شیر شلنگی برنجی
 • شیر پیسوار برنجی شیر پیسوار برنجی
 • شیر ماشین لباسشویی برنجی شیر ماشین لباسشویی برنجی
 • شیر مینی والو برنجی شیر مینی والو برنجی
 • تفلن مایع سیم ایتالیا تفلن مایع سیم ایتالیا
 • شیر کنترلی اطمینان - چک ولو شیر کنترلی اطمینان - چک ولو
 • شیر کنترلی هواگیری - کنترل ولو شیر کنترلی هواگیری - کنترل ولو

براساس برند:

 • سیم
 • کیزایران
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% شیر کشویی دنده ای PN10 سنگین - دما 150c - مدل 70b - برنزی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 5"
   • 6"
   تا 3% تخفیف ۲۳۳،۳۰۲،۶۵۰
  • تا 20% شیر کشویی دنده ای PN16 سبک - دما 150c - مدل 50 - برنجی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تا 3% تخفیف ۳،۷۸۴،۲۰۰
  • تا 20% شیر کشویی دنده ای PN20 سنگین - دما 180c - مدل 70b - برنجی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   • 3/4"
   • 3/8"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تا 3% تخفیف ۴،۵۳۴،۹۵۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% شیر سوزنی دنده ای PN10 سبک - دما 150c - مدل 75L - برنجی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   تا 3% تخفیف ۶،۰۰۹،۱۵۰
  • تا 20% شیر سوزنی دنده ای PN16 سنگین - دما 170c - مدل 75 - برنزی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تا 3% تخفیف ۶،۸۳۴،۴۵۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% شیر یکطرفه دنده ای PN16 دریچه برنجی لولایی - دما 150c - مدل 80 - برنجی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تا 3% تخفیف ۴،۳۸۷،۹۵۰
  • تا 20% شیر یکطرفه دنده ای PN16 سوپاپی صافی دار ته چاهی - دما 40c - مدل 95 - برنجی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 1"
   • 2"
   تا 3% تخفیف ۸،۰۴۵،۱۰۰
  • تا 20% شیر یکطرفه دنده ای PN20 فنری - دما 110c - مدل 30 - برنجی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تا 3% تخفیف ۲،۹۸۶،۲۰۰
  • تا 20% شیر یکطرفه دنده ای PN20 فنری فیلتر دار - دما 110c - مدل 30a - برنجی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تا 3% تخفیف استعلام بگیرید
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% شیر صافی دنده ای PN20 Ytype - دما 180c - مدل 74AOT - برنجی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   تا 3% تخفیف ۲،۵۷۹،۸۵۰
  • تا 20% شیر صافی دنده ای PN20 بدون سربYtype - دما 180c - مدل 74ACRNL - برنجی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تا 3% تخفیف ۴،۷۱۰،۳۰۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% شیر گازی آبی دنده ای PN50 دسته کلیدی روپیچ توپیچ - دما 150c - مدل 301/16bl - برنجی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 3/4"
   • 1"
   تا 3% تخفیف ۵،۵۱۳،۵۵۰
  • تا 20% شیر گازی آبی دنده ای PN80 دسته کلیدی روپیچ توپیچ - دما 150c - مدل 301/16bl - برنجی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   • 3/8"
   تا 3% تخفیف ۳،۳۴۶،۳۵۰
  • تا 20% شیر گازی دنده ای PN100 دسته کلیدی - دما 150c - مدل 310 - برنجی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تا 3% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% شیر گازی دنده ای PN100 سنگین - دما 150c - مدل 10 - برنجی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   • 3/8"
   تا 3% تخفیف ۶،۰۰۹،۱۵۰
  • تا 20% شیر گازی دنده ای PN16 سبک - دما 150c - مدل 14 - برنجی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تا 3% تخفیف ۵۶،۰۵۴،۲۵۰
  • تا 20% شیر گازی دنده ای PN20 سنگین - دما 150c - مدل 12 - برنجی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تا 3% تخفیف ۷۴،۹۹۴،۱۵۰
  • تا 20% شیر گازی دنده ای PN32 دسته کلیدی فیلتردار - دما 150c - مدل 620 - برنجی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   تا 3% تخفیف ۷،۰۹۳،۸۰۰
  • تا 20% شیر گازی دنده ای PN32 سبک - دما 150c - مدل 16 - برنجی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 1.1/2"
   • 2"
   تا 3% تخفیف ۲۰،۰۱۱،۹۵۰
  • تا 20% شیر گازی دنده ای PN40 دسته کلیدی روپیچ توپیچ - دما 150c - مدل red6/1mf - برنجی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 3/4"
   • 1"
   تا 3% تخفیف ۴،۰۱۱،۰۰۰
  • تا 20% شیر گازی دنده ای PN40 سبک - دما 150c - مدل 16 - برنجی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 1.1/4"
   تا 3% تخفیف ۱۲،۱۱۲،۸۰۰
  • تا 20% شیر گازی دنده ای PN40 سنگین - دما 150c - مدل 10 - برنجی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 1.1/2"
   • 2"
   تا 3% تخفیف ۲۶،۶۶۸،۹۵۰
  • تا 20% شیر گازی دنده ای PN50 دسته کلیدی - دما 150c - مدل 316 - برنجی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 3/4"
   • 1"
   تا 3% تخفیف ۵،۵۱۳،۵۵۰
  • تا 20% شیر گازی دنده ای PN50 دسته کلیدی - دما 150c - مدل 316bl - برنجی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 3/4"
   • 1"
   تا 3% تخفیف ۵،۵۱۳،۵۵۰
  • تا 20% شیر گازی دنده ای PN50 دسته کلیدی پشت کنتوری - دما 150c - مدل 204br - برنجی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 1"
   تا 3% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% شیر گازی دنده ای PN50 دسته کلیدی روپیچ توپیچ - دما 150c - مدل 301/16 - برنجی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 3/4"
   • 1"
   تا 3% تخفیف ۵،۵۱۳،۵۵۰
  • تا 20% شیر گازی دنده ای PN50 دسته کلیدی روپیچ توپیچ - دما 150c - مدل red6/1mf - برنجی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تا 3% تخفیف ۲،۵۱۶،۸۵۰
  • تا 20% شیر گازی دنده ای PN50 سبک - دما 150c - مدل 16 - برنجی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 3/4"
   • 1"
   تا 3% تخفیف ۶،۴۸۰،۶۰۰
  • تا 20% شیر گازی دنده ای PN50 سنگین - دما 150c - مدل 10 - برنجی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 1.1/4"
   تا 3% تخفیف ۲۰،۷۶۱،۶۵۰
  • تا 20% شیر گازی دنده ای PN64 دسته کلیدی - دما 150c - مدل 310 - برنجی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 3/4"
   • 1"
   تا 3% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% شیر گازی دنده ای PN64 سنگین - دما 150c - مدل 10 - برنجی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 3/4"
   • 1"
   تا 3% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% شیر گازی دنده ای PN80 دسته کلیدی - دما 150c - مدل 316 - برنجی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تا 3% تخفیف ۳،۳۴۶،۳۵۰
  • تا 20% شیر گازی دنده ای PN80 دسته کلیدی - دما 150c - مدل 316bl - برنجی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تا 3% تخفیف ۳،۳۴۶،۳۵۰
  • تا 20% شیر گازی دنده ای PN80 دسته کلیدی روپیچ توپیچ - دما 150c - مدل 301/16 - برنجی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تا 3% تخفیف ۳،۳۴۶،۳۵۰
  • تا 20% شیر گازی دنده ای PN80 سبک - دما 150c - مدل 16 - برنجی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 1/4"
   • 3/8"
   تا 3% تخفیف ۳،۳۴۶،۳۵۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% شیر فشارشکن دنده ای PN15 - دما 80c - مدل 1060 - برنجی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   تا 3% تخفیف ۷،۲۲۹،۲۵۰
  • تا 20% شیر فشارشکن دنده ای PN25 - دما 80c - مدل 1430 - برنجی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تا 3% تخفیف ۲۰،۵۰۷،۵۵۰
  • تا 20% شیر ماشین لباسشویی PN16 - دما 90c - مدل 39l - برنجی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 1/2"*3/4"
   تا 3% تخفیف ۴،۷۸۰،۶۵۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% شیر بالانس دنده ای PN25 - دما 120c - مدل 717hf - برنجی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   تا 3% تخفیف ۵۰،۵۴۳،۸۵۰
  • تا 20% شیر بالانس دنده ای PN25 - دما 120c - مدل 747cr - برنجی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 3/4"
   تا 3% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% شیر بالانس دنده ای PN25 - دما 120c - مدل 747ot - برنجی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   تا 3% تخفیف ۲۲،۰۷۳،۱۰۰
  • تا 20% شیر بالانس فلنجدار PN16 - دما 120c - مدل 3739b - چدنی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   تا 3% تخفیف استعلام بگیرید
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% شیر شلنگی PN20 - دما 90c - مدل 34 - برنجی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   تا 3% تخفیف ۵،۲۴۷،۹۰۰
  • تا 20% شیر شلنگی PN20 دوکاره - دما 90c - مدل 134 - برنجی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 1/2"*3/4"*3/4"
   تا 3% تخفیف ۹،۲۶۸،۳۵۰
  • تا 20% شیر شلنگی PN20 ضد یخ زدگی - دما 90c - مدل 34/1 - برنجی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   تا 3% تخفیف ۵،۴۲۲،۲۰۰
  • تا 20% شیر شلنگی PN20 قفل دار - دما 90c - مدل 34pl - برنجی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   تا 3% تخفیف استعلام بگیرید
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% شیر پیسوار PN16 بدون مهره - دما 90c - مدل 45 - برنجی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 1/2"*1/2"
   تا 3% تخفیف ۳،۴۹۸،۶۰۰
  • تا 20% شیر پیسوار PN16 فیلتر دار بدون مهره - دما 90c - مدل 45f - برنجی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 1/2"*1/2"
   • 1/2"*3/8"
   تا 3% تخفیف ۶،۵۰۶،۸۵۰
  • تا 20% شیر پیسوار PN16 مهره دار - دما 90c - مدل 46 - برنجی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 1/2"*3/8"
   تا 3% تخفیف ۴،۶۲۹،۴۵۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% شیر مینی ولو دنده ای PN150 دسته کلیدی - دما 95c - مدل 11 - برنجی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تا 3% تخفیف ۳،۰۶۳،۹۰۰
  • تا 20% شیر مینی ولو دنده ای PN150 دسته کلیدی دوسر روپیچ - دما 95c - مدل 15 - برنجی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تا 3% تخفیف ۳،۸۴۶،۱۵۰
  • تا 20% شیر مینی ولو دنده ای PN150 دسته کلیدی روپیچ توپیچ - دما 95c - مدل 12 - برنجی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تا 3% تخفیف ۳،۳۴۶،۳۵۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% تفلون مایع سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 100ml
   تخفیف -% ۶،۶۳۰،۹۰۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% شیر تخلیه هوا دنده ای - مدل 155 - برنجی سیم ایتالیا

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   تا 3% تخفیف ۳،۷۸۸،۴۰۰
توجه کنید لطفا

شیرآلات برنجی یا Brass valves از پرکاربردترین شیرها در صنایع مختلف نفت و گاز پتروشیمی ، تاسیسات ساختمان، لوله کشی آب سرد و گرم، سیستم های تهویه مطبوع ، جهت انتقال سیالات خورنده و .... می باشد. در زیر شیرآلات برنجی در دو حالت انواع و شرکت های سازنده نمایش داده شده است. 

لیست قیمت شیرآلات برنجی

برای مشاهده لیست قیمت برروی آیتم مورد نظر خود کلیک کنید:

شیرآلات برنجی چیست ؟

شیرآلات برنجی ( به انگلیسی : Brass Valve ) از پرمصرف ترین اقلام مورداستفاده در موتورخانه ها است و وظایفی از جمله قطع و وصل جریان، تنظیم جریان و … دارند. شیرآلات با توجه به جنس بدنه، نوع اتصال و کاربردهای آن ها به دسته های مختلفی تقسیم بندی می شوند.

مشخصات فنی شیرآلات برنجی

شیرآلات برنجی مطابق با استاندارد و الزامات بازرسی ISIRI 3664 و ISIRI 4047 تولید می شوند. شیرهای برنجی از آلیاژ برنج بدون سرب تولید می شوند. تولید شیرهای برنجی بسته به کاربرد برای فشارهای کاری 10 بار تا 40 بار انجام می شود. شیرهای برنجی از سایز 1/4 تا 6 اینچ تولید می شوند.

کاربرد شیرآلات برنجی

شیرآلات برنجی به دلیل مشخصات فیزیکی بسیار خوب در سیستم های لوله کشی بیمارستان ها، مدارس، هتل ها، سیستم های پنوماتیک، پزشکی، کاربرد دارند.
بیشترین کاربرد سیستم های پایپینگ موتورخانه مجتمع و ساختمان ها به شیرآلات برنجی و چدنی اختصاص می یابد و شیرآلات فولادی و استیل بیشتر مصارف صنعتی و دارویی دارند.
در صورتی که قصد دارید برای کنترل و تنظیم انتقال لوله های آب گرم شیر برنجی بخرید باید بدانید که با توجه به آلیاژ به کار رفته در شیرهای برنجی در برابر گرما مقاومت بالایی داشته و گزینه مناسبی محسوب می شود.
در صورتی که برای پروژه ای خاص فعالیت می کنید و اندازه دقیق و شکل قطعات شیرآلات برای شما مهم است، این تجهیزات با توجه به ظاهر و دوامی که دارند را می توان در مکان هایی که نیاز به تعبیه دقیق و جلوگیری از نشت مایع وجود دارد به کار ببریم.

مزایای شیرآلات گازی برنجی

 • در برابر خوردگی مقاوم بوده و زنگ نمی زنند.
 • با الزامات بهداشتی مطابقت دارند.
 • به راحتی در سیستم لوله کشی نصب می شود.
 • طول عمر و دوام بالاتری نسبت به سایر شیرآلات دارند. 

نحوه اتصال شیرآلات گازی برنجی

اتصال شیرآلات برنجی به صورت دنده ای بوده و به کمک اتصالات دنده ای در سیستم لوله کشی استفاده می شود.
از اقلامی همچون نوار تفلن، کنف، تفلن مایع و … برای آب بندی و عدم نشتی از محل رزوه های شیرآلات برنجی می توان استفاده کرد.
شیرآلات برنجی در خطوط گالوانیزه مورد استفاده قرار می گیرد و به وسیله سردنده جوشی به خطوط جوشی متصل می شود. برای نصب شیرآلات برنجی اغلب از مهره ماسوره گالوانیزه استفاده می شود و استفاده از مهره ماسوره برای سهولت نصب و راه اندازی و حتی خروج شیرآلات برای تعمیر و نگهداری است.

انواع شیرآلات برنجی

شیرآلات برنجی بر حسب کاربرد و طراحی در انواع مختلفی دسته بندی می شوند :

 • شیر برنجی فلکه کشویی : از شیر فلکه کشویی جهت کنترل جریان استفاده می شود.
 • شیر برنجی سوزنی : از شیر سوزنی برای تنظیم و قطع و وصل جریان استفاده می شود.
 • شیر برنجی یکطرفه : از شیر یکطرفه برای ممانعت از جریان برگشتی استفاده می شود.
 • شیر برنجی صافی : از شیر صافی برای فیلتراسیون سیال خط استفاده می شود.
 • شیر برنجی فشار شکن : از شیر فشارشکن برای جلوگیری از ایجاد فشار زیاد در سیستم استفاده می شود.
 • شیر برنجی شلنگی : از شیر شلنگی برای باز و بسته کردن جریان در محوطه های باز استفاده می شود.
 • شیر برنجی گازی : از شیر گازی برای قطع و وصل جریان گاز استفاده می شود.
 • شیر برنجی پیسوار : از شیر پیسوار جهت کنترل و تنظیم فشار جریان آب سرد و گرم استفاده می شود.
 • شیر برنجی آتش نشانی : از شیر آتشنشانی به منظور برداشت آب در مواقع حریق و آتش سوزی استفاده می شود.
 • شیر برنجی بالانس : از شیر بالانس جهت همسان سازی فشار آب در شبکه لوله کشی استفاده می شود.

قیمت شیرآلات برنجی

علل مختلفی بر قیمت شیرآلات برنجی موثر است مانند:

 • برند شیرآلات
 • تولید داخلی یا خارجی بود شیرآلات
 • رعایت استاندارد

برند شیرآلات گازی برنجی

ازجمله برندهایی که شیرآلات برنجی تولید می کنند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

در صورتی که محصول مورد نیاز شما از شیرآلات برنجی در لیست برند بالا نمی باشد، می توانید با تلفن 6808-5569-021 بخش فروش سایت پایپ کالا تماس بگیرید تا از مشاوره تخصصی تیم فنی فروشگاه لوله و اتصالات پایپ کالا برای تعیین قیمت اقلام و ثبت سفارش از بازار لوله و اتصالات تهران بهره مند شوید.

مشاوره آنلاین

02155696808