نتایج براساس دسته بندی

نتیجه ای یافت نشد.

شیرآلات چدنی و موتورخانه

شیرآلات چدنی و موتورخانه

شیرآلات چدنی و موتورخانه

محصولات شیرآلات چدنی و موتورخانه

 • شیر فلکه کشویی چدنی شیر فلکه کشویی چدنی
 • شیر یکطرفه - شیر خودکار چدنی شیر یکطرفه - شیر خودکار چدنی
 • شیر صافی چدنی شیر صافی چدنی
 • شیر سوپاپی - شیر سوزنی چدنی شیر سوپاپی - شیر سوزنی چدنی
 • شیر فشار شکن چدنی - کنترل ولو شیر فشار شکن چدنی - کنترل ولو
 • شیر تخلیه هوا چدنی شیر تخلیه هوا چدنی
 • قطعه قابل پیاده کردن چدنی قطعه قابل پیاده کردن چدنی
 • شیر پروانه‌ای چدنی شیر پروانه‌ای چدنی

براساس برند:

 • وگ ایران
 • میراب
 • فاراب
 • سام
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% شیر کشویی فلنجدار PN10 زبانه فلزی F4 چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   • 14"
   • 16"
   • 18"
   تا 16% تخفیف ۳۷،۷۰۰،۰۰۰
  • تا 20% شیر کشویی فلنجدار PN16 زبانه فلزی F4 چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   • 14"
   • 16"
   • 18"
   • 20"
   تا 16% تخفیف ۳۹،۰۰۰،۰۰۰
  • تا 20% شیر کشویی فلنجدار PN16 زبانه فلزی محور صعودی OS&Y چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   تا 16% تخفیف ۵۸،۰۰۰،۰۰۰
  • تا 20% شیر کشویی فلنجدار PN16 زبانه لاستیکی F4 چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   تا 16% تخفیف ۱۶،۳۰۰،۰۰۰
  • تا 20% شیر کشویی فلنجدار PN16 زبانه لاستیکی محور صعودی OS&Y چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   تا 16% تخفیف ۵۵،۳۰۰،۰۰۰
  • تا 20% شیر کشویی فلنجدار دفنی PN10 زبانه فلزی چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   تا 16% تخفیف ۵۵،۶۰۰،۰۰۰
  • تا 20% شیر کشویی فلنجدار دفنی PN16 زبانه فلزی چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   تا 16% تخفیف ۵۸،۰۰۰،۰۰۰
  • تا 20% شیر کشویی فلنجدار دفنی PN16 زبانه لاستیکی چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   تا 16% تخفیف ۳۲،۰۰۰،۰۰۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% شیر یکطرفه فلنجدار PN16 دریچه استیل ویفری چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   • 14"
   • 16"
   • 18"
   تا 16% تخفیف ۱۲۰،۰۰۰،۰۰۰
  • تا 20% شیر یکطرفه فلنجدار PN16 دریچه برنجی ویفری چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   • 14"
   • 16"
   • 18"
   تا 16% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% شیر یکطرفه فلنجدار PN16 دریچه چدنی لولایی چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   • 14"
   • 16"
   تا 16% تخفیف ۱۸،۳۰۰،۰۰۰
  • تا 20% شیر یکطرفه فلنجدار PN16 سوپاپی چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   • 14"
   • 16"
   تا 16% تخفیف ۱۹،۳۰۰،۰۰۰
  • تا 20% شیر یکطرفه فلنجدار PN16 فنردار چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   • 14"
   • 16"
   تا 16% تخفیف ۲۳،۹۰۰،۰۰۰
  • تا 20% شیر یکطرفه فلنجدار PN16 وزنه ای چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   • 14"
   • 16"
   تا 16% تخفیف ۲۳،۹۰۰،۰۰۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% شیر صافی دنده ای PN16 Ytype چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   تا 16% تخفیف ۴،۱۰۰،۰۰۰
  • تا 20% شیر صافی فلنجدار PN16 Ytype چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   • 14"
   • 16"
   • 18"
   • 20"
   • 24"
   تا 16% تخفیف استعلام بگیرید
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% شیر سوپاپی فلنجدار 90 درجه PN16 چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   تا 16% تخفیف ۴۰،۰۰۰،۰۰۰
  • تا 20% شیر سوپاپی فلنجدار PN16 چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   • 14"
   • 16"
   تا 16% تخفیف ۲۱،۴۰۰،۰۰۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% شیر فشارشکن فلنجدار PN16 چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   تا 16% تخفیف ۷۴،۶۰۰،۰۰۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% شیر تخلیه هوا فلنجدار PN16 تک روزنه بزرگ چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 2"
   • 3"
   • 4"
   • 6"
   • 8"
   تا 16% تخفیف ۳۲،۵۰۰،۰۰۰
  • تا 20% شیر تخلیه هوا فلنجدار PN16 تک روزنه کوچک چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 2"
   • 3"
   • 4"
   تا 16% تخفیف ۲۳،۴۰۰،۰۰۰
  • تا 20% شیر تخلیه هوا فلنجدار PN16 دو روزنه چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 2"
   • 3"
   • 4"
   • 6"
   • 8"
   تا 16% تخفیف ۳۷،۷۰۰،۰۰۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% قطعه قابل پیاده کردن PN10 چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 40"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   • 14"
   • 16"
   • 18"
   • 20"
   • 24"
   • 28"
   • 32"
   • 36"
   تا 16% تخفیف ۶۲۶،۳۰۰،۰۰۰
  • تا 20% قطعه قابل پیاده کردن PN16 چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 40"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   • 14"
   • 16"
   • 18"
   • 20"
   • 24"
   • 28"
   • 32"
   • 36"
   تا 16% تخفیف ۸۷۶،۰۰۰،۰۰۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% شیر پروانه ای PN16 دریچه استیل ویفری اهرم دار چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   تا 16% تخفیف ۱۰،۴۰۰،۰۰۰
  • تا 20% شیر پروانه ای PN16 دریچه استیل ویفری گیربکسی چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   تا 16% تخفیف ۲۳،۴۰۰،۰۰۰
  • تا 20% شیر پروانه ای PN16 دریچه چدنی ویفری اهرم دار چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   تا 16% تخفیف ۹،۱۰۰،۰۰۰
  • تا 20% شیر پروانه ای PN16 دریچه چدنی ویفری گیربکسی چدنی وگ ایران بی همتا

   سایز (inch):
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   تا 16% تخفیف ۲۱،۴۰۰،۰۰۰
توجه کنید لطفا

شیر آلات چدنی (Cast iron valve) در زمینه ی تاسیسات موتورخانه ، نیروگاه ، کارخانجات، صنعت نفت و گاز ، پتروشیمی، صنایع غذایی، دارویی و ... مورد استفاده قرار می گیرد.

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 6808-5569-021 برای دریافت جدیدترین قیمت شیر فلکه چدنی و صنعتی به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

لیست قیمت شیر فلکه چدنی و شیرآلات موتورخانه

برای مشاهده لیست قیمت برروی آیتم مورد نظر خود کلیک کنید:

مشخصات فنی شیر آلات چدنی 

شیر وسیله ای است برای بازوبست، تنظیم و کنترل کردن جریان مایعات یا گاز ها در لوله کشی که مورد استفاده قرار می گیرد.
که در انواع و جنس های مختلف فلزی، چدنی و برنجی ساخته می شود. شیرآلات چدنی یکی از شیرآلات مهم در صنعت است.

مزایای شیرآلات چدنی

 • شیرآلات و اتصالات چدنی در ساختار خود از آلیاژ های چدن که دارای ۹۵% آهن، کربن و سیلیسیم است ساخته شده است.
 • که باعث شده است در برابر پوسیدگی و مواد خورنده مقاوم باشند.
 • در برابر ضربه و اکسیده شدن نیز مقاوم هستند.
 • میزان سر و صدا در این شیرآلات و اتصالات به کمترین حد ممکن می رسد.
 • قیمت مناسبی دارند و مقرون به صرفه نیز می باشند.

کاربرد شیرآلات چدنی

گسترده کاربرد شیرآلات چدنی در زمینه ی تاسیسات موتورخانه ها، نیروگاه ها، کارخانجات، صنایع نفت، صنایع گاز، پتروشیمی، بخار، صنایع غذایی، دارویی و ... مورد استفاده قرار می گیرد.

انواع شیرآلات چدنی

 • شیر پروانه چدنی
 • شیر فلکه کشویی چدنی
 • شیر یک­طرفه یا خودکار چدنی
 • شیر صافی چدنی
 • شیر فشارشکن چدنی

شیر پروانه چدنی

ساختمان شیرهای پروانه­ ای طوری است که در کنار این شیرها دیسک هایی تعبیه شده ­است.

کاربرد شیر پروانه چدنی

این دیسک­ها برای کنترل مایعات و سیالات کاربرد دارد. از شیرهای پروانه­ ای در صنایع نفت و پتروشیمی و گاز استفاده می ­شود.
کم وزن بودن و محرک آسان داشتن از مزایای این نوع شیرها به شمار می­ آید. شیر ویفری اهرمی و شیر فلنج­ دار از انواع شیرآلات پروانه­ ای چدنی هستند. از معایب شیرهای پروانه ­ای می ­توان به تغییر فشار زیاد در جریان سیالات اشاره کرد.

شیر فلکه کشویی چدنی

کار اصلی شیر فلکه­ های کشویی، قطع و وصل کردن جریان سیالات و مایعات است. این نوع شیرآلات چدنی از سه قسمت بدنه و سرپوش و محور تشکیل شده­ است.
با بررسی مکان محور می ­توان از باز یا بسته بودن شیر فلکه اطلاع پیدا کرد. شیر فلکه­ های کشویی از لحاظ جنس سرپوش به دو نوع شیر فلکه کشویی با سرپوش فلزی و شیر فلکه کشویی با سرپوش پلاستیکی تقسیم می ­شود.

کاربرد شیر فلکه کشویی چدنی

این نوع شیرها را طبق فشار و درجه حرارت سیالات انتخاب می­کنند. شیر فلکه ­های کشویی چدنی اغلب در ساختمان­ها برای قطع و وصل کردن جریان آب استفاده می ­شود.
این نوع جنس از شیر فلکه­ ها برای قطع و وصل کردن جریانات مواد شیمیایی مناسب نیستند.

شیر صافی چدنی

شیر صافی از دیگر اعضای خانواده شیرآلات چدنی است. شیرهای صافی بیشترین استفاده را در بخش صنعت تاسیسات دارند. شیرهای صافی برای جلوگیری از عبور ضایعات و اضافات سیالی در لوله­ ها بکار گرفته می­شود.
این شیر صاف به عنوان یک فیلتر عمل می ­کنند. این عمل باعث از بین رفتن هرگونه ناخالصی در مایعات و سیالات می­ شود. این نوع از شیرآلات چدنی را در جهت عبور سیالات نصب می­کنند.

کاربرد شیر صافی چدنی

شیرهای صافی چدنی در سیستم­های آب و فاضلاب و بخار مصرف عمده­ ای دارند. نوع و سایز شیرهای صافی چدنی را براساس درجه حرارت و فشار سیالات تعیین می­ کنند.
برخی از شیرهای صافی چدنی دارای توری­هایی از جنس استیل هستند.

شیر یک­طرفه یا خودکار چدنی

این شیرها از پرفروش­ترین انواع شیرآلات چدنی هستند. شیرهای خودکار چدنی در بخش تاسیسات ساختمان و موتورخانه­ ها و صنایع پتروشیمی بیشترین کاربرد را دارد.

کاربرد شیر یکطرفه یا خودکار چدنی

اساس کار شیرهای خودکار چدنی کنترل ورود و خروج سیالات بخصوص سیالات شیمیایی بصورت خودکار است. شیرهای یک­طرفه سیالات را در یک جهت مشخص و یک­طرفه عبور می ­دهد ولی بازگشت سیالات در خلاف جهت امکان­پذیر نیست.

شیر فشارشکن چدنی

 یکی دیگر از انواع شیرآلات چدنی، شیرهای فشار شکن چدنی هستند. این نوع شیرآلات چدنی از جمله شیرهایی هستند که کنترل جریان سیالات را برعهده دارند.
 جهت محافظت از سیستم لوله­ کشی و تجهیزات دیگر به هنگام بالا بودن فشار موجود در جریان سیالات استفاده می ­شود.

کاربرد شیر فشارشکن چدنی

کار اصلی شیرهای فشارشکن، کاهش فشار جریان سیالات در قسمت ورودی شیر و ثابت نگه­ داشتن فشار سیالات در قسمت خروجی شیر است. این شیرآلات در انواع مختلف در صنعت و تاسیسات استفاده می­ شود.
از پرکاربردترین آن­ها می توان به شیر فشار شکن مکانیکی چدنی و شیر فشار شکن پایلوت ­دار چدنی اشاره کرد. جنس بدنه و دیسک استفاده شده در این نوع شیرها هردو چدنی هستند. 

برند شیرآلات چدنی

 • لیست قیمت شیرآلات چدنی میراب
 • شیرآلات چدنی وگ ایران بی همتا
 • لیست قیمت شیرآلات چدنی فاراب
 • لیست قیمت شیرآلات چدنی سام
 • لیست قیمت شیرآلات چدنی زتکاما
 • لیست قیمت شیرآلات چدنی اکون

  در صورتی که برند مورد نیاز شما از شیرآلات چدنی در لیست برند بالا نمی باشد، می توانید با تلفن 6808-5569-021 بخش فروش سایت پایپ کالا تماس بگیرید تا از مشاوره تخصصی تیم فنی فروشگاه لوله و اتصالات پایپ کالا برای تعیین قیمت اقلام و ثبت سفارش از بازار لوله و اتصالات تهران بهره مند شوید.
مشاوره آنلاین

02155696808