نتایج براساس دسته بندی

نتیجه ای یافت نشد.

لرزه گیر آکاردئونی

لرزه گیر آکاردئونی

لرزه گیر آکاردئونی

محصولات لرزه گیر آکاردئونی

 • لرزه گیر آکاردئونی دنده ای ارتعاشات لرزه گیر آکاردئونی دنده ای ارتعاشات
 • لرزه گیر آکاردئونی جوشی ارتعاشات لرزه گیر آکاردئونی جوشی ارتعاشات
 • لرزه گیر آکاردئونی فلنجدار ارتعاشات لرزه گیر آکاردئونی فلنجدار ارتعاشات
 • لرزه گیر آکاردئونی سفارشی ارتعاشات لرزه گیر آکاردئونی سفارشی ارتعاشات

براساس برند:

 • ارتعاشات صنعتی
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تخفیف -% لرزه گیر آکاردئونی سردنده تمام استیل دوجداره مهاردار - ارتعاشات صنعتی ایران

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   تخفیف -% ۴۳،۰۴۰،۰۰۰
  • تخفیف -% لرزه گیر آکاردئونی سردنده تمام استیل یکجداره بدون مهار - ارتعاشات صنعتی ایران

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   تخفیف -% ۳۸،۱۷۰،۰۰۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تخفیف -% لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل دوجداره مهاردار - ارتعاشات صنعتی ایران

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   تخفیف -% ۴۱،۱۶۰،۰۰۰
  • تخفیف -% لرزه گیر آکاردئونی جوشی تمام استیل یکجداره بدون مهار - ارتعاشات صنعتی ایران

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   تخفیف -% ۳۶،۲۸۰،۰۰۰
  • تخفیف -% لرزه گیر آکاردئونی جوشی دوجداره بدون مهار - ارتعاشات صنعتی ایران

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   تخفیف -% ۲۴،۴۹۰،۰۰۰
  • تخفیف -% لرزه گیر آکاردئونی جوشی دوجداره مهاردار - ارتعاشات صنعتی ایران

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   تخفیف -% ۲۸،۹۶۰،۰۰۰
  • تخفیف -% لرزه گیر آکاردئونی جوشی یکجداره بدون مهار - ارتعاشات صنعتی ایران

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   تخفیف -% ۲۲،۸۰۰،۰۰۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تخفیف -% لرزه گیر آکاردئونی بدون مهار فلنجدار - فشار کاری 150 PSI - سوراخ کاری فلنج CL150 - ارتعاشات صنعتی ایران

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   تخفیف -% ۳۶،۵۸۰،۰۰۰
  • تخفیف -% لرزه گیر آکاردئونی بدون مهار فلنجدار - فشار کاری PN10 - سوراخ کاری فلنج PN10 - ارتعاشات صنعتی ایران

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   تخفیف -% ۳۴،۷۶۰،۰۰۰
  • تخفیف -% لرزه گیر آکاردئونی بدون مهار فلنجدار - فشار کاری PN16 - سوراخ کاری فلنج PN16 - ارتعاشات صنعتی ایران

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   تخفیف -% ۳۴،۷۶۰،۰۰۰
  • تخفیف -% لرزه گیر آکاردئونی مهاردار فلنجدار - فشار کاری 150 PSI - سوراخ کاری فلنج CL150 - ارتعاشات صنعتی ایران

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   تخفیف -% ۴۰،۱۴۰،۰۰۰
  • تخفیف -% لرزه گیر آکاردئونی مهاردار فلنجدار - فشار کاری PN10 - سوراخ کاری فلنج PN10 - ارتعاشات صنعتی ایران

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   تخفیف -% ۳۸،۹۶۰،۰۰۰
  • تخفیف -% لرزه گیر آکاردئونی مهاردار فلنجدار - فشار کاری PN16 - سوراخ کاری فلنج PN16 - ارتعاشات صنعتی ایران

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   • 1.1/4"
   • 1.1/2"
   • 2"
   • 2.1/2"
   • 3"
   • 4"
   • 5"
   • 6"
   • 8"
   • 10"
   • 12"
   تخفیف -% ۳۸،۹۶۰،۰۰۰

لرزه گیر آکاردئونی چیست ؟

لرزه گیرهای آکاردئونی قطعاتی برای جذب ارتعاش سیستم لوله کشی هستند. ارتعاشی که ممکن است ناشی از کار کردن تجهیزات دواری مانند پمپ، فن و ... باشد و یا ناشی از انقباض و انبساط دمایی خط لوله و یا ناشی از زمین لرزه باشد. لرزه گیرها کاربرد گسترده ای در بخش های مختلف صنعت از جمله تاسیسات آب، پتروشیمی، نفت و گاز دارند. 

لرزه گیرهای آکاردئونی ارتعاشات صنعتی ایران بر اساس نحوه ی اتصال به 3 دسته لرزه گیرهای آکاردئونی فلنجی، لرزه گیرهای آکاردئونی دنده ای و لرزه گیرهای آکاردئونی جوشی تقسیم می شوند و می توان مناسب با کاربرد و سایز مورد نظر از هر کدام در سیستم لوله کشی استفاده کرد.

استانداردهای لرزه گیر آکاردئونی

لرزه گیرهای آکاردئونی عموما مطابق با استانداردهای زیر ساخته می شوند :

 • (E.J.M.A(Expansion Joint Manufacturers Association, Inc
 • ASME VIII, DIV I,APP.26
 • (EN 14917(European Standard For Metal Expansion Joints

انواع اتصال آکاردئونی

انواع لرزه گیر یا اتصال آکاردئونی به سه روش به لوله فلزی متصل می‌ شود که عبارتند از:

اتصال جوشی لرزه گیر آکاردئونی: که در این نوع اتصال به لوله فلزی جوش داده می ‌شود که نوع جوشکاری آن به صورت Butt Weld است. 

اتصال رزوه ‌ای لرزه گیر آکاردئونی: که در این نوع اتصال به صورت دنده ‌ای با اتصال به لوله گالوانیزه و با سردنده مورد استفاده قرار می ‌گیرد. 

اتصال فلنج دار لرزه گیر آکاردئونی: لرزه گیر آکاردئونی فلنج دار پرکاربرد ترین نوع از اتصال آکاردئونی مدل فلنج دار آن است که به واسطه پیچ و مهره به دو فلنج جوشی دیگر متصل می ‌شود. 

انواع لرزه گیر آکاردئونی

لرزه گیرهای آکاردئونی بر اساس جهت جابجایی نیز دسته بندی می شوند:

 • لرزه گیرهای محوری
 • لرزه گیرهای جانبی
 • لرزه گیرهای زاویه ای

مزیت لرزه گیر آکاردئونی

 • لرزه گیرهای آکاردئونی فشار و دماهای بالا را تحمل می کنند و به دلیل انعطاف پذیری می توانند حرکت های محوری، زاویه ای و جانبی را جذب کنند.
 • لرزه گیرهای آکاردئونی هزینه نگهداری کمتری دارند.
 • اتصالات آکاردئونی فضای کمتری را برای نصب اشغال می کنند.

تست و کنترل کیفیت لرزه گیر آکاردئونی

لرزه گیرهای آکاردئونی می توانند بر حسب سفارش تحت آزمون های کنترل کیفی متفاوتی اعم از تست مخرب و غیرمخرب قرار بگیرند که عبارتند از :

 • تست رادیوگرافی
 • تست آلتراسونیک
 • تست فشار پنوماتیک و تست نشتی
 • تست فشار هیدرولیک
 • آنالیز فیزیکی و شیمیایی متریال به کار رفته
 • تست عمر خستگی

محصولات مکمل لرزه گیر آکاردئونی

لرزه گیر آکاردئونی یکی از پرکاربردترین تجهیزات در سیستم‌های لوله‌کشی برای جذب ارتعاشات و تنش‌های ناشی از جریان سیالات و تجهیزات صنعتی است. این محصول در انواع مختلفی مانند لرزه گیر آکاردئونی جوشی، فلنج دار و دنده ای تولید می‌شود و هر کدام مزایا و کاربردهای خاص خود را دارند.

در کنار لرزه گیر آکاردئونی، استفاده از برخی محصولات مکمل می‌تواند به ارتقای کارایی و افزایش طول عمر این تجهیزات کمک کند. در این مقاله، به معرفی برخی از این محصولات مکمل و کاربرد آنها می‌پردازیم.

 1. لوله‌های فلزی

لرزه گیرهای آکاردئونی معمولاً به لوله‌های فلزی متصل می‌شوند. جنس و ضخامت لوله‌ها نقش مهمی در عملکرد لرزه گیر دارد. لوله‌های فلزی باید از مقاومت و استحکام کافی برای تحمل وزن لرزه گیر و ارتعاشات منتقل شده از سیستم لوله‌کشی برخوردار باشند.

 1. اتصالات فلزی

اتصالات فلزی برای اتصال لرزه گیر آکاردئونی به لوله‌ها و سایر تجهیزات مورد استفاده قرار می‌گیرند. اتصالات فلزی باید از جنس مرغوب و باکیفیت باشند تا در برابر فشار و دمای بالا مقاوم باشند.

 1. بست‌های فلزی

بست‌های فلزی برای ثابت نگه داشتن لرزه گیر آکاردئونی در محل خود استفاده می‌شوند. بست‌ها باید از استحکام کافی برای تحمل وزن لرزه گیر و ارتعاشات منتقل شده از سیستم لوله‌کشی برخوردار باشند.

 1. عایق‌های حرارتی

عایق‌های حرارتی برای جلوگیری از اتلاف گرما و افزایش راندمان سیستم لوله‌کشی استفاده می‌شوند. عایق‌های حرارتی باید از جنس مرغوب و باکیفیت باشند تا در برابر رطوبت و دمای بالا مقاوم باشند.

 1. رنگ‌های صنعتی

رنگ‌های صنعتی برای محافظت از لرزه گیر آکاردئونی در برابر خوردگی و زنگ زدگی استفاده می‌شوند. رنگ‌های صنعتی باید از کیفیت و چسبندگی بالایی برخوردار باشند تا در برابر شرایط محیطی مختلف مقاوم باشند.

نکات مهم در انتخاب محصولات مکمل لرزه گیر آکاردئونی

 • جنس و کیفیت: محصولات مکمل لرزه گیر آکاردئونی باید از جنس مرغوب و باکیفیت باشند تا در برابر فشار و دمای بالا مقاوم باشند.
 • مقاومت: محصولات مکمل لرزه گیر آکاردئونی باید از استحکام کافی برای تحمل وزن لرزه گیر و ارتعاشات منتقل شده از سیستم لوله‌کشی برخوردار باشند.
 • سازگاری: محصولات مکمل لرزه گیر آکاردئونی باید با نوع لرزه گیر و سیستم لوله‌کشی سازگار باشند.

مزایای استفاده از محصولات مکمل لرزه گیر آکاردئونی

 • افزایش کارایی لرزه گیر
 • افزایش طول عمر لرزه گیر
 • جلوگیری از اتلاف گرما
 • محافظت از لرزه گیر در برابر خوردگی و زنگ زدگی
 • افزایش ایمنی سیستم لوله‌کشی

استفاده از محصولات مکمل لرزه گیر آکاردئونی می‌تواند به ارتقای کارایی و افزایش طول عمر این تجهیزات کمک کند. هنگام انتخاب محصولات مکمل لرزه گیر آکاردئونی، باید به جنس، کیفیت، مقاومت و سازگاری آنها با نوع لرزه گیر و سیستم لوله‌کشی توجه کرد.

 

برند لرزه گیر آکاردئونی

 • لرزه گیر ارتعاشات صنعتی ایران برای مشاهده

در صورتی که محصول مورد نیاز شما از لرزه گیر آکاردئونی در لیست برند بالا نمی باشد، می توانید با تلفن 6808-5569-021 بخش فروش سایت پایپ کالا تماس بگیرید تا از مشاوره تخصصی تیم فنی فروشگاه لوله و اتصالات پایپ کالا برای تعیین قیمت اقلام و ثبت سفارش از بازار لوله و اتصالات تهران بهره مند شوید.

مشاوره آنلاین

02155696808