نتایج براساس دسته بندی

نتیجه ای یافت نشد.

لوله و اتصالات تک لایه

لوله و اتصالات تک لایه

لوله و اتصالات تک لایه

محصولات لوله و اتصالات تک لایه

 • لوله تک لایه لوله تک لایه
 • بوشن تک لایه بوشن تک لایه
 • زانو تک لایه زانو تک لایه
 • سه راه تک لایه سه راه تک لایه
 • لوله خمدار تک لایه لوله خمدار تک لایه
 • پل بست دار تک لایه پل بست دار تک لایه
 • چهارراه تک لایه چهارراه تک لایه
 • مغزی یکسر فلز تک لایه مغزی یکسر فلز تک لایه
 • مهره ماسوره تک لایه مهره ماسوره تک لایه
 • انواع شیرآلات و متعلقات تک لایه انواع شیرآلات و متعلقات تک لایه
 • انواع بست تک لایه انواع بست تک لایه
 • انواع درپوش تک لایه انواع درپوش تک لایه
 • شابلون تک لایه شابلون تک لایه
 • فلنج و آداپتور تک لایه فلنج و آداپتور تک لایه
 • ابزارآلات لوله و اتصالات تک لایه ابزارآلات لوله و اتصالات تک لایه

براساس برند:

 • آذین
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% لوله تک لایه آذین

   سایز (inch):
   • 20
   • 25
   • 32
   • 40
   • 50
   • 63
   • 75
   • 90
   • 110
   • 125
   تا 25% تخفیف ۲۳۴،۹۰۰
  • تا 20% لوله تک لایه خم دو سر بوشن آذین

   سایز (inch):
   • 20
   • 25
   تا 25% تخفیف ۲۲۵،۳۰۰
  • تا 20% لوله تک لایه فویلدار آذین

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 63
   تا 25% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% لوله سه لایه آذین

   سایز (inch):
   • 20
   • 25
   • 32
   • 40
   • 50
   • 63
   تا 25% تخفیف ۲۷۸،۷۰۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% بوشن تبدیل تک لایه آذین

   سایز (inch):
   • 25*20
   • 32*20
   • 32*25
   • 40*20
   • 40*25
   • 40*32
   • 50*20
   • 50*25
   • 50*32
   • 50*40
   • 63*25
   • 63*32
   • 63*40
   • 63*50
   • 75*40
   • 75*50
   • 75*63
   • 90*50
   • 90*63
   • 90*75
   • 110*63
   • 110*75
   • 110*90
   • 110*125
   تا 25% تخفیف ۲۸،۷۰۰
  • تا 20% بوشن تک لایه آذین

   سایز (inch):
   • 20
   • 25
   • 32
   • 40
   • 50
   • 63
   • 75
   • 90
   • 110
   • 125
   تا 25% تخفیف ۳۲،۴۰۰
  • تا 20% بوشن تک لایه یکسر فلز آذین

   سایز (inch):
   • 20*1/2"
   • 20*3/4"
   • 25*1/2"
   • 25*3/4"
   • 32*1"
   • 40*1.1/4"
   • 50*1.1/2"
   • 63*2"
   • 75*2.1/2"
   • 90*3"
   • 110*4"
   تا 25% تخفیف ۳۵۹،۶۰۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% لوله تک لایه خمدار آذین

   سایز (inch):
   • 20
   • 25
   • 32
   تا 25% تخفیف ۲۱۵،۰۰۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% چهار راه تک لایه آذین

   سایز (inch):
   • 20
   • 25
   تا 25% تخفیف ۷۸،۹۰۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% مغزی تک لایه یکسر فلز آذین

   سایز (inch):
   • 20*1/2"
   • 20*3/4"
   • 25*1/2"
   • 25*3/4"
   • 32*1"
   • 40*1.1/4"
   • 50*1.1/2"
   • 63*2"
   تا 25% تخفیف ۵۷۳،۸۰۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% بالا تنه شیر تک لایه آذین

   سایز (inch):
   • 20
   • 25
   • 32
   تا 25% تخفیف ۶۳۸،۲۰۰
  • تا 20% پایین تنه شیر تک لایه آذین

   سایز (inch):
   • 20
   • 25
   • 32
   تا 25% تخفیف ۴۹۱،۹۰۰
  • تا 20% شیر تک لایه بوشن فلزی آذین

   سایز (inch):
   • 20
   تا 25% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% شیر تک لایه دو سر جوش آذین

   سایز (inch):
   • 25
   تا 25% تخفیف ۲،۲۶۷،۳۰۰
  • تا 20% شیر تک لایه مغزی برنجی یکپارچه آذین

   سایز (inch):
   • 20
   • 25
   • 32
   • 40
   • 50
   • 63
   تا 25% تخفیف ۱،۱۳۶،۶۰۰
  • تا 20% شیر تک لایه کامل آذین

   سایز (inch):
   • 20
   • 25
   • 32
   • 40
   تا 25% تخفیف ۱،۱۳۸،۵۰۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% بست تک لایه آذین

   سایز (inch):
   • 20
   • 25
   • 32
   • 40
   تخفیف -% ۹،۹۰۰
  • تا 20% بست زوج تک لایه آذین

   سایز (inch):
   • 20
   • 25
   تخفیف -% ۱۵،۶۰۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% درپوش تک لایه آذین

   سایز (inch):
   • 20
   • 25
   • 32
   • 40
   • 50
   • 63
   • 75
   • 90
   • 110
   تا 25% تخفیف ۲۶،۳۰۰
  • تا 20% درپوش تک لایه پایه بلند پلاستیکی آبی آذین

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   تا 25% تخفیف ۱۹،۹۰۰
  • تا 20% درپوش تک لایه پایه بلند پلاستیکی آبی جدید آذین

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تا 25% تخفیف ۱۵،۱۰۰
  • تا 20% درپوش تک لایه پایه بلند پلاستیکی قرمز آذین

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   تا 25% تخفیف ۱۹،۹۰۰
  • تا 20% درپوش تک لایه پایه بلند پلاستیکی قرمز جدید آذین

   سایز (inch):
   • 1/2"
   تا 25% تخفیف ۱۵،۱۰۰
  • تا 20% درپوش تک لایه رزوه دار پایه کوتاه آذین

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   • 1"
   تا 25% تخفیف ۱۵،۱۰۰
  • تا 20% درپوش تک لایه رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار آذین

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   تا 25% تخفیف ۲۲،۴۰۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% شابلون تک لایه رادیاتوری آذین

   سایز (inch):
   • 500
   تا 25% تخفیف ۱۳۹،۱۰۰
  • تا 20% شابلون تک لایه کوتاه آذین

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   تا 25% تخفیف ۳۵،۱۰۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% آداپتور فلنج تک لایه آذین

   سایز (inch):
   • 63
   • 75
   • 90
   • 110
   تا 25% تخفیف ۲۰۰،۱۰۰
  • تا 20% فلنج تک لایه آذین

   سایز (inch):
   • 63
   • 75
   • 90
   • 110
   تا 25% تخفیف ۹۰۱،۰۰۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% پل تک لایه آذین

   سایز (inch):
   • 20
   • 25
   تا 25% تخفیف ۷۳،۰۰۰
  • تا 20% درپوش تک لایه رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار آذین

   سایز (inch):
   • 1/2"
   • 3/4"
   تا 25% تخفیف ۲۲،۴۰۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% زانو تبدیل تک لایه 90 درجه آذین

   سایز (inch):
   • 20*25
   تا 25% تخفیف ۶۴،۱۰۰
  • تا 20% زانو تک لایه 45 درجه آذین

   سایز (inch):
   • 20
   • 25
   • 32
   • 40
   • 50
   • 63
   تا 25% تخفیف ۴۳،۲۰۰
  • تا 20% زانو تک لایه 90 درجه آذین

   سایز (inch):
   • 20
   • 25
   • 32
   • 40
   • 50
   • 63
   • 75
   • 90
   • 110
   • 125
   تا 25% تخفیف ۴۴،۶۰۰
  • تا 20% زانو تک لایه بوشن فلزی دیواری آذین

   سایز (inch):
   • 20*1/2"
   • 25*1/2"
   • 25*3/4"
   تا 25% تخفیف ۳۸۴،۵۰۰
  • تا 20% زانو تک لایه چپقی 90 درجه آذین

   سایز (inch):
   • 20
   • 25
   تا 25% تخفیف ۴۹،۵۰۰
  • تا 20% زانو تک لایه زوج رادیاتوری 500 یکسر بوشن فلزی آذین

   سایز (inch):
   • 20*1/2"
   تا 25% تخفیف ۱،۰۴۳،۲۰۰
  • تا 20% زانو تک لایه زوج یکسر بوشن فلزی آذین

   سایز (inch):
   • 20*1/2"
   • 25*1/2"
   تا 25% تخفیف ۸۴۷،۱۰۰
  • تا 20% زانو تک لایه مغزی فلزی دیواری آذین

   سایز (inch):
   • 20*1/2"
   • 20*3/4"
   • 25*3/4"
   تا 25% تخفیف ۵۶۶،۲۰۰
  • تا 20% زانو تک لایه یکسر بوشن فلزی آذین

   سایز (inch):
   • 20*1/2"
   • 20*3/4"
   • 25*1/2"
   • 25*3/4"
   • 32*3/4"
   • 32*1"
   تا 25% تخفیف ۳۷۳،۶۰۰
  • تا 20% زانو تک لایه یکسر مغزی فلزی آذین

   سایز (inch):
   • 20*1/2"
   • 20*3/4"
   • 25*1/2"
   • 25*3/4"
   تا 25% تخفیف ۵۸۸،۸۰۰
  • تا 20% زانو مغزی فلزی بستدار تک لایه یزدبسپار

   سایز (inch):
   • 20*1/2"
   • 20*3/4
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% زانو مغزی فلزی تک لایه یزدبسپار

   سایز (inch):
   • 20*1/2"
   • 20*3/4"
   • 25*3/4"
   • 32*1"
   تخفیف -% استعلام بگیرید
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% سه راه تبدیل تک لایه آذین

   سایز (inch):
   • 25*20*20
   • 25*20*25
   • 25*25*20
   • 32*20*20
   • 32*20*32
   • 32*25*32
   • 40*20*40
   • 40*25*40
   • 40*32*40
   • 50*32*50
   • 63*25*63
   • 63*32*63
   • 63*40*63
   • 63*50*63
   تا 25% تخفیف ۷۱،۷۰۰
  • تا 20% سه راه تبدیل تک لایه بوشن فلزی آذین

   سایز (inch):
   • 20*1/2"
   • 20*3/4"
   • 25*1/2"
   • 25*3/4"
   • 32*1"
   تا 25% تخفیف ۳۷۷،۱۰۰
  • تا 20% سه راه تبدیل تک لایه بوشن فلزی دیواری آذین

   سایز (inch):
   • 20*1/2"
   • 25*1/2"
   • 25*3/4"
   تا 25% تخفیف ۳۷۳،۴۰۰
  • تا 20% سه راه تبدیل تک لایه مغزی فلزی آذین

   سایز (inch):
   • 20*1/2"
   تا 25% تخفیف ۵۶۸،۷۰۰
  • تا 20% سه راه تبدیل تک لایه مغزی فلزی دیواری آذین

   سایز (inch):
   • 20*1/2"
   • 25*3/4"
   تا 25% تخفیف ۵۹۰،۵۰۰
  • تا 20% سه راه تک لایه مساوی آذین

   سایز (inch):
   • 20
   • 25
   • 32
   • 40
   • 50
   • 63
   • 75
   • 90
   • 110
   • 125
   تا 25% تخفیف ۶۱،۹۰۰
  • تا 20% سه راه تک لایه کنج آذین

   سایز (inch):
   • 20
   • 25
   تا 25% تخفیف ۷۳،۱۰۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% مهره ماسوره تک لایه بوشن فلزی آذین

   سایز (inch):
   • 20*1/2"
   • 25*3/4"
   • 32*1"
   • 40*1.1/4"
   • 50*1.1/2"
   • 63*2"
   تا 25% تخفیف ۱،۴۴۸،۷۰۰
  • تا 20% مهره ماسوره تک لایه تلفیقی بوشن فلزی آذین

   سایز (inch):
   • 20*1/2"
   • 25*3/4"
   تا 25% تخفیف ۵۱۰،۲۰۰
  • تا 20% مهره ماسوره تک لایه تلفیقی مغزی فلزی آذین

   سایز (inch):
   • 20*1/2"
   • 25*3/4"
   تا 25% تخفیف ۶۶۱،۷۰۰
  • تا 20% مهره ماسوره تک لایه دو سر جوش آذین

   سایز (inch):
   • 20
   • 25
   • 32
   • 63
   تا 25% تخفیف ۱۷۷،۱۰۰

یکی از بخش‌هایی که در هر ساختمان اهمیت دارد، لوله‌کشی آب است. در صنعت ساختمان‌سازی، به دلیل مشکلاتی مانند شکنندگی، خوردگی، زنگ زدگی و وزن زیاد، به تدریج لوله‌های پلیمری جایگزین لوله‌های فلزی شدند. یکی از انواع پرمصرف این محصولات، لوله و اتصالات تک لایه هستند که به عنوان پلی پروپیلن و یا PP نیز شناخته می‌شوند. در ادامه این مطلب، به بررسی ویژگی‌ها، مزایا و معایب، مشخصات فنی، کاربردها و دیگر موارد مرتبط با لوله و اتصالات پلی پروپیلن یا تک لایه می‌پردازیم.

لوله و اتصالات پلیمری تک لایه چیست؟

لوله و اتصالات تک لایه، با نوعی از پلیمر با نام پلی پروپیلن تولید می‌شود. این محصولات در ظاهر به شکل پلاستیک هستند. برای اتصال این محصولات از دستگاه جوش حرارتی استفاده می‌شود. به دلیل اینکه در ابتدا لوله‌های تک لایه، به رنگ سبز تولید شدند، با نام لوله سبز نیز شناخته می‌شوند. اگرچه در حال حاضر رنگ سفید این لوله‌ها نیز در بازار موجود است. به همین دلیل به آن‌ها لوله سفید آب نیز گفته می‌شود. عمده کاربرد این لوله پلیمری و اتصالات آن، انتقال آب در ساختمان‌ها است.

مشخصات فنی لوله و اتصالات تک لایه

مشخصات فنی لوله و اتصالات تک لایه، شامل مواردی مانند طول، دبی آب، قطر داخلی، ضخامت و قطر خارجی است. از دیگر مشخصات فنی این محصولات می‌توان به مواردی مانند قابلیت تحمل فشار، طول عمر و بازه دمایی قابل تحمل آن اشاره کرد. در ادامه به بررسی ویژگی‌ و مزایای این لوله و اتصالات پلیمری می‌پردازیم.

ویژگی های لوله و اتصالات تک لایه پلیمری

طول عمر این لوله و اتصالات، در صورت استفاده صحیح، به 50 سال می‌رسد. این در حالی است که طول عمر لوله‌های فلزی برای انتقال آب، در حدود 15 تا 20 سال است. لوله و اتصالات تک لایه پلی پروپیلن، در بازه دمایی منفی 21 تا مثبت 95 درجه سانتی‌گراد قابل استفاده هستند. تفاوت مهم دیگر این محصولات با لوله و اتصالات فلزی، در مقاومت در برابر پوسیدگی است.

 

مزایای لوله اتصالات پلیمری تک لایه 

مزایای لوله‌های تک لایه، شامل موارد زیر است:

 • رسوب‌پذیری و بسیار کمی دارند.
 • مقاومت آن‌ها در برابر شکستگی بالاست.
 • در برابر مواد شیمیایی و خوردگی مقاومت بالایی از خود نشان می‌دهند.
 • سبک هستند.
 • ایمنی و ضریب اطمینان آن‌ها زیاد است.
 • طول عمر بالایی دارند.
 • نسبت به لوله و اتصالات فلزی، ارزان‌تر است.
 • هزینه نگهداری کمتری دارند.
 • افت فشار کمتری در سیستم‌های لوله کشی ایجاد می‌کنند.
 • نصب آسانی دارند و به خوبی آب‌بندی می‌شوند.
 • سازگار با محیط زیست هستند.

استانداردهای لوله و اتصالات تک لایه

مجموعه استانداردهایی که برای ساخت و تولید انواع لوله‌ و اتصالات پلی پروپیلن استفاده می‌شود، شامل استانداردهای زیر است:

استاندارد ISO

کامل‌ترین استاندارد در زمینه لوله‌های پلی پروپیلن، متعلق به سازمان بین المللی ISO تدوین شده است. آخرین استانداردی که این سازمان، برای این لوله و اتصالات منتشر کرده است، استاندارد ISO 15874 است.

استاندارد DIN

استاندارد DIN8078 مربوط به شرایط آزمایش لوله‌های پلی پروپیلن و استاندارد DIN8077 مربوط به ابعاد این محصولات تدوین شده است.

استاندارد ملی ایران

استاندارد ملی ایران استاندارد 6314 را در دو بخش 6314-2 مرتبط با ویژگی‌های لوله و اتصالات تک لایه و 6314-3 مرتبط با اندازه و تلورانس این محصولات منتشر کرده است.

استاندار ASTM

 استاندارد ASTMF-2389 آمریکا، الزامات مورد نیاز برای لوله کشی آب سرد و گرم با لوله و اتصالات پلی پروپیلن را ذکر کرده است.

انواع اتصالات لوله تک لایه پلیمری

برای متصل کردن لوله‌های تک لایه پلیمری، از اتصالات تک لایه استفاده می‌شود. انواع این اتصالات پلی پروپیلن شامل موارد زیر است:

 • بوشن تک لایه
 • بوشن تبدیلی تک لایه
 • زانو 90 درجه تک لایه
 • زانو 45 درجه تک لایه
 • سه راهی مساوی تک لایه
 • سه راهی تبدیلی تک لایه
 • لوله خمدار تک لایه
 • پل بست‌دار تک لایه
 • چهارراه تک لایه
 • زانو دیواری بوشن فلزی تک لایه
 • زانو دیواری مغزی فلزی تک لایه
 • بوشن یک سر فلز تک لایه
 • مغزی یک سر فلز تک لایه
 • زانو یکس بوشن فلزی تک لایه
 • زانو یک سر مغزی فلزی تک لایه
 • مهره ماسوره بوشن فلزی تک لایه
 • مهره ماسوره مغزی فلزی تک لایه
 • سه راهی بوشن فلزی تک لایه
 • سه راهی مغزی فلزی تک لایه
 • درپوش تک لایه
 • شابلون تک لایه
 • فلنج و آداپتور تک لایه

موارد مصرف و کاربردهای لوله و اتصالات پلیمری تک لایه

به دلیل ویژگی‌ها و مزایا، موارد مصرف لوله تک لایه و اتصالات آن گسترده است. اگرچه از این محصولات به طور عمده برای خطوط انتقال آب آشامیدنی استفاده می‌شود. از دیگر موارد استفاده لوله و اتصالات پلی پروپیلن، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تاسیسات تهویه مطبوع ساختمان
 • انتقال سیالات اسیدی و بازی
 • انتقال فاضلاب‌های صنعتی
 • سیستم‌‍‌های گرمایی خورشیدی
 • صنایع کشتی‌سازی

محصولات مکمل لوله و اتصالات تک لایه

از محصولات مکمل لوله‌های تک لایه پلیمری، می‌توان به انواع بست، شیرآلات و ابزار آلات مرتبط با لوله‌کشی با این محصولات اشاره کرد.

خرید لوله و اتصالات تک لایه 

سایت پایپ کالا، لیست کاملی از لوله و اتصالات پلیمری تک لایه را شامل می‌شود. بنابراین هنگامی که نیاز به خرید این محصولات پرکاربرد داشته باشید، می‌توانید لیست خرید خود را برای ما ارسال کنید. کارشناسان فروش این مجموعه، در اسرع وقت، پاسخگوی شما خواهند بود. چنانچه اقلام مورد نیاز خود را در فروشگاه لوله و اتصالات پایپ کالا نیافتید می‌توانید با بخش پشتیبانی به شماره 02155696808 تماس حاصل کنید.

لیست قیمت لوله و اتصالات تک لایه

برای آگاهی از قیمت لوله تک لایه و اتصالات و محصولات مکمل آن، پس از ارسال لیست خرید محصولات مورد نیازتان، کارشناسان پایپ کالا، لیست قیمت را برای شما ارسال خواهند کرد. تغییر در قیمت مواد اولیه و سایر هزینه‌های تولید، باعث تغییر قیمت محصولات پلی پروپیلن می‌شود. شما می‌توانید برای آگاهی از آخرین قیمت بازار، به فروشگاه اینترنتی پایپ کالا مراجعه کنید.

برندهای سازنده لوله و اتصالات پلیمری تک لایه

از برندهای معتبر لوله و اتصالات تک لایه می‌توان به برند آذین لوله اشاره کرد. آذین لوله برندهای معتبر در زمینه تولید لوله‌های تک لایه پلیمری و اتصالات آن است. این شرکت، برای تولید محصولات خود، از مواد پلی پروپیلن استاندارد استفاده می‌کند. بنابراین لوله و اتصالات تولیدی این شرکت، برای انتقال آب در دماهای مختلف مناسب هستند. این لوله‌ها مقاومت زیادی در مقابل فشار آب و حرارت آب داغ دارند. همچنین هنگام انتقال آب، هیچ گونه تغییری در کیفیت آن ایجاد نمی‌کنند. 

نکات مهم هنگام خرید لوله و اتصالات پلیمری تک لایه

هنگام خرید لوله تک لایه و اتصالات آن، بهتر است تا نکات زیر را مد نظر قرار دهید:

 1. پیش از اقدام به خرید، از مشخصات فنی پروژه و کاربرد دقیق لوله تک لایه و اتصالات مورد نیاز خود، اطمینان حاصل کنید.
 2. برای اطمینان از کیفیت این لوله و اتصالات پلیمری، محصولات خود را از برندهای معتبر انتخاب کنید.
 3. پیش از نهایی کردن خرید، با کارشناسان پایپ کالا مشورت کنید.

در این مطلب، به معرفی لوله و اتصالات تک لایه پلی پروپیلن پرداختیم. به دلیل مزایای مانند وزن سبک، انعطاف‌پذیری، مقاومت در برابر فشار و واکنش‌ناپذیری به مواد شیمیایی، جایگزین مناسبی برای محصولات فلزی هستند. ضمن آن که این محصولات، با محیط زیست سازگاری دارند. مهم‌ترین کاربرد این محصولات پایپینگ، انتقال آب آشامیدنی در ساختمان‌ها است. شما می‌توانید برای خرید انواع لوله و اتصالات پلیمری تک لایه، از طریق سایت پایپ کالا اقدام کنید.

 

مشاوره آنلاین

02155696808