نتایج براساس دسته بندی

نتیجه ای یافت نشد.

لوله و اتصالات پلیکا

لوله و اتصالات پلیکا

لوله و اتصالات پلیکا

محصولات لوله و اتصالات پلیکا

 • لوله پلیکا پلیمر لوله پلیکا پلیمر
 • زانو پلیکا پلیمر زانو پلیکا پلیمر
 • انواع تبدیل پلیکا پلیمر انواع تبدیل پلیکا پلیمر
 • سه راه پلیکا پلیمر سه راه پلیکا پلیمر
 • درب دریچه بازدید پلیمر پلیکا درب دریچه بازدید پلیمر پلیکا
 • کوپلینگ ترمزدار پلیمر پلیکا کوپلینگ ترمزدار پلیمر پلیکا
 • درپوش پلیکا پلیمر درپوش پلیکا پلیمر
 • بوشن پلیکا پلیمر بوشن پلیکا پلیمر
 • رابط پلیکا پلیمر رابط پلیکا پلیمر
 • سیفون پلیمر پلیکا سیفون پلیمر پلیکا
 • دریچه پلیکا دریچه پلیکا

براساس برند:

 • گلپایگان
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% لوله پلیکا Pn10 آبرسانی ضخامت 1.9 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 40
   تا 10% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% لوله پلیکا Pn10 آبرسانی ضخامت 2.4 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 50
   تا 10% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% لوله پلیکا Pn10 آبرسانی ضخامت 3 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 63
   تا 10% تخفیف ۵،۹۴۷،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا Pn10 آبرسانی ضخامت 4.2 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 110
   تا 10% تخفیف ۱۵،۲۴۶،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا Pn10 آبرسانی ضخامت 4.3 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 90
   تا 10% تخفیف ۱۲،۴۹۷،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا Pn10 آبرسانی ضخامت 4.8 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 125
   تا 10% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% لوله پلیکا Pn10 آبرسانی ضخامت 6.2 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 160
   تا 10% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% لوله پلیکا Pn10 آبرسانی ضخامت 7.7 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 200
   تا 10% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% لوله پلیکا Pn10 آبرسانی ضخامت 9.6 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 250
   تا 10% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% لوله پلیکا Pn12.5 آبرسانی ضخامت 3 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 50
   تا 10% تخفیف ۴،۷۵۹،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا Pn12.5 آبرسانی ضخامت 5.3 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 110
   تا 10% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% لوله پلیکا Pn12.5 آبرسانی ضخامت 7.7 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 160
   تا 10% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% لوله پلیکا Pn16 آبرسانی ضخامت 1.5 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 20
   تا 10% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% لوله پلیکا Pn16 آبرسانی ضخامت 1.9 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 25
   تا 10% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% لوله پلیکا Pn16 آبرسانی ضخامت 2.4 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 32
   تا 10% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% لوله پلیکا Pn16 آبرسانی ضخامت 3 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 40
   تا 10% تخفیف ۳،۶۸۲،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا Pn16 آبرسانی ضخامت 3.7 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 50
   تا 10% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% لوله پلیکا Pn16 آبرسانی ضخامت 4.7 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 63
   تا 10% تخفیف ۹،۳۷۳،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا Pn4 هواکشی ضخامت 3.2 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 160
   تا 10% تخفیف ۱۶،۵۵۴،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا Pn6 آبرسانی ضخامت 6.2 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 250
   تا 10% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% لوله پلیکا Pn6 آبرسانی ضخامت 7.7 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 315
   تا 10% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% لوله پلیکا برقی خم سرد ضخامت 1.5 رزاقی

   سایز (inch):
   • 20
   • 25
   تا 13% تخفیف ۶۸۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا برقی خم سرد ضخامت 1.9 رزاقی

   سایز (inch):
   • 20
   • 25
   تا 13% تخفیف ۸۵۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا خرطومی برقی ضخامت رزاقی

   سایز (inch):
   • 11
   • 13
   تا 13% تخفیف ۷۵۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا فاضلابی ضخامت 3 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 63
   • 90
   تا 10% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% لوله پلیکا فاضلابی ضخامت 3.2 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 110
   • 125
   تا 10% تخفیف ۱۱،۳۲۶،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا فاضلابی ضخامت 4 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 160
   • 200
   تا 10% تخفیف ۲۰،۵۲۱،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا فاضلابی ضخامت 4.9 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 200
   تا 10% تخفیف ۳۱،۴۰۴،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا فاضلابی ضخامت 6.2 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 250
   تا 10% تخفیف ۴۸،۷۴۶،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا فاضلابی ضخامت 7.7 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 315
   تا 10% تخفیف ۷۶،۱۵۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا قوی ضخامت 12.1 رزاقی

   سایز (inch):
   • 315
   تا 13% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% لوله پلیکا قوی ضخامت 3 رزاقی

   سایز (inch):
   • 50
   تا 13% تخفیف ۳،۳۵۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا قوی ضخامت 4.2 رزاقی

   سایز (inch):
   • 110
   تا 13% تخفیف ۱۰،۶۴۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا قوی ضخامت 4.3 رزاقی

   سایز (inch):
   • 90
   تا 13% تخفیف ۷،۲۲۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا قوی ضخامت 4.7 رزاقی

   سایز (inch):
   • 63
   تا 13% تخفیف ۵،۸۴۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا قوی ضخامت 4.8 رزاقی

   سایز (inch):
   • 125
   تا 13% تخفیف ۱۳،۷۶۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا قوی ضخامت 6.2 رزاقی

   سایز (inch):
   • 160
   تا 13% تخفیف ۲۲،۴۶۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا قوی ضخامت 7.7 رزاقی

   سایز (inch):
   • 200
   تا 13% تخفیف ۳۴،۹۵۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا قوی ضخامت 9.6 رزاقی

   سایز (inch):
   • 250
   تا 13% تخفیف ۵۴،۳۰۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا نیمه قوی ضخامت 1.5 رزاقی

   سایز (inch):
   • 20
   تا 13% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% لوله پلیکا نیمه قوی ضخامت 1.9 رزاقی

   سایز (inch):
   • 25
   • 40
   تا 13% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% لوله پلیکا نیمه قوی ضخامت 2.4 رزاقی

   سایز (inch):
   • 32
   • 50
   تا 13% تخفیف ۱،۴۹۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا نیمه قوی ضخامت 3 رزاقی

   سایز (inch):
   • 63
   • 75
   • 90
   تا 13% تخفیف ۴،۰۹۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا نیمه قوی ضخامت 3.2 رزاقی

   سایز (inch):
   • 110
   • 125
   تا 13% تخفیف ۷،۴۴۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا نیمه قوی ضخامت 4 رزاقی

   سایز (inch):
   • 160
   تا 13% تخفیف ۱۴،۱۳۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا نیمه قوی ضخامت 4.9 رزاقی

   سایز (inch):
   • 200
   تا 13% تخفیف ۲۲،۰۹۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا نیمه قوی ضخامت 6.2 رزاقی

   سایز (inch):
   • 250
   تا 13% تخفیف ۳۴،۲۱۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا نیمه قوی ضخامت 7.7 رزاقی

   سایز (inch):
   • 315
   تا 13% تخفیف ۵۴،۳۰۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا نیمه قوی ضخامت 9.8 رزاقی

   سایز (inch):
   • 400
   تا 13% تخفیف ۸۹،۲۴۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا هواکشی ضخامت 1.5 رزاقی

   سایز (inch):
   • 40
   تا 13% تخفیف ۱،۴۲۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا هواکشی ضخامت 1.5 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 63
   تا 10% تخفیف ۲،۹۴۷،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا هواکشی ضخامت 1.6 رزاقی

   سایز (inch):
   • 32
   • 50
   تا 13% تخفیف ۱،۱۲۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا هواکشی ضخامت 1.8 رزاقی

   سایز (inch):
   • 75
   • 90
   تا 13% تخفیف ۲،۶۸۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا هواکشی ضخامت 1.8 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 90
   تا 10% تخفیف ۵،۰۹۸،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا هواکشی ضخامت 2 رزاقی

   سایز (inch):
   • 63
   تا 13% تخفیف ۲،۳۱۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا هواکشی ضخامت 2.2 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 110
   تا 10% تخفیف ۷،۵۹۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا هواکشی ضخامت 2.5 رزاقی

   سایز (inch):
   • 125
   تا 13% تخفیف ۶،۱۰۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا هواکشی ضخامت 2.5 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 125
   تا 10% تخفیف ۹،۷۴۲،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا هواکشی ضخامت 3.2 رزاقی

   سایز (inch):
   • 160
   تا 13% تخفیف ۹،۹۰۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا هواکشی ضخامت 3.9 رزاقی

   سایز (inch):
   • 200
   تا 13% تخفیف ۱۵،۲۵۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا هواکشی ضخامت 4.9 رزاقی

   سایز (inch):
   • 250
   تا 13% تخفیف ۲۳،۲۰۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا هواکشی ضخامت 6.2 رزاقی

   سایز (inch):
   • 315
   تا 13% تخفیف ۳۷،۰۴۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا هواکشی ضخامت 7.9 رزاقی

   سایز (inch):
   • 400
   تا 13% تخفیف ۵۹،۵۰۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا هواکشی ضخامت رزاقی

   سایز (inch):
   • 110
   تا 13% تخفیف ۲،۸۸۰،۰۰۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% تبدیل پلیکا غیر هم مرکز گلپایگان

   سایز (inch):
   • 75*50
   • 90*63
   • 110*50
   • 110*63
   • 110*90
   • 125*90
   • 125*110
   • 160*110
   • 160*125
   • 200*160
   تا 10% تخفیف ۱۲۳،۰۰۰
  • تا 20% تبدیل پلیکا هم مرکز گلپایگان

   سایز (inch):
   • 63*32
   • 63*40
   • 63*50
   • 90*50
   • 90*63
   • 110*50
   • 110*63
   • 110*75
   • 125*110
   • 160*110
   • 160*125
   تا 10% تخفیف استعلام بگیرید
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% سیفون پلیکا پایه دار گلپایگان

   سایز (inch):
   • 63
   • 90
   • 110*110
   • 125*110
   تا 10% تخفیف ۴۰۸،۰۰۰
  • تا 20% سیفون پلیکا کیت فاضلاب شهری پوشفیت گلپایگان

   سایز (inch):
   • 110
   • 125
   • 160
   تا 10% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% سیفون پلیکا کیت فاضلاب شهری چسبی گلپایگان

   سایز (inch):
   • 110
   • 125
   • 160
   تا 10% تخفیف استعلام بگیرید
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% دریچه پلیکا بازدید بینا گلپایگان

   سایز (inch):
   • 110
   • 125
   • 160
   تا 10% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% دریچه پلیکا بازدید منهول گلپایگان

   سایز (inch):
   • 250
   تا 10% تخفیف استعلام بگیرید
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% سوکت پلیکا ترمزدار گلپایگان

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 63
   • 75
   • 90
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تا 10% تخفیف استعلام بگیرید
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% درپوش پلیکا گلپایگان

   سایز (inch):
   • 50
   • 63
   • 75
   • 90
   • 110
   • 125
   • 160
   تا 10% تخفیف استعلام بگیرید
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% رابط پلیکا به تابلو - برقی گلپایگان

   سایز (inch):
   • 20
   • 25
   • 32
   تا 10% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% رابط پلیکا دریچه بازدید گلپایگان

   سایز (inch):
   • 63
   • 90
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تا 10% تخفیف ۲۶۸،۰۰۰
  • تا 20% رابط پلیکا سیفون به کاسه گلپایگان

   سایز (inch):
   • 110
   • 125
   تا 10% تخفیف استعلام بگیرید
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% زانو پلیکا 15 درجه گلپایگان

   سایز (inch):
   • 110
   تا 10% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% زانو پلیکا 30 درجه گلپایگان

   سایز (inch):
   • 110
   تا 10% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% زانو پلیکا 45 درجه گلپایگان

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 63
   • 75
   • 90
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تا 10% تخفیف ۱۲۳،۰۰۰
  • تا 20% زانو پلیکا 87.5 درجه گلپایگان

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 63
   • 75
   • 90
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تا 10% تخفیف ۱۴۲،۰۰۰
  • تا 20% زانو پلیکا 87.5 درجه یکسر خم گلپایگان

   سایز (inch):
   • 63
   • 90
   • 110
   • 125
   • 160
   تا 10% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% سه راه تبدیل پلیکا 87.5 درجه گلپایگان

   سایز (inch):
   • 63*40
   • 63*50
   • 90*50
   • 90*63
   • 110*63
   • 110*75
   • 110*90
   • 125*63
   • 125*75
   • 125*90
   • 125*110
   • 160*110
   • 160*125
   • 200*160
   تا 10% تخفیف استعلام بگیرید
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% سه راه پلیکا 87.5 درجه خم گلپایگان

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 63
   • 90
   • 110
   تا 10% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% سه راه پلیکا 87.5 درجه گلپایگان

   سایز (inch):
   • 63
   • 90
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تا 10% تخفیف ۳۸۹،۰۰۰
  • تا 20% سه راه تبدیل پلیکا 45 درجه گلپایگان

   سایز (inch):
   • 90*50
   • 90*63
   • 90*75
   • 110*63
   • 110*75
   • 110*90
   • 125*90
   • 125*110
   • 160*110
   • 160*125
   • 200*110
   • 200*160
   تا 10% تخفیف ۷۱۵،۰۰۰