نتایج براساس دسته بندی

نتیجه ای یافت نشد.

لوله و اتصالات پلی اتیلن

لوله و اتصالات پلی اتیلن

لوله و اتصالات پلی اتیلن

محصولات لوله و اتصالات پلی اتیلن

 • لوله پلی اتیلن لوله پلی اتیلن
 • اتصال پیچی پلی اتیلن اتصال پیچی پلی اتیلن
 • زانو پلی اتیلن زانو پلی اتیلن
 • تبدیل پلی اتیلن تبدیل پلی اتیلن
 • رابط پلی اتیلن پیچی رابط پلی اتیلن پیچی
 • سه راه پلی اتیلن سه راه پلی اتیلن
 • درپوش پلی اتیلن درپوش پلی اتیلن
 • موفه جوشی پلی اتیلن موفه جوشی پلی اتیلن
 • سیفون پلی اتیلن جوشی سیفون پلی اتیلن جوشی
 • دریچه بازدید پلی اتیلن جوشی دریچه بازدید پلی اتیلن جوشی
 • فلنج پلی اتیلن جوشی فلنج پلی اتیلن جوشی
 • کمربند پلی اتیلن پیچی کمربند پلی اتیلن پیچی
 • مغزی پلی اتیلن پیچی مغزی پلی اتیلن پیچی
 • چهارراه پلی اتیلن جوشی چهارراه پلی اتیلن جوشی
 • اتصال فلنجدار پلی اتیلن پیچی اتصال فلنجدار پلی اتیلن پیچی

براساس برند:

 • پلیران
 • پلی رود
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 25% تخفیف دریپر پیچی رو خط قابل تنظیم Pn10 پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 16
   تا 25% تخفیف ۱۳،۸۸۰
  • تا 25% تخفیف رابط پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 16*16
   • 20*20
   • 25*25
   • 32*32
   • 40*40
   • 50*50
   • 63*63
   • 75*75
   • 90*90
   • 110*110
   • 125*125
   تا 25% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 25% تخفیف رابط تیپ پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 16
   • 22
   تا 25% تخفیف ۱۶،۵۰۰
  • تا 25% تخفیف رابط تیپ پیچی به لوله 16 Pn10 پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 16
   تا 25% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 25% تخفیف واشر پیچی ابتدای لوله 16 Pn10 پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 16
   تا 25% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 25% تخفیف واشر پیچی ابتدایی تیپ Pn10 پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 40
   تا 25% تخفیف استعلام بگیرید
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 25% تخفیف اتصال پیچی فلنجدار Pn10 پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 63*2"
   • 75*2.1/2"
   • 90*3"
   • 90*4"
   • 110*4"
   • 125*5"
   تا 25% تخفیف ۳،۶۲۶،۱۳۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 25% تخفیف کمربند پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 20*1/2"
   • 25*1/2"
   • 25*3/4"
   • 32*1/2"
   • 32*3/4"
   • 40*1/2"
   • 40*3/4"
   • 40*1"
   • 50*1.1/2"
   • 63*1/2"
   • 63*3/4"
   • 63*1"
   • 63*1.1/2"
   • 63*2"
   • 75*1/2"
   • 75*3/4"
   • 75*1"
   • 75*1.1/2"
   • 75*2"
   • 90*1/2"
   • 90*3/4"
   • 90*1"
   • 90*1.1/2"
   • 90*2"
   • 110*1/2"
   • 110*3/4"
   • 110*1"
   • 110*1.1/2"
   • 110*2"
   • 125*1/2"
   • 125*3/4"
   • 125*1"
   • 125*1.1/2"
   • 125*2"
   • 160*1/2"
   • 160*3/4"
   • 160*1"
   • 160*1.1/2"
   • 160*2"
   • 160*3"
   • 200*1/2"
   • 200*3/4"
   • 200*1"
   • 200*1.1/2"
   • 200*2"
   • 200*3"
   • 200*4"
   • 250*1/2"
   • 250*3/4"
   • 250*1"
   • 250*1.1/2"
   • 250*2"
   • 250*3"
   • 250*4"
   تا 25% تخفیف ۱۲۸،۹۴۰
  • تا 25% تخفیف کمربند پیچی چهار پیچ Pn10 پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 50*1/2"
   • 50*3/4"
   • 50*1"
   تا 25% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 25% تخفیف کمربند پیچی دو پیچ Pn10 پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 50*1/2"
   • 50*3/4"
   • 50*1"
   تا 25% تخفیف ۵۱۴،۹۴۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 25% تخفیف مغزی پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 1/2"*1/2"
   • 3/4"*3/4"
   • 1"*1"
   • 1.1/4"*1.1/4"
   • 1.1/2"*1.1/2"
   • 2"*2"
   تا 25% تخفیف ۳۵،۲۰۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 0% تخفیف سیفون جوشی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 63
   • 75
   • 90
   • 110
   تا 0% تخفیف ۲۱۶،۱۲۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 0% تخفیف دریچه جوشی بازدید (6+) پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 63
   • 75
   • 90
   • 110
   • 125
   • 160
   تا 0% تخفیف ۳۶۴،۰۷۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 0% تخفیف چهار راه جوشی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 63
   • 110
   تا 0% تخفیف ۴۵۸،۱۰۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 0% تخفیف فلنج جوشی فشار قوی Pn10 - PE100 پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 63
   • 75
   • 90
   • 110
   • 125
   • 140
   • 160
   • 180
   • 200
   • 225
   • 250
   • 315
   تا 0% تخفیف ۱۶۷،۳۵۰
  • تا 0% تخفیف فلنج جوشی فشار قوی Pn6 - PE100 پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 63
   • 75
   • 90
   • 110
   • 125
   • 140
   • 160
   • 180
   • 200
   • 225
   • 250
   • 315
   تا 0% تخفیف ۱۵۲،۲۲۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 25% تخفیف اتصال پیچی ماده Pn10 پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 20*1/2"
   • 25*3/4"
   • 32*1"
   • 40*1.1/4"
   • 50*1.1/2"
   • 63*2"
   • 75*2"
   • 75*2.1/2"
   • 90*3"
   • 110*4"
   • 125*4"
   • 125*5"
   تا 25% تخفیف ۱۶۱،۴۲۰
  • تا 0% تخفیف اتصال پیچی نر Pn10 پلی اتیلن پلی رود اتصال

   سایز (inch):
   • 20*1/2"
   • 25*1/2"
   • 25*3/4"
   • 25*1"
   • 32*1"
   • 40*1.1/4"
   • 50*1.1/2"
   • 50*2"
   • 63*2"
   • 75*2"
   • 75*2.1/2"
   • 90*2"
   • 90*3"
   • 110*3"
   • 110*4"
   • 125*4"
   • 125*5"
   تا 0% تخفیف ۱۲۶،۰۰۰
  • تا 25% تخفیف اتصال پیچی نر Pn10 پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 20*1/2"
   • 25*3/4"
   • 32*1"
   • 40*1.1/4"
   • 50*1.1/2"
   • 63*2"
   • 75*2"
   • 75*2.1/2"
   • 90*3"
   • 110*4"
   • 125*4"
   • 125*5"
   تا 25% تخفیف ۱۴۷،۵۰۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 0% تخفیف لوله جوشی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 63
   • 75
   • 90
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   • 250
   تا 0% تخفیف ۲۳۵،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف لوله جوشی فشار قوی - کلاف Pn10 - PE100 پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 20
   • 25
   • 32
   • 40
   • 50
   • 63
   • 90
   • 110
   • 125
   تا 0% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 0% تخفیف لوله جوشی فشار قوی - کلاف Pn6 - PE100 پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 63
   • 75
   • 90
   • 110
   • 125
   تا 0% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 0% تخفیف لوله جوشی فشار قوی Pn10 - PE100 پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 20
   • 25
   • 32
   • 40
   • 50
   • 63
   • 75
   • 90
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   • 250
   تا 0% تخفیف ۸۱،۴۸۰
  • تا 0% تخفیف لوله جوشی فشار قوی Pn6 - PE100 پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 63
   • 75
   • 90
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   • 250
   تا 0% تخفیف استعلام بگیرید
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 0% تخفیف زانو 45 درجه جوشی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 63
   • 75
   • 90
   • 110
   • 125
   • 160
   تا 0% تخفیف ۸۷،۹۲۰
  • تا 0% تخفیف زانو 45 درجه جوشی فشار قوی Pn10 - PE100 پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 90
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   • 250
   تا 0% تخفیف ۵۶۶،۰۲۰
  • تا 0% تخفیف زانو 45 درجه جوشی فشار قوی Pn6 - PE100 پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 63
   • 75
   • 90
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   • 250
   تا 0% تخفیف ۸۷،۹۲۰
  • تا 0% تخفیف زانو 90 درجه جوشی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 63
   • 75
   • 90
   • 110
   • 125
   • 160
   تا 0% تخفیف ۶۰،۲۴۰
  • تا 0% تخفیف زانو 90 درجه جوشی فشار قوی Pn10 - PE100 پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 90
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   • 250
   تا 0% تخفیف ۶۰۴،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف زانو 90 درجه جوشی فشار قوی Pn6 - PE100 پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 63
   • 75
   • 90
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   • 250
   تا 0% تخفیف ۶۰،۲۴۰
  • تا 25% تخفیف زانو پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 16*16
   • 20*20
   • 25*25
   • 32*32
   • 40*40
   • 50*50
   • 63*63
   • 75*75
   • 90*90
   • 110*110
   • 125*125
   تا 25% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 25% تخفیف زانو پیچی ماده Pn10 پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 20*1/2"
   • 25*3/4"
   • 32*1"
   • 40*1.1/4"
   • 50*1.1/2"
   • 63*1.1/2"
   • 63*2"
   • 75*2"
   • 75*2.1/2"
   • 90*2.1/2"
   • 90*3"
   • 110*3"
   • 110*4"
   تا 25% تخفیف ۱۸۳،۳۲۰
  • تا 25% تخفیف زانو پیچی نر Pn10 پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 20*1/2"
   • 25*3/4"
   • 32*1"
   • 40*1.1/4"
   • 50*1.1/2"
   • 63*1.1/2"
   • 63*2"
   • 75*2"
   • 75*2.1/2"
   • 90*2.1/2"
   • 90*3"
   • 110*3"
   • 110*4"
   تا 25% تخفیف ۱۶۵،۳۱۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 25% تخفیف تبدیل پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 25*20
   • 32*20
   • 32*25
   • 40*25
   • 40*32
   • 50*32
   • 50*40
   • 63*32
   • 63*40
   • 63*50
   • 75*50
   • 75*63
   • 90*63
   • 90*75
   • 110*63
   • 110*75
   • 110*90
   • 125*110
   تا 25% تخفیف ۲۷۶،۹۲۰
  • تا 0% تخفیف تبدیل جوشی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 63*50
   • 75*50
   • 75*63
   • 90*63
   • 90*75
   • 110*63
   • 110*75
   • 110*90
   • 125*110
   • 160*110
   • 160*125
   تا 0% تخفیف ۱۰۴،۹۶۰
  • تا 0% تخفیف تبدیل جوشی فشار قوی Pn10 - PE100 پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 110*90
   • 125*110
   • 160*110
   • 160*125
   • 200*110
   • 200*160
   • 250*160
   • 250*200
   تا 0% تخفیف ۳۹۰،۲۳۰
  • تا 0% تخفیف تبدیل جوشی فشار قوی Pn6 - PE100 پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 63*50
   • 75*50
   • 75*63
   • 90*63
   • 90*75
   • 110*63
   • 110*75
   • 110*90
   • 125*110
   • 160*110
   • 160*125
   • 200*110
   • 200*160
   تا 0% تخفیف ۱۰۴،۹۶۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 25% تخفیف سه راه پیچی ماده Pn10 پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 20*1/2"*20
   • 25*1/2"*25
   • 25*3/4"*25
   • 32*1/2"*32
   • 32*3/4"*32
   • 32*1"*32
   • 40*1.1/4"*40
   • 50*1.1/2"*50
   • 63*2"*63
   • 75*2"*75
   • 75*2.1/2"*75
   • 90*2"*90
   • 90*2.1/2"*90
   • 90*3"*90
   • 110*3"*110
   • 110*4"*110
   تا 25% تخفیف ۲۸۳،۸۷۰
  • تا 25% تخفیف سه راه پیچی مساوی Pn10 پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 16*16*16
   • 20*20*20
   • 25*25*25
   • 32*32*32
   • 40*40*40
   • 50*50*50
   • 63*63*63
   • 75*75*75
   • 90*90*90
   • 110*110*110
   • 125*125*125
   تا 25% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 25% تخفیف سه راه پیچی نر Pn10 پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 20*1/2"*20
   • 25*1/2"*25
   • 25*3/4"*25
   • 32*1/2"*32
   • 32*3/4"*32
   • 32*1"*32
   • 40*1"*40
   • 40*1.1/4"*40
   • 50*1.1/4"*50
   • 50*1.1/2"*50
   • 63*1"*63
   • 63*1.1/2"*63
   • 63*2"*63
   • 75*1.1/2"*75
   • 75*2"*75
   • 75*2.1/2"*75
   • 90*2"*90
   • 90*2.1/2"*90
   • 90*3"*90
   • 110*3"*110
   • 110*4"*110
   • 125*4"*125
   • 125*5"*125
   تا 25% تخفیف ۲۷۶،۹۲۰
  • تا 25% تخفیف سه راه تبدیل پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 25*20*25
   • 32*20*32
   • 32*25*32
   • 40*25*40
   • 40*32*40
   • 50*32*50
   • 50*40*50
   • 63*32*63
   • 63*40*63
   • 63*50*63
   • 75*50*75
   • 75*63*75
   • 90*63*90
   • 90*75*90
   • 110*63*110
   • 110*75*110
   • 110*90*110
   • 125*90*125
   • 125*110*125
   تا 25% تخفیف ۴۵۰،۸۵۰
  • تا 0% تخفیف سه راه جوشی 45 درجه مساوی - فشار قوی Pn10 - PE100 پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 110
   تا 0% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 0% تخفیف سه راه جوشی 45 درجه مساوی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 63
   • 75
   • 90
   • 110
   • 125
   • 160
   تا 0% تخفیف ۲۳۱،۲۰۰
  • تا 0% تخفیف سه راه جوشی 90 درجه مساوی - فشار قوی Pn10 - PE100 پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 90
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   • 250
   تا 0% تخفیف ۹۰۶،۶۶۰
  • تا 0% تخفیف سه راه جوشی 90 درجه مساوی - فشار قوی Pn6 - PE100 پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 90
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   • 250
   تا 0% تخفیف ۶۷۴،۱۰۰
  • تا 0% تخفیف سه راه جوشی 90 درجه مساوی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 63
   • 75
   • 90
   • 110
   • 125
   • 160
   تا 0% تخفیف ۱۷۶،۳۹۰
  • تا 0% تخفیف سه راه جوشی بازدید 45 درجه Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 63
   تا 0% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 0% تخفیف سه راه جوشی بازدید 90 درجه Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 63
   • 110
   تا 0% تخفیف ۵۴۷،۷۷۰
  • تا 0% تخفیف سه راه جوشی دوطرفه Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 63
   تا 0% تخفیف استعلام بگیرید
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 25% تخفیف درپوش پیچی انتهایی Pn10 پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 16
   • 20
   • 25
   • 32
   • 40
   • 50
   • 63
   • 75
   • 90
   • 110
   • 125
   تا 25% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 0% تخفیف درپوش جوشی تست (6+) پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 63
   • 75
   • 90
   • 110
   • 125
   • 160
   تا 0% تخفیف ۲۲،۰۰۰
  • تا 0% تخفیف درپوش جوشی موقت (6+) پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 63
   • 75
   • 90
   • 110
   تا 0% تخفیف ۴۹،۳۷۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 0% تخفیف موفه جوشی بلند Pn10 - PE80 (6+) پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 200
   • 250
   تا 0% تخفیف ۸،۴۲۰،۶۸۰
  • تا 0% تخفیف موفه جوشی بلند Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 63
   • 75
   • 90
   • 110
   • 125
   • 160
   تا 0% تخفیف ۶۶۰،۸۰۰
  • تا 0% تخفیف موفه جوشی کوتاه Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 63
   • 75
   • 90
   • 110
   • 125
   • 160
   تا 0% تخفیف ۳۵۱،۱۶۰

پیش از ظهور لوله و اتصالات پلی اتیلن، سیستم‌های لوله‌کشی، تنها با استفاده از لوله فلزی و اتصالات آن طراحی و اجرا می‌شدند. اگرچه محصولات فلزی همچنان پرکاربرد هستند، اما در برخی موارد که خطر خوردگی و زنگ‌زدگی وجود دارد، استفاده از آن‌ها مقرون به صرفه نخواهد بود. ضمن آن که در این موارد، عمر و استحکام خطوط لوله‌کشی کاهش می‌یابد. به دلیل وجود این محدودیت‌ها، لوله‌های پلی اتیلن در سال 1950 میلادی، ساخته و به بازار عرضه شدند. به دلیل ویژگی‌های این محصولات، استفاده از آن‌ها به سرعت فراگیر شد. همچنین، تاسیسات لوله کشی پلی اتیلن، مزایایی نسبت به سایر تاسیسات پلیمری از جمله لوله و اتصالات پلیکا دارند. یکی از این مزیت‌ها، مقاومت بسیار بالاتر پلی اتیلن نسبت به پلیکا است. در ادامه این مطلب، به بررسی ویژگی‌های این تجهیزات و دیگر موارد مرتبط با آن‌ها خواهیم پرداخت. 

لوله و اتصالات پلی اتیلن چیست؟

پلی اتیلن یا PE، ماده‌ای است که از پلیمریزاسیون مونومرهای اتیلن، تولید می‌شود. این ماده در گروه مواد گرمانرم قرار دارد و از خاصیت ترموپلاست برخوردار است. بنابراین با ذوب کردن، می‌توان آن را در اشکال مختلف طراحی و تولید کرد. انواع پلی اتیلن، با چگالی‌های مختلف موجود است که کاربردهای متفاوتی دارند. برای تولید لوله و اتصالات پلی اتیلن، عموما از دو ماده PE80 و  PE100 استفاده می‌شود. به دلیل مقاومت این لوله و اتصالات در برابر مواد شیمیایی و آلی، از آن‌ها برای انتقال سیالاتی همچون آب شرب، مایعات سمی و خورنده، پساب و گازهای سمی استفاده می‌شود. از دیگر کاربردهای لوله‌های پلی اتیلن، می‌توان به شبکه‌های گاز رسانی، شبکه آبیاری تحت فشار، سیستم‌های انتقال فاضلاب صنعتی و پوشش کابل‌های مخابراتی و فیبر نوری اشاره کرد.  

مشخصات فنی لوله و اتصالات پلی اتیلن

مشخصات فنی لوله و اتصالات پلی اتیلنی، با توجه به نوع آن‌ها، متفاوت است. روش نصب، نوع اتصال، ابعاد و قطر لوله مورد نیاز، فشار کاری، و مواردی از این دست، تعیین کننده مشخصات فنی نهایی این لوله و اتصالات هستند. همچنین گرید لوله‌های پلی اتیلن نیز متفاوت است. گرید بیشتر محصولات پلی اتیلن موجود در سایت پایپ کالا، PE100 است. ضمن آن که فشار قابل تحمل این لوله و اتصالات Pn6، Pn10و Pn16 است. در ادامه به بررسی ویژگی‌، مزایا و معایب این محصولات می‌پردازیم.

ویژگی های لوله پلی اتیلن

لوله‌های پلی اتیلن، بسته به کیفیت ماده اولیه، میزان تحمل حرارت، استحکام و کاربرد متفاوت دارند. بررسی این ویژگی‌ها، به انتخاب لوله مناسب برای هر پروژه کمک می‌کند. به طور کلی، این لوله‌ها مزایایی دارند که موجب استفاده گسترده آن‌ها در صنعت شده است. در ادامه، به بررسی مزایای لوله‌های پلی اتیلن خواهیم پرداخت.

مزایای لوله پلی اتیلن

مزایای لوله پلی اتیلن، شامل موارد زیر است:

- سبک بودن
- انعطاف‌پذیری بالا برای پیشگیری از شکستگی
- مقاومت در برابر نفوذپذیری مواد شیمیایی
- ایمنی و ضریب اطمینان بالا
- طول عمر بالا، از 50 سال تا 100 سال 
- هزینه کمتر نسبت به لوله فلزی
- هزینه نگهداری کمتر
- افت فشار کمتر در سیستم‌های لوله کشی 
- نصب آسان و آب‌بندی مناسب
- داشتن قابلیت بازیافت
- مقاومت بالا در برابر ضربه
- مقاومت در برابر خوردگی الکترولیتی
- خصوصیات هیدرولیکی مناسب

معایب لوله پلی اتیلن

در کنار مزایای بسیاری که لوله‌های پلی اتیلن دارند، می‌توان معایب زیر را نیز برشمرد:

- در صورت حمل و نقل نامناسب، این لوله‌ها دچار خراش و بریدگی‌های عمیق می‌شوند.
- برخی مواد نفتی مانند بنزین، گازوئیل و نفت و مواد شیمیایی مانند الکل‌ها، هالوژن‌ها و آروماتیکها، بر روی این لوله‌ها اثرات سوء دارند.
- در اثر انتقال آب کلردار با این لوله‌ها، عمر مفید آن‌ها کاهش خواهد یافت.

ویژگی‌های اتصالات پلی اتیلن

ویژگی‌های اتصالات پلی اتیلن، به نوع اتصال و کیفیت ماده اولیه سازنده آن بستگی دارد. به دلیل مزایای بسیار این نوع اتصالات قابلیت اطمینان بالایی در پروژه‌های پایپینگ دارند. در ادامه به بیان مزایا و معایب اتصالات پلی اتیلن می‌پردازیم. 

مزایای اتصالات پلی اتیلن

مزایایی که این اتصالات پلیمری دارند، شامل موارد زیر است:

- این اتصالات تنوع بالایی دارند.
- در برابر ارتعاشات حاصل از زمین لرزه مقاوم هستند.
- به دلیل سبکی، حمل و نقل آسانی دارند.
- نصب آسان این اتصالات، به افزایش سرعت پیاده‌سازی پروژه منجر می‌شود.
- در برابر شکستگی و ترک ناشی از ضربه مقاوم هستند.
- عمر مفید این محصولات بالاتر از انواع اتصالات فلزی است.
- در برابر مواد شیمیایی از جمله اسیدها و بازها مقاوم هستند.
- با محیط زیست سازگاری دارد.

معایب اتصالات پلی اتیلن

برای این اتصالات، می‌توان معایب زیر را بیان کرد:

- مقاومت این اتصالات در برابر مواد نفتی، الکل‌ها، هالوژن‌ها و آروماتیک‌ها کم است.

استانداردهای لوله و اتصالات پلی اتیلن

متداول‌ترین استانداردهای بین المللی که برای ساخت و تولید انواع لوله‌ پلی اتیلن استفاده می‌شود، ISO  ،DIN ، ISIRI و EN است. استانداردهای ملی این لوله و اتصالات، INSO14427-2 برای تولید لوله‌های پلی اتیلن، INSO14427-3 برای تولید اتصالات پلی اتیلن و IGS-M-PL-014-1 برای تولید لوله‌های گاز رسانی هستند.

انواع لوله پلی اتیلن

لوله‌های پلی اتیلن، بر اساس مواد سازنده و کاربرد، انواع مختلفی دارند. این لوله‌ها انواع زیر را دارند:

لوله پلی اتیلن تک جداره

نام دیگر این لوله، لوله پلی اتیلن فشار قوی است. زیرا از آن برای انتقال سیالات تحت فشار استفاده می‌شود. عمده کاربرد این لوله‌ها در پروژه‌های آبرسانی، گازرسانی، فاضلاب، کشاورزی، سیستم‌های آتش‌نشانی و انتقال آب شرب است. استانداردهای مورد استفاده در این نوع لوله ISIRI1331، DIN8074 و DIN16963 هستند.
یکی از انواع لوله پلی اتیلن تک جداره، لوله‌های آبیاری هستند که با استاندارد متفاوت ISO2004:9262 تولید می‌شوند. لوله‌های آبیاری با چگالی بالا، برای آبیاری تحت فشاراستفاده می‌شوند و از سایز 16 تا 2000 موجود هستند. از لوله‌های آبیاری با چگلی پایین نیز، در شبکه آبیاری قطره‌ای استفاده می‌شود. این لوله‌ها قطری بین 16 تا 32 میلی‌متر دارند.

لوله کاروگیت

یکی از انواع لوله‌های پلی اتیلن دوجداره است. سطح داخلی این لوله‌ها صاف و سطح بیرونی آن‌ها موج‌دار است. لوله کاروگیت استفاده بیشتری در مجاری زیرزمینی دارد. از این لوله، برای انتقال فاضلاب با خاصیت اسیدی و بازی استفاده می‌شود و قطر آن‌ها از 800 تا 1000 میلی‌متر است.

لوله اسپیرال

نوع دیگری از لوله‌های پلی اتیلن دوجدار، لوله‌های اسپیرال هستند. فرآیند تولید این لوله‌ها با لوله‌های کاروگیت متفاوت است. به طوری که مقاومت لوله اسپیرال از لوله کاروگیت بیشتر و وزن آن سبک‌تر است. از این لوله‌ها، معمولا برای جمع‌آوری آب‌های سطحی استفاده می‌شود.

لوله PEX

لوله پلی اتیلن شبکه‌ای یا PEX، اصلاح شده لوله پلی اتیلن معمولی است، به طوری که مقاومت بسیار بالایی در برابر حرارت دارد. از این رو از آن در سیستم‌های آتش‌نشانی استفاده می‌شود. قطر لوله‌های PEXبه طور معمول بین 1.4 تا 3 اینچ است.

لوله PE-RT

این لوله، زیر مجموعه لوله PEX است و مقاومت حرارتی بالاتری نسبت به آن دارد. همچنین مقاومت آن در برابر ترک‌خوردگی نیز بالاتر است. بنابراین برای انتقال سرما و گرما در ساختمان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

انواع لوله و اتصالات پلی اتیلن از نظر نوع اتصال

برای متصل کردن لوله‌های پلی اتیلن و اتصالات آن، دو روش وجود دارد. به دلیل وجود این دو شیوه، انواع این محصولات از نظر نوع اتصال به شرح زیر است:

لوله و اتصالات پلی اتیلن پیچی

این محصولات به شکل رزوه‌ای هستند؛ بنابراین نیازی به جوش ندارند و از طریق مادگی‌ لوله به آن متصل می‌شوند. لوله و اتصالات پلی اتیلن پیچی، عموما در صنعت کشاورزی و آبیاری استفاده می‌شوند. به خاطر نحوه اتصال، استفاده از این نوع اتصالات در سایزهای بزرگ امکان‌پذیر نیست. از مزایای این اتصالات می‌توان به سرعت در نصب و اجرا، قابلیت استفاده چند باره از آن، تعویض و تعمیر آسان و مقاومت بالا در برابر مواد شیمیایی، زنگ‌زدگی، خوردگی و شکستگی، اشاره کرد. ضمن آن که جداره داخلی و خارجی این نوع اتصالات صاف و صیقلی است. بنابراین افت فشار ناشی از اصطکاک سطح داخلی در آن‌ها اتفاق نمی‌افتد. ضمن آن که رسوب گیری آن بسیار کم است. اجزای اتصالات پلی اتیلن پیچی، شامل موارد زیر است:

- بدنه
- سرپیچ
- اسپیلت رینگ
- بوشینگ
- اورینگ

انواع مختلفی از این اتصالات رزوه‌ای پلی اتیلن در بازار موجود است. از جمله انواع اتصالات پیچی از جنس پلی اتیلن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- زانو مساوی
- زانو نر و ماده
- سه راه تبدیل
- سه راه نر و ماده
- کمربند
- سه راه مساوی
- مغزی
- اتصال فلنج دار پلی اتیلن
- اتصال نر
- درپوش انتهایی
- رابط تبدیلی 
- رابط پلی اتیلن پیچی 

لوله و اتصالات پلی اتیلن جوشی

یکی از مهم‌ترین و متداول‌ترین اتصالات مورد استفاده در صنایع، اتصالات پلی اتیلن جوشی هستند. این نوع لوله و اتصالات در اندازه‌های مختلف تولید و عرضه می‌شوند و به صورت لب به لب به لوله جوش می‌شوند. کیفیت استفاده از این اتصالات، به مواردی همچون کارایی مناسب دستگاه جوش و استفاده از تجهیزات مناسب وابسته است. از آن جایی که شرایطی مانند دما و فشار در طول خط لوله در حال تغییر مداوم است، اتصالات پلی اتیلن جوشی باید مقاوم باشند تا پایداری مناسبی داشته باشند. انواع مختلف این اتصالات جوشی شامل موارد زیر است:

- زانو 
- تبدیل
- سیفون
- موفه بلند
- موفه کوتاه
- سه راهی مساوی
- سه راهی بازدید
- دریچه بازدید
- چهارراه
- سه راهی دو طرف
- درپوش موقت
- درپوش تست
- فلنج

خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن

سایت پایپ کالا، شامل لیست کاملی از انواع لوله و اتصالات پلیمری از جمله محصولات پلی اتیلن است. بنابراین هنگامی که در پروژه خود نیاز به خرید این لوله و اتصالات داشته باشید، می‌توانید لیست خرید خود را بر روی سایت بارگزاری کنید تا در اسرع وقت، پیش فاکتور برای شما ارسال شود. چنانچه اقلام مورد نیاز خود را در سایت پایپ کالا پیدا نکردید، می‌توانید با پشتیبانی پایپ کالا به شماره 02155696808 تماس حاصل کنید.

محصولات مکمل لوله و اتصالات پلی اتیلن

لوله و اتصالات پلی اتیلن به عنوان جایگزینی مناسب برای لوله‌های فلزی در حال تبدیل شدن به انتخابی محبوب در صنایع مختلف هستند. این لوله‌ها مزایای متعددی از جمله مقاومت بالا در برابر خوردگی، انعطاف‌پذیری، وزن سبک و نصب آسان دارند. با این حال، برای استفاده کامل از مزایای این لوله‌ها، استفاده از محصولات مکمل مناسب ضروری است.

 1. نوار عایق: نوار عایق برای جلوگیری از نفوذ آب و هوا به داخل لوله و اتصالات پلی اتیلن استفاده می‌شود. این نوارها از جنس پلیمرهای مختلفی مانند PVC، EPDM و PIB ساخته می‌شوند و به رنگ‌های مختلفی مانند مشکی، سفید و آبی در بازار موجود هستند.
 2. چسب: چسب برای اتصال لوله و اتصالات پلی اتیلن به یکدیگر و همچنین به سطوح دیگر مانند فلز و بتن استفاده می‌شود. چسب‌های پلی اتیلن در انواع مختلفی مانند چسب‌های حلال‌دار، چسب‌های دو جزئی و چسب‌های اپوکسی تولید می‌شوند.
 3. بست: بست برای ثابت کردن لوله و اتصالات پلی اتیلن به دیوار یا سقف استفاده می‌شود. بست‌های مختلفی مانند بست‌های فلزی، بست‌های پلاستیکی و بست‌های کمربندی برای این منظور وجود دارند.
 4. زانو: زانو برای تغییر مسیر لوله در سیستم‌های لوله کشی استفاده می‌شود. زانوهای پلی اتیلن در زوایای مختلفی مانند 45 درجه، 90 درجه و 135 درجه تولید می‌شوند.
 5. سه راهی: سه راهی برای انشعاب گرفتن از لوله اصلی در سیستم‌های لوله کشی استفاده می‌شود. سه راهی‌های پلی اتیلن در سایزها و مدل‌های مختلفی تولید می‌شوند.
 6. تبدیل: تبدیل برای اتصال لوله‌های با سایزهای مختلف به یکدیگر استفاده می‌شود. تبدیل‌های پلی اتیلن در سایزها و مدل‌های مختلفی تولید می‌شوند.
 7. شیر: شیر برای کنترل جریان سیال در سیستم‌های لوله کشی استفاده می‌شود. شیرهای مختلفی مانند شیرهای توپی، شیرهای پروانه‌ای و شیرهای کشویی برای این منظور وجود دارند.

مزایای استفاده از محصولات مکمل لوله و اتصالات پلی اتیلن

 • افزایش طول عمر لوله و اتصالات
 • جلوگیری از نشتی و هدر رفتن سیال
 • افزایش استحکام و مقاومت سیستم لوله کشی
 • نصب آسان و سریع
 • قیمت مناسب

نکاتی در انتخاب محصولات مکمل لوله و اتصالات پلی اتیلن

 • نوع سیال عبوری از لوله
 • فشار و دمای سیال
 • سایز لوله
 • نوع اتصال مورد استفاده
 • شرایط محیطی

با انتخاب و استفاده از محصولات مکمل مناسب، می‌توان از مزایای کامل لوله و اتصالات پلی اتیلن بهره‌مند شد و از بروز مشکلات احتمالی در سیستم لوله کشی جلوگیری کرد.

لیست قیمت لوله و اتصالات پلی اتیلن

برای اطلاع از قیمت لوله پلی اتیلن و اتصالات آن، لیست محصولات مورد نیاز خود را از طریق سایت پایپ کالا ارسال کنید. کارشناسان ما، لیست قیمت را در زمان کوتاهی برای شما می‌فرستند. همچنین به دلیل تغییر در قیمت مواد سازنده و سایر هزینه‌های مرتبط مانند حمل و نقل، قیمت محصولات پلی اتیلن در بازار متغیر است. برای دریافت لیست قیمت به روز این محصولات، می‌توانید با کارشناسان ما در تماس باشید.

برندهای سازنده لوله و اتصالات پلی اتیلن

از برندهای معتبر لوله پلی اتیلن جوشی می‌توان به پلیران اشاره کرد. از دیگر تولید کنندگان اتصالات لوله پلی اتیلن نیز می‌توان به پلیران و پلی رود اتصال و تکاب اتصال اشاره کرد. محصولات این برندها در سایت پایپ کالا موجود هستند. چنانچه برند دیگری مد نظر شماست، با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید.

نکات مهم هنگام خرید لوله و اتصالات پلی اتیلن

هنگام خرید لوله پلی اتیلن و اتصالات آن، بهتر است تا نکات زیر را مد نظر قرار دهید:

- پیش از اقدام به خرید، نسبت به مشخصات دقیق لوله پلی اتیلن و اتصالات مورد نیاز آن، اطمینان حاصل کنید.
- از آن جایی که برخی از محصولات پلی اتیلن از مواد درجه 2 و با استفاده از ضایعات تولید می‌شوند، از کیفیت مواد سازنده آن‌ها مطمئن شوید.
- محصولات پلی اتیلنی مورد نیاز خود را از برندهای معتبر خریداری کنید.
- به دلیل تنوع اتصالات پلی اتیلن، پیش از نهایی کردن خرید، درباره مشخصات اتصالاتی که نیاز دارید، از کارشناسان پایپ کالا مشاوره بگیرید.

در این مطلب، به معرفی لوله و اتصالات پلی اتیلن پرداختیم. به دلیل مزایای بسیاری از جمله وزن سبک، انعطاف‌پذیری، مقاومت در برابر فشار و واکنش به مواد شیمیایی، رسوب‌گیری بسیار کم و هزینه مناسب، کاربرد این محصولات بسیار گسترده است. از این تاسیسات بیشتر برای انتقال آب شرب، پروژه‌های آب و فاضلاب، سیستم‌های آتشنشانی، سیستم‌های آبیاری فشرده و قطره‌ای و صنعت ساختمانی استفاده می‌شود. 

مشاوره آنلاین

02155696808