نتایج براساس دسته بندی

نتیجه ای یافت نشد.

لوله و اتصالات پوش فیت

لوله و اتصالات پوش فیت

لوله و اتصالات پوش فیت

محصولات لوله و اتصالات پوش فیت

 • لوله پوش فیت لوله پوش فیت
 • زانو پوش فیت زانو پوش فیت
 • سه راه پوش فیت سه راه پوش فیت
 • بوشن پوش فیت بوشن پوش فیت
 • دریچه بازدید پوش فیت دریچه بازدید پوش فیت
 • تبدیل پوش فیت تبدیل پوش فیت
 • چهارراه 67 درجه پوش فیت چهارراه 67 درجه پوش فیت
 • رابط پوش فیت رابط پوش فیت
 • درپوش تست پوش فیت درپوش تست پوش فیت
 • سیفون پوش فیت سیفون پوش فیت
 • عصایی پشت بام پوش فیت عصایی پشت بام پوش فیت
 • کفشور پوش فیت کفشور پوش فیت
 • ابزارآلات پوش فیت ابزارآلات پوش فیت

براساس برند:

 • پلیران
 • نیوفلکس
 • وحید
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% دریچه بازدید پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تا 25% تخفیف ۳۷۹،۹۰۰
  • تا 20% دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 110*125
   • 125
   تخفیف -% ۴۴۶،۹۳۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% تبدیل پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 50*40
   • 75*50
   • 110*50
   • 110*75
   • 125*110
   • 160*125
   • 200*160
   تا 25% تخفیف ۳۲۴،۲۵۰
  • تا 20% تبدیل پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 75*50
   • 110*50
   • 110*75
   • 125*110
   • 160*125
   • 200*160
   تخفیف -% ۹۵۶،۰۵۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% چهار راه 67 درجه مساوی پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 110
   تا 25% تخفیف ۳،۲۳۶،۳۳۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% رابط پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   تا 25% تخفیف ۳۵۷،۱۹۰
  • تا 20% رابط پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   تخفیف -% ۵۸۹،۰۳۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% درپوش تست پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تا 25% تخفیف ۸۳،۴۸۰
  • تا 20% درپوش تست پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تخفیف -% ۱۲۹،۲۹۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% عصایی پشت بام پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   تا 25% تخفیف ۷۶۶،۸۹۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% کفشور افقی سیفون دار آب کاری کروم پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   تا 25% تخفیف ۱،۹۷۲،۲۴۰
  • تا 20% کفشور افقی سیفون دار کرمم یا طوسی پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   تا 25% تخفیف ۱،۲۴۷،۵۹۰
  • تا 20% کفشور عمودی سیفون دار آب کاری کروم پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   تا 25% تخفیف ۱،۹۷۲،۲۴۰
  • تا 20% کفشور عمودی سیفون دار کرمم یا طوسی پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   تا 25% تخفیف ۱،۱۵۴،۷۲۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% آچار تسمه ای پوش فیت پلیران

   سایز (inch):
   • 0
   تا 13% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% بوگیر پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   تا 13% تخفیف ۲۷۱،۳۴۰
  • تا 20% علمک پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 50*75
   • 110*125
   تا 25% تخفیف ۷۹۸،۷۲۰
  • تا 20% لوله بر پوش فیت پلیران

   سایز (inch):
   • 0
   تا 13% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% لوله بر چند منظوره پوش فیت پلیران

   سایز (inch):
   • 40*125
   • 40*160
   تا 13% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% کونیک کن پوش فیت پلیران

   سایز (inch):
   • 0
   تا 13% تخفیف استعلام بگیرید
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% زانو 15 درجه پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 110
   تا 25% تخفیف ۱،۱۱۸،۴۸۰
  • تا 20% زانو 30 درجه پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   تا 25% تخفیف ۳۴۷،۸۵۰
  • تا 20% زانو 30 درجه پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 110
   تخفیف -% ۲،۲۵۰،۱۴۰
  • تا 20% زانو 45 درجه بست خور پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 110
   تا 25% تخفیف ۲،۴۳۴،۱۸۰
  • تا 20% زانو 45 درجه بست خور پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 110
   تخفیف -% ۳،۵۴۹،۶۵۰
  • تا 20% زانو 45 درجه پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   تا 25% تخفیف ۳۰۰،۳۰۰
  • تا 20% زانو 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 90
   • 110
   • 125
   • 160
   تخفیف -% ۶۳۳،۰۲۰
  • تا 20% زانو 45 درجه دست ساز پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 200
   تا 25% تخفیف ۱۱،۱۶۰،۰۰۰
  • تا 20% زانو 45 درجه دست ساز پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 200
   تخفیف -% ۲۵،۵۸۱،۰۴۰
  • تا 20% زانو 67 درجه پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 110
   تا 25% تخفیف ۴۰۷،۳۱۰
  • تا 20% زانو 87 درجه بست خور پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   تخفیف -% ۷۴۱،۳۰۰
  • تا 20% زانو 87 درجه بلند پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   تا 25% تخفیف ۴۷۶،۹۸۰
  • تا 20% زانو 87 درجه بلند پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 110
   تخفیف -% ۸۴۶،۴۶۰
  • تا 20% زانو 87 درجه کوتاه پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   تا 25% تخفیف ۳۲۱،۱۳۰
  • تا 20% زانو 87 درجه کوتاه پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   تخفیف -% ۶۲۵،۹۰۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% سه راه 45 درجه مساوی پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تا 25% تخفیف ۵۷۶،۶۰۰
  • تا 20% سه راه 45 درجه مساوی پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تخفیف -% ۱،۰۴۳،۳۱۰
  • تا 20% سه راه 87 درجه مساوی پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   تا 25% تخفیف ۵۹۹،۴۰۰
  • تا 20% سه راه 87 درجه مساوی پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 110
   تخفیف -% ۱،۳۱۲،۶۹۰
  • تا 20% سه راه 90 درجه بازدید پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 75
   • 90
   • 110
   • 125
   • 200
   تا 25% تخفیف ۱،۱۶۰،۱۴۰
  • تا 20% سه راه 90 درجه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   تخفیف -% ۲،۰۱۸،۹۶۰
  • تا 20% سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 75*50
   • 110*50
   • 110*75
   • 125*110
   • 160*110
   • 200*160
   تا 25% تخفیف ۹۴۷،۷۶۰
  • تا 20% سه راه تبدیل 45 درجه پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 75*50
   • 110*50
   • 110*75
   • 125*110
   • 160*110
   • 200*160
   تخفیف -% ۱،۶۵۹،۳۰۰
  • تا 20% سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 75*50
   • 110*50
   تا 25% تخفیف ۸۷۸،۷۵۰
  • تا 20% سه راه تبدیل 87 درجه پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 75*50
   • 110*50
   تخفیف -% ۱،۵۳۷،۵۵۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% لوله دوسر سوکت طول 100 پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تا 25% تخفیف ۹،۱۱۸،۰۳۰
  • تا 20% لوله دوسر سوکت طول 100 پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تا 25% تخفیف ۲،۱۵۳،۵۵۰
  • تا 20% لوله دوسر سوکت طول 200 پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تا 25% تخفیف ۱،۴۷۴،۹۵۰
  • تا 20% لوله دوسر سوکت طول 200 پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تا 25% تخفیف ۳،۸۱۰،۶۴۰
  • تا 20% لوله دوسر سوکت طول 300 پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تا 25% تخفیف ۲،۰۹۰،۵۳۰
  • تا 20% لوله دوسر سوکت طول 300 پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تا 25% تخفیف ۵،۵۰۵،۲۲۰
  • تا 20% لوله دوسر سوکت طول 50 پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تا 25% تخفیف ۵۵۳،۷۸۰
  • تا 20% لوله دوسر سوکت طول 50 پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تا 25% تخفیف ۱،۵۶۸،۶۱۰
  • تا 20% لوله یکسر سوکت طول 100 پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تا 25% تخفیف ۷۶۳،۷۵۰
  • تا 20% لوله یکسر سوکت طول 100 پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تا 25% تخفیف ۱،۹۰۸،۷۳۰
  • تا 20% لوله یکسر سوکت طول 200 پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تا 25% تخفیف ۱،۳۳۹،۹۲۰
  • تا 20% لوله یکسر سوکت طول 200 پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تا 25% تخفیف ۳،۵۹۳،۱۹۰
  • تا 20% لوله یکسر سوکت طول 30 پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   تا 25% تخفیف ۴۴۰،۷۰۰
  • تا 20% لوله یکسر سوکت طول 30 پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   تا 25% تخفیف ۹۱۳،۲۰۰
  • تا 20% لوله یکسر سوکت طول 300 پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تا 25% تخفیف ۱،۹۲۷،۶۴۰
  • تا 20% لوله یکسر سوکت طول 300 پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تا 25% تخفیف ۵،۱۸۲،۷۳۰
  • تا 20% لوله یکسر سوکت طول 50 پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 40
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تا 25% تخفیف ۴۸۴،۸۴۰
  • تا 20% لوله یکسر سوکت طول 50 پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110
   • 125
   • 160
   • 200
   تا 25% تخفیف ۱،۲۲۷،۰۹۰
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% سیفون با دریچه بازدید پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 75
   • 110*125
   تا 25% تخفیف ۴،۲۷۷،۴۶۰
  • تا 20% سیفون با دریچه بازدید پوش فیت سایلنت پلیران

   سایز (inch):
   • 75
   • 125*110
   تخفیف -% ۶،۳۳۱،۸۱۰
  • تا 20% سیفون بازدید فاضلاب شهری پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 110
   • 125
   • 160
   تا 25% تخفیف ۶،۵۲۷،۲۵۰
  • تا 20% سیفون سوکت دار پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 50
   • 75
   • 110*125
   تا 25% تخفیف ۱،۵۶۲،۹۳۰
  • تا 20% سیفون یک تکه بلند پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 50*75
   • 75*75
   • 110*110
   • 110*125
   تا 25% تخفیف ۱،۵۰۵،۴۱۰
  • تا 20% سیفون یک تکه کوتاه پوش فیت پروتکت پلیران

   سایز (inch):
   • 50*75
   • 75*75
   • 110*125
   تا 25% تخفیف ۱،۱۰۴،۴۲۰

سیستم لوله‌کشی فاضلاب، اهمیت بسیاری در صنعت ساختمان‌سازی دارد. انواع مختلفی از لوله و اتصالات هستند که برای این سیستم وجود دارند. لوله و اتصالات پوش فیت، یکی از بهترین انتخاب‌ها برای انتقال فاضلاب در ساختمان‌هاست. این محصولات، به آسانی نصب می‌شوند و سرعت اجرای پروژه را بالا می‌برند. در ادامه این مطلب، به بررسی ویژگی‌ها، مزایا و معایب، مشخصات فنی، کاربردها و دیگر موارد مرتبط با لوله و اتصالات پلیمری پوش فیت می‌پردازیم.

لوله و اتصالات پوش فیت چیست؟

لوله و اتصالات پوش فیت، در دو سر خود دارای سوکت هستند که به وسیله آن به لوله بعدی وصل می‌شوند. این کار به راحتی و تنها با فشار دادن محل اتصال انجام می‌شود. محل اتصال این لوله‌ها، نیازی به چسب، شعله و سایر موارد ندارد و به دلیل وجود واشر، به راحتی آب‌بندی می‌شود. این محصولات از پلی پروپیلن که نوعی پلیمر است ساخته می‌شوند. به همین دلیل مقاومت خوبی در برابر آسیب دارند و به راحتی نمی‌شکنند. این لوله و اتصالات، حتی در هنگام زلزله نیز مقاومت بهتری از سایر انواع محصولات دارند.  

مشخصات فنی لوله و اتصالات پوش فیت

لوله‌های پوش فیت به دو شکل یک سر سوکت و دو سر سوکت در بازار موجود هستند. نوع یک سر سوکت این لوله‌ها در قطرهای 40، 50، 63، 75، 90، 110، 125 و 160 میلی‌متر و طول‌های 15، 30، 50، 100، 200 و 300 سانتی‌متر در بازار موجود هستند. لوله‌های پوش فیت دو سر سوکت نیز در قطرهای مشابه و طول 50، 100، 200 و 300 سانتی‌متر عرضه می‌شوند. این محصولات در رنگ‌های طوسی، مشکی، نارنجی و سفید موجود هستند. در ادامه به بررسی ویژگی‌ و مزایای محصولات پوش فیت می‌پردازیم.

ویژگی های لوله و اتصالات پوش فیت

ویژگی مهم این لوله و اتصالات، استفاده از پلی پروپیلن برای ساخت آن‌هاست که موجب افزایش استحکام آن‌ها می‌شود. ضمن آن که این محصولات، مقاومت بالایی در برابر مواد شیمیایی مانند اسید و باز دارند. به همین دلیل برای انتقال فاضلاب و استفاده در آزمایشگاه‌ها مناسب هستند. در ادامه به بررسی مزایا و معایب لوله و اتصالات پوش فیت می‌پردازیم.

مزایای لوله پوش فیت

مزایای لوله‌های پوش فیت، شامل موارد زیر است:

 • این لوله‌ها، قابلیت انطباق با دیگر انواع لوله و اتصالات فاضلاب مانند لوله پلیکا و لوه آلیاژی را دارند.
 • مقاومت بسیار بالایی در برابر حرارت دارند و حتی در مقابل آتش‌سوزی نیز مقاوم هستند.
 • به دلیل مقاومت در برابر انبساط و انقباض، نیاز به موفه ندارد.
 • محل اتصال این لوله‌ها بدون نشتی است و به خوبی آب‌بندی می‌شود.
 • در برابر مواد شیمیایی مقاوم هستند.
 • مقاومت بالایی در برابر شکنندگی دارند.
 • وزن کمی دارند و بار اضافه‌ای به ساختمان تحمیل نمی‌کنند.
 • نصب آن‌ها آسان است و در صورت نیاز به تعمیر به سادگی قابل جدا کردن و جایگزینی هستند.

معایب لوله پوش فیت

معایب لوله‌های پوش فیت شامل موارد زیر است:

 • در مدت طولانی به عملکرد مناسب آن‌ها اعتمادی نیست.
 • برای استفاده در زیر خاک مقاومت کافی ندارند.
 • در سیفون‌ها قابل استفاده نیستند.
 • در صورت تابش مستقیم نور آفتاب، مقاومت خود را از دست می‌دهند.

استانداردهای لوله و اتصالات پوش فیت

مجموعه استانداردهایی که برای ساخت و تولید انواع لوله‌ و اتصالات پوش فیت استفاده می‌شود، شامل استانداردهای زیر است:

 • EN 1329-1
 • ISO 9119-1
 • ISO 7671
 • خصوصیات ابعادی و مشخصات فنی بر اساس استانداردهای DIN 19560-10 و EN 1451-1
 • حلقه‌های آب‌بندی مورد استفاده بر اساس استانداردهای DIN 4060 و DIN 681
 • مقاومت شیمیایی بر اساس استانداردهای DIN 16934 و DIN 7671
 • اصول طراحی و اجرای سیستم‌های فاضلابی بر اساس استاندارد DIN 1968

انواع لوله پوش فیت

این لوله‌ پلیمری دارای دو نوع زیر است:

لوله پوش فیت بی‌صدا

برای ساخت این لوله، از ترکیب پلیمر با نوعی پودر استفاده می‌شود تا ساختار مقاومی پیدا کند. این ساختار همچنین به شکل یک عایق عمل می‌کند و مانع این می‌شوند که صدای عبور سیال به بیرون درز پیدا کند. در لوله‌های پوش فیت صدا از 6 تا 17 دسی بل کاهش پیدا می‌کند. به همین دلیل برای استفاده در ساختمان‌ها مناسب است. به دلیل اینکه این لوله‌ها از یک لایه کامپاند و دو لایه زیر آن ساخته شده است، به آن لوله سه لایه نیز گفته می‌شود.

لوله پوش فیت معمولی

خصوصیات فنی این لوله‌ها با لوله‌های بی‌صدا یکی است. با این تفاوت که عایق صدا نیستند و کاربرد کمتری دارند.

انواع اتصالات پوش فیت

انواع این اتصالات لوله پوش فیت شامل موارد زیر است:

 • بوشن پوش فیت
 • دریچه بازدید پوش فیت
 • زانو 87 درجه پوش فیت
 • زانو 67 درجه پوش فیت
 • سه راهی 90 درجه مساوی پوش فیت
 • سه راهی 45 درجه مساوی پوش فیت
 • سه راهی 45 درجه تبدیلی پوش فیت
 • تبدیل پوش فیت
 • چهارراه 67 درجه پوش فیت
 • زانو 30 درجه پوش فیت
 • زانو 15 درجه پوش فیت
 • رابط پوش فیت
 • درپوش تست پوش فیت
 • سیفون یک تکه و رایزر پوش فیت
 • سیفون بازدید پوش فیت
 • سیفون سوکت دار پوش فیت
 • عصایی پشت بام پوش فیت
 • سیفون با دریچه بازدی پوش فیت
 • کفشور پوش فیت

موارد مصرف و کاربردهای لوله و اتصالات پوش فیت

از کاربردهای لوله و اتصالات پوش فیت، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 •  سیستم‌های فاضلاب
 • لوله‌کشی ساختمان
 • آزمایشگاه‌ها

محصولات مکمل لوله و اتصالات پوش فیت

از محصولات مکمل لوله‌های پوش فیت، می‌توان به ابزار آلات مرتبط با لوله‌ پوش فیت اشاره کرد. همچنین به دلیل انطباق این محصولات با سایر محصولات لوله‌کشی می‌توان از انواع دیگر لوله و اتصالات پلیمری و آلیاژی در ترکیب با آن‌ها استفاده کرد.

خرید لوله و اتصالات پوش فیت

فروشگاه اینترنتی پایپ کالا، لیست کاملی از لوله و اتصالات پلیمری پوش فیت را شامل می‌شود. بنابراین هنگامی که نیاز به خرید این محصولات برای لوله‌کشی سیستم فاضلاب داشتید، می‌توانید لیست خرید خود را برای ما ارسال کنید. کارشناسان فروش این مجموعه، در اسرع وقت، پاسخگوی شما هستند. چنانچه اقلام مورد نیاز خود را در فروشگاه اینترنتی لوله و اتصالات پایپ کالا نیافتید می‌توانید با بخش پشتیبانی به شماره 02155696808 تماس حاصل کنید.

لیست قیمت لوله و اتصالات پوش فیت

برای آگاهی از قیمت لوله پوش فیت و اتصالات آن، پس از ارسال لیست خرید، کارشناسان پایپ کالا، لیست قیمت را برای شما ارسال خواهند کرد. تغییر در قیمت مواد اولیه و سایر هزینه‌های تولید، باعث تغییر قیمت محصولات پوش فیت نیز می‌شود. شما می‌توانید برای آگاهی از آخرین قیمت بازار، به سایت پایپ کالا مراجعه کنید.

برندهای سازنده لوله و اتصالات پوش فیت

از برندهای معتبر لوله و اتصالات پوش فیت می‌توان به برندهای پلیران، نیوفلکس، وحید و سوپردرین اشاره کرد. محصولات این برندها دارای استانداردهای لازم هستند و کیفیت بالایی دارند. چنانچه سایر برندهای تولید کننده لوله‌های پوش فیت مورد نیاز شماست، با واحد فروش پایپ کالا در تماس باشید.

نکات مهم هنگام خرید لوله و اتصالات پوش فیت

هنگام خرید لوله پوش فیت و اتصالات آن، تا نکات و پارامترهای زیر را مد نظر قرار دهید:

 1. پیش از اقدام به خرید، از مشخصات فنی لوله‌کشی فاضلاب ساختمان، اطمینان حاصل کنید. ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی لوله‌ها بر اساس این مشخصات فنی تعیین می‌شوند.
 2. برای اطمینان از کیفیت این لوله و اتصالات، محصولات خود را از برندهای معتبری مانند پلیران و نیوفلکس انتخاب کنید.
 3. پیش از نهایی کردن خرید، با کارشناسان پایپ کالا مشورت کنید.

در این مطلب، به معرفی لوله و اتصالات پوش فیت پرداختیم. به دلیل مزایای مانند وزن سبک، مقاومت در برابر حرارت و آتش‌سوزی و عدم واکنش به مواد شیمیایی، این محصولات برای انتقال فاضلاب در ساختمان‌ها کاربرد دارند. در مقایسه با لوله پلیکا که برای اتصال نیاز به چسب و حرارت دارد، لوله پوش فیت نصب ساده‌تری دارد. اگرچه قیمت این لوله‌ها از لوله پلیکا بیشتر است. شما می‌توانید برای خرید انواع لوله و اتصالات پلیمری پوش فیت، از طریق سایت پایپ کالا اقدام کنید.

مشاوره آنلاین

02155696808