نتایج براساس دسته بندی

نتیجه ای یافت نشد.

لوله پلیکا پلیمر

لوله پلیکا پلیمر

لوله پلیکا پلیمر

محصولات لوله پلیکا پلیمر

براساس برند:

 • گلپایگان
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% لوله پلیکا Pn10 آبرسانی ضخامت 1.9 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 40
   تا 10% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% لوله پلیکا Pn10 آبرسانی ضخامت 2.4 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 50
   تا 10% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% لوله پلیکا Pn10 آبرسانی ضخامت 3 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 63
   تا 10% تخفیف ۵،۹۴۷،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا Pn10 آبرسانی ضخامت 4.2 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 110
   تا 10% تخفیف ۱۵،۲۴۶،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا Pn10 آبرسانی ضخامت 4.3 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 90
   تا 10% تخفیف ۱۲،۴۹۷،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا Pn10 آبرسانی ضخامت 4.8 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 125
   تا 10% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% لوله پلیکا Pn10 آبرسانی ضخامت 6.2 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 160
   تا 10% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% لوله پلیکا Pn10 آبرسانی ضخامت 7.7 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 200
   تا 10% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% لوله پلیکا Pn10 آبرسانی ضخامت 9.6 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 250
   تا 10% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% لوله پلیکا Pn12.5 آبرسانی ضخامت 3 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 50
   تا 10% تخفیف ۴،۷۵۹،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا Pn12.5 آبرسانی ضخامت 5.3 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 110
   تا 10% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% لوله پلیکا Pn12.5 آبرسانی ضخامت 7.7 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 160
   تا 10% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% لوله پلیکا Pn16 آبرسانی ضخامت 1.5 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 20
   تا 10% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% لوله پلیکا Pn16 آبرسانی ضخامت 1.9 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 25
   تا 10% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% لوله پلیکا Pn16 آبرسانی ضخامت 2.4 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 32
   تا 10% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% لوله پلیکا Pn16 آبرسانی ضخامت 3 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 40
   تا 10% تخفیف ۳،۶۸۲،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا Pn16 آبرسانی ضخامت 3.7 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 50
   تا 10% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% لوله پلیکا Pn16 آبرسانی ضخامت 4.7 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 63
   تا 10% تخفیف ۹،۳۷۳،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا Pn4 هواکشی ضخامت 3.2 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 160
   تا 10% تخفیف ۱۶،۵۵۴،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا Pn6 آبرسانی ضخامت 6.2 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 250
   تا 10% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% لوله پلیکا Pn6 آبرسانی ضخامت 7.7 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 315
   تا 10% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% لوله پلیکا برقی خم سرد ضخامت 1.5 رزاقی

   سایز (inch):
   • 20
   • 25
   تا 13% تخفیف ۶۸۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا برقی خم سرد ضخامت 1.9 رزاقی

   سایز (inch):
   • 20
   • 25
   تا 13% تخفیف ۸۵۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا خرطومی برقی ضخامت رزاقی

   سایز (inch):
   • 11
   • 13
   تا 13% تخفیف ۷۵۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا فاضلابی ضخامت 3 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 63
   • 90
   تا 10% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% لوله پلیکا فاضلابی ضخامت 3.2 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 110
   • 125
   تا 10% تخفیف ۱۱،۳۲۶،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا فاضلابی ضخامت 4 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 160
   • 200
   تا 10% تخفیف ۲۰،۵۲۱،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا فاضلابی ضخامت 4.9 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 200
   تا 10% تخفیف ۳۱،۴۰۴،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا فاضلابی ضخامت 6.2 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 250
   تا 10% تخفیف ۴۸،۷۴۶،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا فاضلابی ضخامت 7.7 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 315
   تا 10% تخفیف ۷۶،۱۵۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا قوی ضخامت 12.1 رزاقی

   سایز (inch):
   • 315
   تا 13% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% لوله پلیکا قوی ضخامت 3 رزاقی

   سایز (inch):
   • 50
   تا 13% تخفیف ۳،۳۵۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا قوی ضخامت 4.2 رزاقی

   سایز (inch):
   • 110
   تا 13% تخفیف ۱۰،۶۴۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا قوی ضخامت 4.3 رزاقی

   سایز (inch):
   • 90
   تا 13% تخفیف ۷،۲۲۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا قوی ضخامت 4.7 رزاقی

   سایز (inch):
   • 63
   تا 13% تخفیف ۵،۸۴۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا قوی ضخامت 4.8 رزاقی

   سایز (inch):
   • 125
   تا 13% تخفیف ۱۳،۷۶۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا قوی ضخامت 6.2 رزاقی

   سایز (inch):
   • 160
   تا 13% تخفیف ۲۲،۴۶۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا قوی ضخامت 7.7 رزاقی

   سایز (inch):
   • 200
   تا 13% تخفیف ۳۴،۹۵۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا قوی ضخامت 9.6 رزاقی

   سایز (inch):
   • 250
   تا 13% تخفیف ۵۴،۳۰۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا نیمه قوی ضخامت 1.5 رزاقی

   سایز (inch):
   • 20
   تا 13% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% لوله پلیکا نیمه قوی ضخامت 1.9 رزاقی

   سایز (inch):
   • 25
   • 40
   تا 13% تخفیف استعلام بگیرید
  • تا 20% لوله پلیکا نیمه قوی ضخامت 2.4 رزاقی

   سایز (inch):
   • 32
   • 50
   تا 13% تخفیف ۱،۴۹۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا نیمه قوی ضخامت 3 رزاقی

   سایز (inch):
   • 63
   • 75
   • 90
   تا 13% تخفیف ۴،۰۹۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا نیمه قوی ضخامت 3.2 رزاقی

   سایز (inch):
   • 110
   • 125
   تا 13% تخفیف ۷،۴۴۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا نیمه قوی ضخامت 4 رزاقی

   سایز (inch):
   • 160
   تا 13% تخفیف ۱۴،۱۳۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا نیمه قوی ضخامت 4.9 رزاقی

   سایز (inch):
   • 200
   تا 13% تخفیف ۲۲،۰۹۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا نیمه قوی ضخامت 6.2 رزاقی

   سایز (inch):
   • 250
   تا 13% تخفیف ۳۴،۲۱۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا نیمه قوی ضخامت 7.7 رزاقی

   سایز (inch):
   • 315
   تا 13% تخفیف ۵۴،۳۰۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا نیمه قوی ضخامت 9.8 رزاقی

   سایز (inch):
   • 400
   تا 13% تخفیف ۸۹،۲۴۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا هواکشی ضخامت 1.5 رزاقی

   سایز (inch):
   • 40
   تا 13% تخفیف ۱،۴۲۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا هواکشی ضخامت 1.5 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 63
   تا 10% تخفیف ۲،۹۴۷،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا هواکشی ضخامت 1.6 رزاقی

   سایز (inch):
   • 32
   • 50
   تا 13% تخفیف ۱،۱۲۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا هواکشی ضخامت 1.8 رزاقی

   سایز (inch):
   • 75
   • 90
   تا 13% تخفیف ۲،۶۸۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا هواکشی ضخامت 1.8 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 90
   تا 10% تخفیف ۵،۰۹۸،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا هواکشی ضخامت 2 رزاقی

   سایز (inch):
   • 63
   تا 13% تخفیف ۲،۳۱۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا هواکشی ضخامت 2.2 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 110
   تا 10% تخفیف ۷،۵۹۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا هواکشی ضخامت 2.5 رزاقی

   سایز (inch):
   • 125
   تا 13% تخفیف ۶،۱۰۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا هواکشی ضخامت 2.5 گلپایگان

   سایز (inch):
   • 125
   تا 10% تخفیف ۹،۷۴۲،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا هواکشی ضخامت 3.2 رزاقی

   سایز (inch):
   • 160
   تا 13% تخفیف ۹،۹۰۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا هواکشی ضخامت 3.9 رزاقی

   سایز (inch):
   • 200
   تا 13% تخفیف ۱۵،۲۵۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا هواکشی ضخامت 4.9 رزاقی

   سایز (inch):
   • 250
   تا 13% تخفیف ۲۳،۲۰۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا هواکشی ضخامت 6.2 رزاقی

   سایز (inch):
   • 315
   تا 13% تخفیف ۳۷،۰۴۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا هواکشی ضخامت 7.9 رزاقی

   سایز (inch):
   • 400
   تا 13% تخفیف ۵۹،۵۰۰،۰۰۰
  • تا 20% لوله پلیکا هواکشی ضخامت رزاقی

   سایز (inch):
   • 110
   تا 13% تخفیف ۲،۸۸۰،۰۰۰
لطفا توجه کنید

لیست قیمت لوله پلیکا پلیمر

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت لوله پلیکا پلیمر به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

در صورتی که اقلام مورد نیاز شما در این لیست نمی باشد، می توانید با تلفن 02155696808 بخش فروش سایت پایپ کالا تماس بگیرید تا قیمت اقلام به شما اعلام شود.

پایپ کالا - اولین و بزرگترین فروشگاه لوله و اتصالات در ایران

مشاوره آنلاین

02155696808