نتایج براساس دسته بندی

نتیجه ای یافت نشد.

پیچ و مهره و واشر گالوانیزه

پیچ و مهره و واشر گالوانیزه

پیچ و مهره و واشر گالوانیزه

محصولات پیچ و مهره و واشر گالوانیزه

براساس برند:

 • ساخت ایران
 • قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده است.

  • تا 20% پیچ آهنی گالوانیزه سرد قطر M10 ایرانی

   سایز (inch):
   • M10*10mm
   • M10*15mm
   • M10*20mm
   • M10*25mm
   • M10*30mm
   • M10*40mm
   • M10*50mm
   • M10*60mm
   • M10*70mm
   • M10*80mm
   • M10*100mm
   • M10*120mm
   • M10*150mm
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% پیچ آهنی گالوانیزه سرد قطر M12 ایرانی

   سایز (inch):
   • M12*20mm
   • M12*25mm
   • M12*30mm
   • M12*40mm
   • M12*50mm
   • M12*60mm
   • M12*70mm
   • M12*80mm
   • M12*100mm
   • M12*120mm
   • M12*150mm
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% پیچ آهنی گالوانیزه سرد قطر M14 ایرانی

   سایز (inch):
   • M14*30mm
   • M14*40mm
   • M14*50mm
   • M14*60mm
   • M14*70mm
   • M14*80mm
   • M14*100mm
   • M14*120mm
   • M14*150mm
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% پیچ آهنی گالوانیزه سرد قطر M16 ایرانی

   سایز (inch):
   • M16*30mm
   • M16*40mm
   • M16*50mm
   • M16*60mm
   • M16*70mm
   • M16*80mm
   • M16*100mm
   • M16*120mm
   • M16*150mm
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% پیچ آهنی گالوانیزه سرد قطر M18 ایرانی

   سایز (inch):
   • M18*50mm
   • M18*60mm
   • M18*70mm
   • M18*80mm
   • M18*100mm
   • M18*120mm
   • M18*150mm
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% پیچ آهنی گالوانیزه سرد قطر M20 ایرانی

   سایز (inch):
   • M20*50mm
   • M20*60mm
   • M20*70mm
   • M20*80mm
   • M20*100mm
   • M20*120mm
   • M20*150mm
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% پیچ آهنی گالوانیزه سرد قطر M22 ایرانی

   سایز (inch):
   • M22*70mm
   • M22*80mm
   • M22*100mm
   • M22*120mm
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% پیچ آهنی گالوانیزه سرد قطر M24 ایرانی

   سایز (inch):
   • M24*70mm
   • M24*80mm
   • M24*100mm
   • M24*120mm
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% پیچ آهنی گالوانیزه سرد قطر M6 ایرانی

   سایز (inch):
   • M6*10mm
   • M6*15mm
   • M6*20mm
   • M6*25mm
   • M6*30mm
   • M6*35mm
   • M6*40mm
   • M6*50mm
   • M6*60mm
   • M6*70mm
   • M6*80mm
   • M6*100mm
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% پیچ آهنی گالوانیزه سرد قطر M8 ایرانی

   سایز (inch):
   • M8*10mm
   • M8*15mm
   • M8*20mm
   • M8*25mm
   • M8*30mm
   • M8*35mm
   • M8*40mm
   • M8*50mm
   • M8*60mm
   • M8*70mm
   • M8*80mm
   • M8*100mm
   • M8*120mm
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% پیچ فولادی(خشکه) گالوانیزه سرد قطر M10 ایرانی

   سایز (inch):
   • M10*10mm
   • M10*15mm
   • M10*20mm
   • M10*25mm
   • M10*30mm
   • M10*40mm
   • M10*50mm
   • M10*60mm
   • M10*70mm
   • M10*80mm
   • M10*100mm
   • M10*120mm
   • M10*150mm
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% پیچ فولادی(خشکه) گالوانیزه سرد قطر M12 ایرانی

   سایز (inch):
   • M12*20mm
   • M12*25mm
   • M12*30mm
   • M12*40mm
   • M12*50mm
   • M12*60mm
   • M12*70mm
   • M12*80mm
   • M12*100mm
   • M12*120mm
   • M12*150mm
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% پیچ فولادی(خشکه) گالوانیزه سرد قطر M14 ایرانی

   سایز (inch):
   • M14*30mm
   • M14*40mm
   • M14*50mm
   • M14*60mm
   • M14*70mm
   • M14*80mm
   • M14*100mm
   • M14*120mm
   • M14*150mm
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% پیچ فولادی(خشکه) گالوانیزه سرد قطر M16 ایرانی

   سایز (inch):
   • M16*30mm
   • M16*40mm
   • M16*50mm
   • M16*60mm
   • M16*70mm
   • M16*80mm
   • M16*100mm
   • M16*120mm
   • M16*150mm
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% پیچ فولادی(خشکه) گالوانیزه سرد قطر M18 ایرانی

   سایز (inch):
   • M18*50mm
   • M18*60mm
   • M18*70mm
   • M18*80mm
   • M18*100mm
   • M18*120mm
   • M18*150mm
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% پیچ فولادی(خشکه) گالوانیزه سرد قطر M20 ایرانی

   سایز (inch):
   • M20*50mm
   • M20*60mm
   • M20*70mm
   • M20*80mm
   • M20*100mm
   • M20*120mm
   • M20*150mm
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% پیچ فولادی(خشکه) گالوانیزه سرد قطر M22 ایرانی

   سایز (inch):
   • M22*70mm
   • M22*80mm
   • M22*100mm
   • M22*120mm
   • M22*150mm
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% پیچ فولادی(خشکه) گالوانیزه سرد قطر M24 ایرانی

   سایز (inch):
   • M24*70mm
   • M24*80mm
   • M24*100mm
   • M24*120mm
   • M24*150mm
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% پیچ فولادی(خشکه) گالوانیزه سرد قطر M25 ایرانی

   سایز (inch):
   • M25*70mm
   • M25*80mm
   • M25*100mm
   • M25*120mm
   • M25*150mm
   • M25*160mm
   • M25*180mm
   • M25*200mm
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% پیچ فولادی(خشکه) گالوانیزه سرد قطر M27 ایرانی

   سایز (inch):
   • M27*70mm
   • M27*80mm
   • M27*100mm
   • M27*120mm
   • M27*150mm
   • M27*160mm
   • M27*180mm
   • M27*200mm
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% پیچ فولادی(خشکه) گالوانیزه سرد قطر M30 ایرانی

   سایز (inch):
   • M30*70mm
   • M30*80mm
   • M30*100mm
   • M30*120mm
   • M30*150mm
   • M30*160mm
   • M30*180mm
   • M30*200mm
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% پیچ فولادی(خشکه) گالوانیزه سرد قطر M6 ایرانی

   سایز (inch):
   • M6*10mm
   • M6*15mm
   • M6*20mm
   • M6*25mm
   • M6*30mm
   • M6*35mm
   • M6*40mm
   • M6*50mm
   • M6*60mm
   • M6*70mm
   • M6*80mm
   • M6*100mm
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% پیچ فولادی(خشکه) گالوانیزه سرد قطر M8 ایرانی

   سایز (inch):
   • M8*10mm
   • M8*15mm
   • M8*20mm
   • M8*25mm
   • M8*30mm
   • M8*35mm
   • M8*40mm
   • M8*50mm
   • M8*60mm
   • M8*70mm
   • M8*80mm
   • M8*100mm
   • M8*120mm
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% پیچ متری (راد) آهنی گالوانیزه سرد طول شاخه 1 متر ایرانی

   سایز (inch):
   • M6
   • M8
   • M10
   • M12
   • M14
   • M16
   • M18
   • M20
   • M22
   • M24
   • M25
   • M27
   • M30
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% پیچ متری (راد) آهنی گالوانیزه سرد طول شاخه 2 متر ایرانی

   سایز (inch):
   • M6
   • M8
   • M10
   • M12
   • M14
   • M16
   • M18
   • M20
   • M22
   • M24
   • M25
   • M27
   • M30
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% پیچ متری (راد) آهنی گالوانیزه سرد طول شاخه 3 متر ایرانی

   سایز (inch):
   • M6
   • M8
   • M10
   • M12
   • M14
   • M16
   • M18
   • M20
   • M22
   • M24
   • M25
   • M27
   • M30
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% پیچ متری (راد) خشکه گالوانیزه سرد طول شاخه 1 متر ایرانی

   سایز (inch):
   • M6
   • M8
   • M10
   • M12
   • M14
   • M16
   • M18
   • M20
   • M22
   • M24
   • M25
   • M27
   • M30
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% پیچ متری (راد) خشکه گالوانیزه سرد طول شاخه 2 متر ایرانی

   سایز (inch):
   • M6
   • M8
   • M10
   • M12
   • M14
   • M16
   • M18
   • M20
   • M22
   • M24
   • M25
   • M27
   • M30
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% پیچ متری (راد) خشکه گالوانیزه سرد طول شاخه 3 متر ایرانی

   سایز (inch):
   • M6
   • M8
   • M10
   • M12
   • M14
   • M16
   • M18
   • M20
   • M22
   • M24
   • M25
   • M27
   • M30
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مهره آهنی گالوانیزه سرد قطر M10 ایرانی

   سایز (inch):
   • M10
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مهره آهنی گالوانیزه سرد قطر M12 ایرانی

   سایز (inch):
   • M12
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مهره آهنی گالوانیزه سرد قطر M14 ایرانی

   سایز (inch):
   • M14
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مهره آهنی گالوانیزه سرد قطر M16 ایرانی

   سایز (inch):
   • M16
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مهره آهنی گالوانیزه سرد قطر M18 ایرانی

   سایز (inch):
   • M18
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مهره آهنی گالوانیزه سرد قطر M20 ایرانی

   سایز (inch):
   • M20
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مهره آهنی گالوانیزه سرد قطر M22 ایرانی

   سایز (inch):
   • M22
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مهره آهنی گالوانیزه سرد قطر M24 ایرانی

   سایز (inch):
   • M24
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مهره آهنی گالوانیزه سرد قطر M25 ایرانی

   سایز (inch):
   • M25
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مهره آهنی گالوانیزه سرد قطر M27 ایرانی

   سایز (inch):
   • M27
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مهره آهنی گالوانیزه سرد قطر M30 ایرانی

   سایز (inch):
   • M30
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مهره آهنی گالوانیزه سرد قطر M6 ایرانی

   سایز (inch):
   • M6
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مهره آهنی گالوانیزه سرد قطر M8 ایرانی

   سایز (inch):
   • M8
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مهره فولادی(خشکه) گالوانیزه سرد قطر M10 ایرانی

   سایز (inch):
   • M10
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مهره فولادی(خشکه) گالوانیزه سرد قطر M12 ایرانی

   سایز (inch):
   • M12
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مهره فولادی(خشکه) گالوانیزه سرد قطر M14 ایرانی

   سایز (inch):
   • M14
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مهره فولادی(خشکه) گالوانیزه سرد قطر M16 ایرانی

   سایز (inch):
   • M16
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مهره فولادی(خشکه) گالوانیزه سرد قطر M18 ایرانی

   سایز (inch):
   • M18
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مهره فولادی(خشکه) گالوانیزه سرد قطر M20 ایرانی

   سایز (inch):
   • M20
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مهره فولادی(خشکه) گالوانیزه سرد قطر M22 ایرانی

   سایز (inch):
   • M22
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مهره فولادی(خشکه) گالوانیزه سرد قطر M24 ایرانی

   سایز (inch):
   • M24
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مهره فولادی(خشکه) گالوانیزه سرد قطر M25 ایرانی

   سایز (inch):
   • M25
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مهره فولادی(خشکه) گالوانیزه سرد قطر M27 ایرانی

   سایز (inch):
   • M27
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مهره فولادی(خشکه) گالوانیزه سرد قطر M30 ایرانی

   سایز (inch):
   • M30
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مهره فولادی(خشکه) گالوانیزه سرد قطر M6 ایرانی

   سایز (inch):
   • M6
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% مهره فولادی(خشکه) گالوانیزه سرد قطر M8 ایرانی

   سایز (inch):
   • M8
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% واشر تخت آهنی گالوانیزه سرد قطر M22 ایرانی

   سایز (inch):
   • M22
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% واشر تخت آهنی گالوانیزه سرد قطر M10 ایرانی

   سایز (inch):
   • M10
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% واشر تخت آهنی گالوانیزه سرد قطر M12 ایرانی

   سایز (inch):
   • M12
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% واشر تخت آهنی گالوانیزه سرد قطر M14 ایرانی

   سایز (inch):
   • M14
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% واشر تخت آهنی گالوانیزه سرد قطر M16 ایرانی

   سایز (inch):
   • M16
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% واشر تخت آهنی گالوانیزه سرد قطر M18 ایرانی

   سایز (inch):
   • M18
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% واشر تخت آهنی گالوانیزه سرد قطر M20 ایرانی

   سایز (inch):
   • M20
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% واشر تخت آهنی گالوانیزه سرد قطر M24 ایرانی

   سایز (inch):
   • M24
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% واشر تخت آهنی گالوانیزه سرد قطر M25 ایرانی

   سایز (inch):
   • M25
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% واشر تخت آهنی گالوانیزه سرد قطر M27 ایرانی

   سایز (inch):
   • M27
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% واشر تخت آهنی گالوانیزه سرد قطر M30 ایرانی

   سایز (inch):
   • M30
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% واشر تخت آهنی گالوانیزه سرد قطر M6 ایرانی

   سایز (inch):
   • M6
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% واشر تخت آهنی گالوانیزه سرد قطر M8 ایرانی

   سایز (inch):
   • M8
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% واشر تخت دور پهن آهنی گالوانیزه سرد قطر M10 ایرانی

   سایز (inch):
   • M10
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% واشر تخت دور پهن آهنی گالوانیزه سرد قطر M12 ایرانی

   سایز (inch):
   • M12
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% واشر تخت دور پهن آهنی گالوانیزه سرد قطر M14 ایرانی

   سایز (inch):
   • M14
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% واشر تخت دور پهن آهنی گالوانیزه سرد قطر M16 ایرانی

   سایز (inch):
   • M16
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% واشر تخت دور پهن آهنی گالوانیزه سرد قطر M18 ایرانی

   سایز (inch):
   • M18
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% واشر تخت دور پهن آهنی گالوانیزه سرد قطر M20 ایرانی

   سایز (inch):
   • M20
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% واشر تخت دور پهن آهنی گالوانیزه سرد قطر M22 ایرانی

   سایز (inch):
   • M22
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% واشر تخت دور پهن آهنی گالوانیزه سرد قطر M25 ایرانی

   سایز (inch):
   • M25
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% واشر تخت دور پهن آهنی گالوانیزه سرد قطر M27 ایرانی

   سایز (inch):
   • M27
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% واشر تخت دور پهن آهنی گالوانیزه سرد قطر M30 ایرانی

   سایز (inch):
   • M30
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% واشر تخت دور پهن آهنی گالوانیزه سرد قطر M6 ایرانی

   سایز (inch):
   • M6
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% واشر تخت دور پهن آهنی گالوانیزه سرد قطر M8 ایرانی

   سایز (inch):
   • M8
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% واشر فنری آهنی گالوانیزه سرد قطر M10 ایرانی

   سایز (inch):
   • M10
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% واشر فنری آهنی گالوانیزه سرد قطر M12 ایرانی

   سایز (inch):
   • M12
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% واشر فنری آهنی گالوانیزه سرد قطر M14 ایرانی

   سایز (inch):
   • M14
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% واشر فنری آهنی گالوانیزه سرد قطر M16 ایرانی

   سایز (inch):
   • M16
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% واشر فنری آهنی گالوانیزه سرد قطر M18 ایرانی

   سایز (inch):
   • M18
   تخفیف -% استعلام بگیرید
  • تا 20% واشر فنری آهنی گالوانیزه سرد قطر M20 ایرانی

   سایز (inch):
   • M20
   تخفیف -% استعلام بگیرید